Francie

Francie je 2. největší evropskou zemí s nejvyšším evropským vrcholem Mont Blanc v Alpách. Alpy se rozprostírají na jihovýchodě země a


Francie je 2. největší evropskou zemí s nejvyšším evropským vrcholem Mont Blanc v Alpách. Alpy se rozprostírají na jihovýchodě země a zasahují na italskou a švýcarskou půdu. Severně od Alp se nachází pohoří Jura, jihozápadní část vyplňuje Pyrenejské pohoří. Pohoří jsou mladá a byla vytvořena za posledních 70 miliónů let. Oblast Francouzského středohoří je starší. Ve Francii je několik horských celků staršího data na severu a východě země: Armorica, Vogézy a Ardeny. 60 % francouzského povrchu zabírají nížiny s říčními toky: Garonnou, Seinou, Loirou, Rýnem a Saonou.

Podnebí

Severozápadní Francie má přímořské klima, které je ovlivněno teplým Severoatlantským proudem. Východní Francie má chladnější zimy a teplejší léta, která jsou zpravidla chudá na srážky. Jih země se těší horkým létům beze srážek, zimy jsou mírné a často deštivé. V Brestu byla naměřena průměrná lednová teplota +7 °C, ve Štrasburgu +2 °C a v Marseille +6 °C. V blízkosti západního pobřeží se roční naměřená hodnota spadlých srážek pohybuje nad 80 cm. Ve východní části země může být nižší než 60 cm. Klima v horách je chladnější a vlhčí, úhrn srážek přesahuje 100 cm. V zimě většina těchto srážek spadne v podobě sněhu.

Nerostné suroviny a Energetika

Těžba nerostných surovin je nyní relativně nevýznamná. Na severovýchodě se těží uhlí a železná ruda. K těžbě se využívá malých nalezišť bauxitu, uranu a soli. Bauxit se začal těžit v městě Les Baux, jež přinesla surovině jméno. V blízkosti Pyrenejského pohoří se těží nafta a nacházejí se zde malá naleziště zemního plynu. Hlavním zdrojem energie jsou jaderné elektrárny, které se podílejí 70 % na celkovém výkonu Francouzské republiky. Francie využívá jaderné energie více než kterákoli jiná země.

Města

Paříž je administrativní, finanční, průmyslové a kulturní centrum Francouzské republiky. Přitahuje turisty ze všech koutů světa díky svým proslulým památkám. Lyon s 1,3 miliónem obyvatel založili Římané na soutoku řeky Rýna se Saonou. V Lyonu se soustřeďuje výroba hedvábí. Rovněž je důležitým dopravním uzlem. Marseille (1,2 miliónu obyvatel) založili Řekové v roce 600 př. n. l. Později ho ovládli Římané. Plní úlohu důležitého přístavu a spojnice mezi severní Afrikou a bývalými koloniemi v západní a střední Africe. Lille je dalším velkým střediskem (959 000 obyvatel) a průmyslovým gigantem na severu.

Doprava

Paříž je ohniskem veškerých dopravních systémů silnis a železnic rozbíhajících se do všech směrů. Paříž je říčním přístavem a domovem tří letišť. Celková délka železnic činí 32 727 km (12 986 km je elektrifikováno). Ve Francii jezdí některé z nejrychlejších vlaků, např. TGV (train de grand vitesse). Ve Francii se nachází 1 504 940 km dálnic, na kterých platí silniční poplatky. Vnitrozemské vodní cesty jsou důležité pro převoz těžkých nákladů. 8 500 km vyplňují splavné řeky a kanály, především Seina, Rýn a Rhona. Air France je národní leteckou společností pro mezinárodní leteckou přepravu. Air Inter řídí vnitrozemské lety.

