Nezařazené

Uganda

Uganda je vnitrozemský stát. Na severu a ve svém středu se rozkládá na náhorní plošině v nadmořské výšce mezi 1 000 až 1 400 m. Náhorní plošina je vklíněna do Velké příkopové propadliny. Směrem na západ se zvedá pohoří Ruwenzori, jehož vrcholky dosahují výšky až 5 109 metrů (Mt. Stanley) na hranicích s Demokratickou republikou Kongo a jsou stále pokryté sněhem. Na jihu země se nachází pásmo Virunga, které je sopečného původu. Více než 15 % povrchu země tvoří jezera, v nichž největší jsou Ukerewe (Viktoriino), Kyoga, Mobutu Sese Seko (Albertovo) a Rutanzige (Edwardovo).

Zemědělství

80 % práceschopného obyvatelstva pracuje v zemědělství, převážně pak pro vlastní obživu. Přes 30 % země se využívá pro pěstování plodin a dalších 25 % tvoří pastviny. Hlavní potravinové plodiny v sušších oblastech jsou kukuřice, čirok, podzemnice olejná a luštěniny, ve vlhčích oblastech se pěstují sladké brambory, banány a maniok. Káva se podílí na vývozu země více než 90 %, dalšími důležitými plodinami jsou bavlna, čaj a tabák. V zemi se chová přes 5 milionů kusů skotu, 3 – 4 miliony kusů koz a 1,7 milionu ovcí.

Nerostné suroviny a Energie>

V zemi jsou bohatá ložiska mědi a kobaltu. Celých 96 % elektrické energie vyrábějí hydroelektrárny, zejména v Owen Falls blízko města Jinja. Část vyrobené energie se posílá do Nairobi v Keni.

Podnebí

Ugandou prochází rovník, ale díky vyšší nadmořské výšce je v zemi podnebí sušší a chladnější než na pobřeží, je tedy velmi příznivé pro cestovatele. Viktoriino jezero je zdrojem vlhkosti, která způsobuje přeháňky a bouřky. Hory na jihozápadě mívají až 150 cm srážek ročně, ale směrem na severovýchod se množství srážek snižuje pod průměrných 100 cm. Většina země má dvě období dešťů. Teploty jsou po celý rok poměrně vyrovnané, ale ve Velké příkopové propadlině a několika nižších oblastech je přece jenom tepleji. Kampala má průměrné teploty 23 °C v lednu a 21 °C v červenci, průměrné roční srážky zde dosahují 118 cm. Období dešťů trvají v době od března do května a od září do listopadu.

Flóra a Fauna

Na severovýchodě je země polovyprahlá a severozápad a většinu země pokrývají křovinaté savany. Směrem k jihozápadu víc prší a silnější deště dodávají vláhu dešťovým pralesům na jihu a jihozápadě. Život v divoké přírodě není takový jako v minulosti, ale národní parky i nadále poskytují ochranu slonům, žirafám, lvům, leopardům a nosorožcům.

Lesnictví a rybolov

Zalesněno je 29 % země a cenné tvrdé dřevo včetně cedru a kafrovníku se těží na jihozápadě země. Plantáže měkkého dřeva poskytují dřevo místnímu průmyslu, menší množství se vyváží do Rwandy. Uganda drží jeden z největších světových primátů v rybolovu ve sladkých vodách – v řekách i v jezerech. Celkový výlov je vyšší než 200 000 tun ročně. V zemi vznikají nové a nové rybí farmy, zejména pro chov kaprů.

Průmysl

Většina průmyslu se zabývá zpracováním zemědělských produktů, výrobou cukru, zpracováním bavlny, textilní výrobou, pivovarnictvím, zpracováním tabáku, balením kávy a čaje a zpracováním kůží. Cement se vyrábí v oblastech s vápencovými doly, taví se měď, vyrábí se zde papír, umělá hnojiva a překližka. Hlavními průmyslovými centry jsou Kampala, Jinja a Bugembe.

Lidé a města

Uganda je jedním z nejhustěji obydlených afrických států. 99 % obyvatelstva jsou původem Afričané a žije zde menší množství původních Evropanů, Asijců a Arabů. 70 % obyvatelstva mluví bantusky (Gandové, Rwandové, aj.), na severu země žijí národnosti hovořící jazyky nilosaharské rodiny (například Archolové). Údolí řeky Nilu je přirozenou hranicí mezi národy nilotickými a nilo-hamitskými, které žijí na severovýchodě, a národy bantuskými, které žijí na jihozápadě.

Turistika

Počet turistů rok od roku roste, protože země nabízí kouzelnou krajinu s vysokými horami, údolím Velké příkopové propadliny, obrovskými jezery, mnoha řekami a četnými vodopády, jako jsou například vodopády Kabalega na Viktoriině Nilu. Mizející divokou přírodu je možné spatřit ještě ve čtyřech národních parcích a několika safari parcích.

Doprava

V zemi existuje 1 300 km železnic a 28 332 km silnic, z nichž je pouze 22 % silnic s pevným povrchem. Ty umožňují například spojení s Keňou a významná je zejména silnice skrz Tororo zajišťující spojení Nairobi s Mombasou na pobřeží.

Základní údaje Ugandy

Rozloha: 235 880 km2
Poloha: 4° 6′- 1°30′ severní šířky, 29°36′ – 35° východní délky
Počet obyvatel 21 297 000
Hustota osídlení: 90 obyvatel na km2
Hlavní a největší město: Kampala (773 463 obyvatel)
Úřední jazyk: angličtina
Dovoz: produkty z ropy, bavlněné zboží, kovy, strojírenské výrobky, dopravní prostředky
Vývoz: káva, bavlna, čaj, měď
Měna: Ugandský šilink (1 šilink = 100 centů)
Hrubý domácí produkt: 3,24 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*