Nezařazené

Zambie

Většinu tohoto vnitrozemského státu tvoří náhorní plošina dosahující výšky 900 – 1 500 metrů nad hladinou moře s vyčnívajícími vrcholy a vyššímy pásmy. Řeky většinou stékají na jih od Zambezi , která protéká Viktoriinými vodopády a teče podél jižní hranice. Řeka Luangwa protéká údolní průrvou dlouhou přes 550 km.

Podnebí a vegetace

V údolích a níže položených oblastech je podnebí tropické, ale na plošině jsou teploty nižší a podnebí daleko příjemnější. Většina dešťových srážek spadne mezi říjnem a březnem. Kasama má průměrné roční srážky kolem 130 cm, průměrné teploty v únoru 22 °C a v červenci 17 °C. Lusaka je sušší se srážkami kolem 83 cm a průměrnými teplotami 22 °C a 16 °C. Zalesněno je 40 % země a zbytek země pokrývá převážně savana – suchá na jihu, ale na severu bujnější s roztroušenými stromy a keři. V blízkosti Luangwy a Kafue jsou rozsáhlé safari parky.

Zemědělství

70 % práceschopného obyvatelstva pracuje v zemědělství, ale země není stále ještě soběstačná v zásobování potravinami. Pro pěstování plodin se využívá 7 % půdy a 47 % tvoří pastviny. Hlavní plodinou je kukuřice, podzemnice olejná, tabák, cukrová třtina a bavlna. Mezi Lusakou a Livingstonem se v blízkosti železnice pěstují plodiny pro obchod. Tabák se pěstuje na jihovýchodě. Hlavním dobytkem je skot, ale chovají se zde i kozy, prasata a ovce. Vláda se snaží napomoci rozvoji zemědělství, ale země trpí vážnou půdní erozí, což souvisí se suchem a kácením lesů.

Nerostné suroviny a průmysl

Hlavní zdroj příjmů a základ hospodářství tvoří těžba mědi. Zambie je po USA druhou zemí s největšími zásobami rud mědi na světě a patří mezi jejich nejvýznamnější producenty. Zajišťuje přes 80 % příjmů z vývozu a přes polovinu státních příjmů. Oblast měďných dolů patří k nejhustěji osídleným oblastem země. Leží zde města Mufulira, Nchanga, Kitwe a Ndola. Zinek je druhým největším zdrojem příjmů z exportu. Zambie je také druhým největším světovým producentem kobaltu. Z dalších nerostných surovin se zde těží olovo, uhlí, smaragdy, ametysty, akvamaríny, granáty, zlato, stříbro a uran. Průmysl je spojený se zemědělskou výrobou, zejména průmysl potravinářský pro zpracování tabáku. Rozvinutý je průmysl dopravní, textilní, chemický, výroba cementu i umělých hnojiv. 89 % dodávek elektrické energie pochází z hydroelektráren, zejména z přehrady Kariba a dalších na řece Kafue.

Doprava

V zemi je 2 157 km železnic a 37 359 km silnic, z nichž je pouze 6 157 km s pevným povrchem. Důležitými dopravními cestami jsou řeky Zambezi a Luapula, stejně jako jezero Tanganika s hlavním přístavem Mpulungu. Zambie je podobně jako Zimbabwe znevýhodněna svojí vnitrozemskou polohou.

Základní údaje Zambie

Rozloha: 752 610 km2
Počet obyvatel 9 520 000
Hustota obyvatel: 14 km2
Hlavní město: Lusaka (1 333 000 obyvatel)
Úřední jazyk: angličtina
Dovoz: strojírenské výrobky, potraviny, textilní zboží, ocel, ropné produkty
Vývoz: měď, olovo, zinek, kobalt, smaragdy, akvamaríny, granáty
Měna: Zambijská kwača (1 kwača = 100 ngwee)
Hrubý domácí produkt: 4 miliardy US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*