Průmysl

Francie je významný průmyslový stát. Těžký průmysl zahrnuje zpracování ropy, výrobu železa, oceli, hliníku, cementu, papíru, chemikálií a strojírenství. Ve výrobě automobilů se Francie řadí na 4. místo na světě (po Japonsku, spojených stáech amerických a Německu). Automobilový průmysl se koncetruje v blízkosti hlavního města Paříže, další je v severovýchodní části poblíž Lille a Dunkerque. Mnoho nových průmyslových odvětví se začalo rozvíjet kolem přístavního města Marseille. Pneumatiky se vyrábějí v Clermont Ferrand ve střední části Francie. V Lyonu a v severovýchodní části země se nachází množství textilek. Francie zaznamenala boom v cestovním ruchu napříč celou republikou, zejména však na pobřeží, v hornatých oblastech a v hlavním městě.

Zemědělství

Franice je největší zemědělský stát Evropské unie. Zemědělské výrobky představují 16 % celkového vývozu. Na severu se sklízí ve velkém množství pšenice, brambory, ječmen a cukrová řepa. Na mnoha místech vzkvétají vinice. Languedoc produkuje největšší množství vína, kvalitnější víno však přichází z Bordeaux, z Cote d' Or poblíž Dionu a z oblasti Champagne. Různá klimatická pásma umožňují pěstování různých druhů ovoce. V hornatých oblastech se pasou ovce a dobytek. Na různých místech Francie se vyrábí sýr. 5 % obyvatelstva nachází pracovní uplatnění v zemědělství. 32 % půdy se využívá k pěstování zemědělských plodin, 25 % je určeno k pasteveckým účelům, 27 % pokrývají lesy.

Korsika

Ostrov ve Středozemním moři je součástí Francie od roku 1768. Zabírá plochu 8 680 km

2

a žije zde 250 000 obyvatel. Nachází se 180 km jihovýchodním směrem od Nice. Ostrov Korsika je drsný a hornatý. Hora Cinto dosahuje výšky 2 710 m. Pouhá 2 % půdy jsou obdělávána. Většinu povrchu tvoří lesy. Pomeranče, víno a olivový olej jsou hlavními vývozními artikly. Bastia je hlavní přístav a největší město s více než 90 000 obyvateli. Ajaccio na jihozápadě země je starobylým hlavním městem.

Základní údaje Francie

Rozloha: 543 965 km

2

Poloha: 42°20'- 51°5' severní šířky, 5°55'- 8°10' východní délky Počet obyvatel: 57 800 000 Hustota osídlení: 104 obyvytel na km

2

Hlavní a největší město: Paříž (9 319 000 obyvatel) Úřední jazyk: francouzština Dovoz: stroje, ropa, železo a ocel, barevné kovy, automobily, textilní zboží Vývoz: stroje, dopravní prostředky, železo a ocel, textilní zboží, pšenice, ropné produkty, chemikálie, barevné kovy, ovoce, víno Měna: Euro (1 EUR = 100 centů) Hrubý domácí produkt: 1 381 392 miliónů amerických dolarů Státní zřízení: republika


cestovatel Pavel Cestář | období 27.05.2010 13:05 | Franci, Francouzi, Eiffelova věž Romantická Francie |

Kometáře

Zobrazit okolí na mapě

Na této mapě si můžete prohlédnout okolí France, památky, fotky, satelitní a letecký pohled, restaurace i ubytování a hotely, turistické mapy.

Mapa okolí

Zajímavá turistická místa

Francie

Francie je 2. největší evropskou zemí s nejvyšším evropským vrcholem Mont Blanc v Alpách. Alpy se rozprostírají na… France
Zobrazit na mapě »

Jak se vyhnout pokutám v zahraničí

Léto se už blíží nezadržitelnými kroky, a tím nám pomalu, ale jistě začíná doba dovolených a jednodenních výletů do… Francie, France
Zobrazit na mapě »

češi na ostrově kos istria chorvatsko veb kamera gazduv dvur wellnes třídenní benátky valdifiemme webkamery web kamera filipíny nejlepsi nudaplaze nejviší vrchol moravi webcam narodní řecko nejluxusnější hotely

© 2017 Dovolená, cestování a vše okolo. Zákaz kopírování veškerého obsahu (html, CSS, obrázky, texty). Zásady ochrany osobních údajů, nahlášení obsahu. Přepnout mobilní verzi
Stránka generována 28.06. 2017, 16:11:48 za 0,0222s