Belgie

Krátké pobřeží země (66 km) je lemováno písečnými dunami. Vnitrozemí tvoří rovinatá krajina s poldery (země vyzískaná na moři). Ve


Krátké pobřeží země (66 km) je lemováno písečnými dunami. Vnitrozemí tvoří rovinatá krajina s poldery (země vyzískaná na moři). Ve vnitrozemí, za územím polderů se rozkládá Flanderská nížina - nízko položená, písečná plošina, odvodňována řekou Scheldou, kanálem propojenou s Bruselem. Mezi hlavním městem a rozsáhlým údolím Sambre-Meuse leží nízké plató procházející v kopcovitou oblast Arden. Podložím jsou až 300 m vysoké pískovcové hřbety rozdělené vápencovými údolími. Čím dále na jih, tím více jsou Ardeny rozeklané. Hlavní masív Arden je oblast tvořena starým a tvrdým kamenem, s vrcholy hor dosahujícími až 600 m, pokrytými rozsáhlými zalesněnými oblastmi s vřesovišti.

Podnebí

Vliv oceánu dodává Belgii mírné a vlhké podnebí. Průměrná teplota v Bruselu je v lednu 2 °C a v červenci 17 °C. Ve vnitrozemí jsou zimy chladnější. V oblastech Arden dosahují v současné době letní teploty okolo 15 °C a zimní teploty pod 0 °C. Průměrné roční srážky jsou 800 mm podél pobřeží, přičemž množství srážek klesá směrem do vnitrozemí a stoupá na jihu v horách na více než 1000 mm.

Nerostné suroviny

Uhelná ložiska v oblasti Sambre-Meuse jsou stále velmi důležitá, ale dnes se více využívá ropa a zemní plyn. Menší množství elektřiny se vyrábí ve vodních elektrárnách v Ardenách. Uhlí v údolí Sambre-Meuse a v Kempenlandu jsou jedinými zdroji Belgie. Právě tyto zdroje umožnily a napomohly industrializaci země, zvláště v městech Mons, La Louviere, Charleroi, Namur a Liege. Ložiska v okolí Monsu již byla vyčerpána a dnes je nejdůležitějším hornickým městem Genk.

Průmysl

Belgie je důležitou průmyslovou zemí s dobře zavedeným ocelářským a strojírenským průmyslem. Pro Belgii jsou významné i neželezné suroviny, světově známé jsou textilní výrobky. Vyrábí se jak tradiční lněná plátna a krajky, tak vlna, bavlna a syntetická vlákna. V Antverpách se zpracovává ropa a vyrábějí chemikálie.

Zemědělství

Z celkové rozlohy země se používá 25 % orné půdy a dalších 21 % pastvin. Obdělávání půdy je intenzivní a výnosné, i když většina farem je malá. V zemědělství je zaměstnáno 5 % pracujících sil a zemědělská výroba vytváří 2 % hrubého domácího produktu. Z oblasti polderů, stejně jako oblasti Arden a Kempenlandu, se zemědělci věnují převážně výrobě mléka. Na úrodné hlinité a písčité půdě Flender se pěstuje pšenice, ječmen, cukrová řepa, len, chmel a brambory. Nedaleko Bruselu, ale i v blízkosti dalších důležitých měst, se zemědělci věnují zahradnictví ve sklenících. Les pokrývá 21 % rozlohy země, obzvláště na jihu. Rybářství v Oostende a Zeebrugge je důležitým přínosem pro hospodářství i navzdory nedávnému poklesu tohoto odvětví.

Města

97 % Belgičanů žije ve městech. Hlavním městem, hospodářským centrem, důležitým obchodním a kulturním střediskem je Brusel. Je také sídlem vedení Evropské unie. Přístavním městem ve vnitrozemí jsou Antverpy (468 000). Řeka Schelda a Albertův kanál tvoří spojnici s městem Lige. Třetí největší město Belgie Gent (230 000) je vnitrozemským přístavem. Gent je známý svým textilem, ale dnes je navíc sídlem moderního elektrotechnického průmyslu. Liege (195 000) a Charleroi (207 000) jsou významnými průmslovými městy.

Jazyky

Dvěma hlavními jazykovými skupinami jsou francouzsky mluvící Valoni na jihu (33 % obyvatelstva) a holandsky mluvící Vlámové na severu (55 %). Hranice mezi těmito dvěma skupinami není přesně určitelná, leží nedaleko na jih od Bruselu, na spojnici měst Ronse a Tongeren. Mezi těmito skupinami vždy existovalo napětí. Brusel je dvojjazyčným městem. Na jih od Liege je malá německy mluvící komunita čítající asi 68 000 lidí.

Základní údaje Belgie

Rozloha: 30 525 km2 Poloha: 49°30'- 5°30' severní šířky, 2°35'- 6°25' východní délky Počet obyvatel: 10 054 000 Hustota osídlení: 323 obyvytel na km2 Hlavní a největší město: Brusel (970 000 obyvatel) Úřední jazyk: francouzština, vlámština a němčina Dovoz: ropa, ropné produkty, chemikálie, dopravní prostředky, diamanty, neželezné kovy, železo a ocel Vývoz: chemické výrobky, železo, ocel, plasty, dopravní prostředky, textil Měna: Euro (1 EUR = 100 centů) Hrubý domácí produkt: 209 600 miliónu dolarů Státní zřízení: království
cestovatel Pavel Cestář | období 26.05.2010 11:05 | cestování po celém světě Cestování |

Kometáře

Zobrazit okolí na mapě

Na této mapě si můžete prohlédnout okolí Belgium, památky, fotky, satelitní a letecký pohled, restaurace i ubytování a hotely, turistické mapy.

Mapa okolí

Zajímavá turistická místa

Belgie

Krátké pobřeží země (66 km) je lemováno písečnými dunami. Vnitrozemí tvoří rovinatá krajina s poldery (země vyzískaná… Belgium
Zobrazit na mapě »

Dovolená s přítelkyní v Paříži

Rádi byste se podívali do krásné Francie třeba se svou přítelkyní, nebo rodinou či samostatně? Paříž má zajisté pro… Paris, France
Zobrazit na mapě »

Francie - Paříž

Město umělců a krásných pozoruhodností. Paris, France
Zobrazit na mapě »

Belgie - Brusel

Brusel hlavní město Evropy. Velkolepé památky. Bruselas, België, Belgium
Zobrazit na mapě »

Belgie Brusel-2

Hlavní město Evropy Brusel, zajímavosti a víkend v Bruselu Belgium Brussels
Zobrazit na mapě »

mapa severního polu online Emmerald river koupení letenek online web camery chorvatsko nížina nyika holandska coffee shop počasí rodhoz počasí burgas dlouhodobá předpověd egypt hurghada nepokoje 2013 ostrov lesbos online camera

© 2017 Dovolená, cestování a vše okolo. Zákaz kopírování veškerého obsahu (html, CSS, obrázky, texty). Zásady ochrany osobních údajů, nahlášení obsahu. Přepnout mobilní verzi
Stránka generována 28.06. 2017, 16:08:35 za 0,0392s