Nezařazené

Faerské ostrovy

Obyvatelstvo osídluje 18 ostrovů. Ostrovy jsou sopečného původu s podíle čediče a prachu. Podnebí ¨ Průměrná teplota v červenci se pohybuje okolo 10 °C a okolo 0 °C uprostřed zimního období. Úhrn srážek za rok činí 140 cm. Ekonomika 2 % půdy ostrovů se obdělávají. Pěstují se brambory a zelenina. Pro ostrovy je výrazný chov ovcí. Mořské výrobky přispívají do …


Nezařazené

Švédsko

Povrch jižní části Švédska je mírně zvlněná plošina pokrytá ledovcovými pozůstatky doby ledové. Sever a vnitrozemí pokrývají hory, které tvoří přírodní hranici s Norskem a stupňovitě klesají směrem na východ. Řeky plynou ze západní části na východ do Botnického zálivu. Mnohé tvoří jezera, z nichž nejrozsáhlejší jsou Vanern a Vattern v jižní části Švédska. Téměř 9 % povrchu Švédska je …


Nezařazené

Irsko

Centrální rovina, obklopená pohořími, leží v nadmořské výšce menší než 100 metrů a je tvořena převážně vápencem pokrytým ledovcovými nánosy jílů a písků. Rovina je bohatá na jezera a bažiny. Velká část této oblasti byla přizpůsobena pro zemědělské účely. Většina okolních pohoří jsou rozeklané horské masívy, nejvyšší horou je Carntuohill (1 041 m) v pískovcovém pohoří Macgillicuddys Reeks na jihozápaddě …

Nezařazené

Maďarsko

Povrch Maďarska je převážně rovinatý, obklopen horami. Fyzickogeografický vzhled je nejvýrazněji ovlivňován tokem Dunaje. Na východ od Dunaje se rozkládá Velká uherská nížina (Nagy Alfold). Zaujímá polovinu rozlohy země a je odvodňována řekou Tisza a jejími přítoky. Nížinu tvoří z velké části úrodné černozemní půdy ležící pod úrovní 200 m. n. m. Dunaj a Tisza se často rozvodňují. V pahorkatině …