Nezařazené

Velká Británie

Krajina jižním a východním směrem podél osy spojující ústí řeky Exe a Tees je na mnoha místech nížinatá a tvoří ji sedimentární horniny, křída, jíl a pískovec. Pahorky Cotswoldsu, Chilternsu a vrchoviny v severní a jižní části jsou většinou složeny z křídy a vápence, zatímco nížiny zaplňuje jíl. Jádra vrchovin Velké Británie severně od spojnice řek Exe a Tees jsou tvořena krystalickými horninami, které jsou základem vyšších pohoří. Nejvyšší vrchol je Ben Nevis ve Skotsku (1 344 m), ve Walesu pak Snowdon (1 085 m), v Anglii je nejvyšší ora Scaffel Pike (978 m). Nejdelší řeka je Severn v Anglii.

Podnebí

V Británii převládá mírné podnebí s přímořskými vlivy. Časté změny v klimatu způsobuje tlaková níže přinášející déšť. Anticyklóna (tlaková výše) přináší s sebou stálejší a sušší počasí. Nejchladnějšími měsíci v roce jsou leden a únor, kdy se průměrná teplota pohybuje okolo +4 °C. Vyšší průměrné teploty (16 °C) přinášejí nejteplejší měsíce v roku, červenec a srpen. Roční úhrn srážek na území jihovýchodních nížin dosahuje 65 cm. Na západě území je úhrn vyšší (asi 100 cm), v horských oblastech může dosáhnout až 200 cm.

Ostrovy

K Velké Británii se přičleňují skupinky ostrovů. Jsou to Shetlandy, Orkneys, ostrovy Scilly, Anglesey, ostrov Man a Wight. Ostrov Man obývá asi 64 282 obyvatel, jeho rozloha činí 588 km

2

. Normanské ostrovy (Channel Islands) představují rozlohu 194 km

2

s celkovým počtem obyvatelstva 138 000. Ostrov Man a Normanské ostrovy mají svou vlastní samosprávu. Na území ostrova Man se stále hovoří jazykem manx. Francouzština se udržuje na Normanských ostrovech.

Města

90 % obyvatelstva žije ve městech a více než 30 % obývá příměstksou oblast: Londýna (6 809 900 obyvatel), Birminghamu (2 632 000 obyvatel), Machesteru (2 600 000 obyvatel), Leedsu (2 053 000 obyvatel), Glasgow (1 700 000 obyvatel), Liverpoolu (1 457 000 obyvatel), Sheffieldu (1 297 000 obyvatel), Newcastlu (1 135 000 obyvatel), Edinburghu (440 000 obyvatel) a Cardiffu (279 000 obyvatel).

Nerostné bohatství a energetika

Ačkoli v současné době klesá těžba uhlí, stále představuje 42 miliónů tun ročně. Uhlí se podílí 8,5 % na spotřebě energie, ropa a zemní plyn tvoří 76 % spotřeby energie, 15,5 % se podílí jaderné elektrárny. Vodní elektrárny pní důležitou roli na skotských vrchovinách a v severním Walesu.

Zemědělství

Zemědělství poskytuje pracovní příležitost méně než 2 % populace. Nejúrodnější půda se nachází ve středních hrabstvích Anglie, ve východní Anglii a na slatinách, kde je klima sušší a slunnější. Pšenice, ječmen, brambory a cukrová řepa se pěstují v nížinatých oblastech, především v západních hrabstvích s převládajícím vlhkým a mírným podnebím. Ovce a skot se pasou na vysočinách. Jablka a další ovoce se pěstují v Kentu, v Eveshamském údolí i jinde.

Rybolov a lesní hospodářství

Díky zahraniční konkurenci a přebytku ryb z minulého období rybolov mírně klesá. Rybaření stále ožívá v těchto přístavech: Aberdeen, Peterhead, Grimsby, Newlyn a Fleetwoodu. Nejčastějším úlovkem je treska, menší podíl zabírá platýz, plotice, makrela a slaneček. Lesy pokrývají asi 10 % území a více než polovina patří do rukou Správy lesů Spojeného království.

Průmysl

Británie je vysoce rozvinutý průmyslový stát, zaměstnává 34 % obyvatel v produktivním věku. Téměř polovinu ve strojírenství, kovovýrobě a dopravním průmyslu. Průmyslová výroba představuje 24 % hrubého domácího produktu. Rozvíjí se nové technologie, zatímco ocelářský a textilní průmysl pomalu upadají. Zaměstnanost v terciální sféře (služby, doprava) se neustále zvyšuje. Stavební průmysl nabývá na významu.

Doprava

Více než 90 % všech cestujících a 82 % nákladní dopravy (kromě paliva) využívají silnic. Celé území proplétá silniční síť a tvoří asi 362 357 km, z toho je 3 147 km dálnic. Železniční síť tvoří 37 740 km. Provoz tunelu pod kanálem La Manche byl oficiálně zahájen v květnu roku 1994. Jeho délka činí 49,94 km a spojuje anglický Folkestone s francouzským Calais. Letecká doprava, ať už vnitrozemská či mezinárodní, se těší stále větší popularitě. Britská letiště vypravila v roce 1993 přes 89 miliónů cestujících a přes milión tun nákladů.
Pobřežní přístavy zaznamenaly přes 538 miliónů tun nákladů v roce 1994. Londýn je nejvýznamnější přístav, kterým lodě vyvezly na moře přes 51 miliónů tun nákladů v roce 1994. Sullom Voe na Shetlandských ostrovech je druhým největším vzhledem k přepravě ropy. Manchester, Dover, Southampton a Felixstowe patří k dalším důležitým přístavům.

Základní údaje Velké Británie

Rozloha: 244 046 km

2

Poloha: 49°10′- 60°50′ severní šířky, 1°45′- 8°10′ západní délky
Počet obyvatel: 58 245 000
Hustota osídlení: 241 obyvytel na km

2

Hlavní a největší město: Londýn (6 809 000 obyvatel)
Úřední jazyk: angličtina
Dovoz: stroje, barevné kovy, chemikálie, ropa, ovoce, zelenina, diamanty a textilní zboží
Vývoz: stroje, rukodělné výrobky, dopravní prostředky, textilie, chemikálie, nerostné palivo a mazadla
Měna: Libra (1 libra = 100 pencí)
Úhrnný domácí produkt: 575 740 miliónů amerických dolarů
Státní zřízení: konstituční monarchie (statisticky patří do Spojeného království Anglie, Skotska, Wales a Severní Irsko)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*