Nezařazené

Vietnam

Dvě třetiny Vietnamu tvoří Annamské pohoří, horské pásmo táhnoucí se mezi Rudou řekou na severu a řekou Mekong na jihu. Mnohé z vrcholů dosahují výšky 2 000 metrů, ale nejvyšší část je úplně na severu, kde Fan Si Pan dosahuje výšky 3 143 metrů. Mezi dvěma rozsáhlými deltami se celou délkou země táhne úzká pobřežní nížina. Delta Rudé řeky na severu měří kolem 14 000 km

2

. Délka řeky Mekong na jihu zabírá plochu 37 800 km

2

, z čehož většinu tvoří naplavená půda. V deltách žije přes 75 % obyvatelstva.

Podnebí

Vietnam má tropické monzunové podnebí s jihovýchodními větry vanoucími v době od května do září a severovýchodními větry vanoucími od října do května. Období od května do září je obdobím dešťů. Pobřežní oblasti přepadávají občas tajfuny, a sice v době od září do ledna. Teploty na jihu zůstávají po celý rok vysoké, ale na severu je chladnější období. Hanoj má průměrné teploty od 17 °C do 29 °C v lednu a v červenci, srážky dosahují 165 cm. Ho Či Minovo Město vykazuje teploty 25 °C, 28 °C a srážky 200 cm.

Zemědělství

Pro pěstování plodin je využito 21 % země, dalšího 1 % se využívá jako pastvin. 60 % aktivního pracujícího obyvatelstva pracuje stále ještě v zemědělství, z něhož pouze 2 % řídí stát, neboť v současné době převažují farmy rodinného typu. Díky tomuto způsobu se zlepšila produkce vietnamského zemědělství a Vietnam se stává jedním z hlavních vývozců rýže. V úrodné deltě se rýže pěstuje na více než 90 % území a z celkově obděláváné půdy zabírá více než 80 %. Ročně může být sklízena dvakrát až třikrát, což platí zejména o teplém a úrodném jihu. Z dalších plodin jsou významné maniok, sója, sladké brambory, cukrová třtina, kukuřice, kaučukovník, jsou zde i plantáže kávovníku a čajovníku. Jiným životně důležitým zdrojem potravy jsou ryby. Stále ještě je zalesněno 40 % země, ale díky kácení lesů se toto číslo neustále zmenšuje, což kromě jiného způsobuje vážnou erozi půdy.

Města

Když došlo v roce 1976 ke spojení obou částí země, zůstala hlavním městem Hanoj, přestože Ho Či Minovo Město (původně Saigon) bylo větší. Pouze 19 % obyvatelstva žije ve městech, zejména pak právě v Hanoji a Ho Či Minově Městě. Ho Či Minovo Město ležící na řece Saigon je významným průmyslovým městem a důležitým přístavem jižní části. Hanoj leží v nízko položené oblasti. Toto starobylé město je významným průmyslovým centrem severní části. Haiphong (450 000 obyvatel) je nejdůležitějším přístavem severu a Da Nang (370 000 obyvatel) je významný přístavem střední části země.

Těžební průmysl

Na severu v Quang Yenu (sever Rudé řeky), ale i v dalších oblastech se těží uhlí. Tvoří významnou exportní položku, ale je taky hlavním zdrojem energie. Produkce ropy se zvýšila až na 110 000 barelů denně a při pobřeží byla objevena ložiska zemního plynu. Těží se rovněž fosfáty, mangan, bauxit a železná ruda. Na mnoha místech při pobřeží jsou solná ložiska. 75 % vyrobené elektřiny pochází z tepelných elekráren a 25 % z hydroelektráren včetně elektrárny v Tri Anu, kterou financovali Rusové.

Průmysl

Investice do rozvoje průmyslu byly významnější na severu než na jihu, protože se na severu projevily zájmy Rusů a Číňanů o tuto oblast. Nicméně od zavedení hospodářských reforem přicházejí do země investice i z dalších zemí. Státní podíl na průmyslu klesl pod 60 % s tím, že je soustředěn především na sféru výrobu potravin, textilního průmyslu, strojírenství a chemické výroby.

Doprava

V zemi je pouze 3 218 km železnic, a to včetně hlavní tratě vedoucí z Hanoje do Ho Či Minova Města. Silniční síť má celkem 85 700 kilometrů, z nichž pouze 11 % má pevný povrch. Významné přístavy jsou Da Nang, Haiphong a Ho Či Minovo Město.

Základní údaje Vietnamu

Rozloha: 331 690 km

2

Poloha: 8°40′- 23°15′ severní šířky, 102°20′ – 109°30′ východní délky
Počet obyvatel 74 545 000
Hustota osídlení: 225 obyvatel na km

2

Hlavní město: Hanoj (1 247 000 obyvatel)
Úřední jazyk: vietnamština
Dovoz: strojírenské výrobky, léky, nafta, ocelářské výrobky, vybavení železnic, chemické látky, pšenice, kukuřice, mléčné výrobky
Vývoz: nafta, rýže, ryby, zemědělské výrobky, káva
Měna: Dong (1 dong = 10 hao = 100 xu)
Hrubý domácí produkt: 12,9 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*