Nezařazené

Švédsko

Povrch jižní části Švédska je mírně zvlněná plošina pokrytá ledovcovými pozůstatky doby ledové. Sever a vnitrozemí pokrývají hory, které tvoří přírodní hranici s Norskem a stupňovitě klesají směrem na východ. Řeky plynou ze západní části na východ do Botnického zálivu. Mnohé tvoří jezera, z nichž nejrozsáhlejší jsou Vanern a Vattern v jižní části Švédska. Téměř 9 % povrchu Švédska je pokryto jezery, mnohá z nich jsou výsledkem ledovcové eroze způsobující vyhloubení jamek nebo ledovcového svědectví v podobě přehradních řek. severní část země se podobá severnímu norsku, avšak jeho jižní část má blíž k Dánsku.

Podnebí

Podnebí Švédska je příznivé díky zeměpisné šířce a přístupnosti oceánských vlivů z Atlantiku. Červencové teploty se průměrně pohybují okolo 17 °C v jižní části země, na severu pak okolo 15 °C. Teploty v zimě se pohybují pod bodem mrazu na jihu, na severu, v blízkosti města Lulea, pak mohou dosahovat -10 °C. Za polárním kruhem jsou teploty ještě nižší. Celkový úhrn srážek činí 700 mm v blízkosti Goteborgu, ve východní části země nedosáhnou ani 600 mm. Severní horké masivy zadrží ročně 1500 – 2000 mm srážek, v nížinách pouze 500 – 600 mm.

Zemědělství

Více než 7 % povrchu Švédska zabírá orná půda, 1 % je určeno pro pastevecké účely. Farmářská oblast se soustřeďuje na jihu země, kde je nížina, příznivé klima a úrodnější půda. Převážnou část úrody tvoří ječmen, cukrová třtina, pšenice, oves, brambory, řepkové semeno a žito, přestože seno určené ke krmení zabírá největší plochu úrodné půdy. Chová se zde přes 2 mil. ks prasat, 2 mil. ks hovězího dobytka a přes 10 mil. ks drůbeže. Farmy v jižní části země produkují přebytky mléka, másla, sýrů a obilnin, ale farmy na severu jsou převážně malé a zásobují úrodou brambor a mléčných produktů pouze místní spotřebitele. Rybolov je důležitý převážně na jižním pobřeží.

Lesní hospodářství

Zalesněno je 64 % švédské krajiny. Hlavními produkty jehličnatých stromů jsou borovice a jedle, na jihu pak odrůdy opadavé. Švédsko je největší evropský exportér dřeva a buničiny. Největší obchodní lesnická oblast se koncentruje na jih, kde je poměr růstu rychlejší. Vysazování nových stromků se provádí na celém území nynějšího Švédska, aby se zachovalo lesní bohatství této země.

Těžba surovin

Švédsko je vedoucím dodavatelem železné rudy. Část roční těžby, asi 18 mil. tun je využito v domácím průmyslu. Větší část težby (75 %) je určena na export. Hlavní těžební oblast je v severních těžařských městech Kiruna a Gallivare. jižní část země je zastoupena středisky Grangensburg a Strassa. Pyrity, zinek, stříbro a olovo se také těží. Švédsko disponuje uranem, jež tvoří 15 % světových zásob.

Energetika

Přes 40 % vešeré energie produkují hydroelektrárny. O zbytek se dělí tepelné a jaderné elektrárny. Jaderné elektrárny se v roce 1988 podílely více než 40 % na celkové poptávce. Do roku 2010 mají být však zcela vyřazeny z provozu.

Průmysl

Prosperita je založena na přebytku lesního bohatství a minerálů a samozřejmě na hojné vodní energii. Nejvýraznější průmyslová odvětví zahrnují zpracování kovů, především vysoce kvalitní oceli z Domnarvetu a strojírenských výrobků ze Stockholmu, Goteborgu a Malmo. Kuličková ložiska, letadla, motorová vozidla rovněž využívají vysokých kvalit kovů. Chemikálie jsou rovněž důležité, převážně ve výrobě petrochemických produktů. Dřevozpracující průmysl přináší zisk v podobě 20 % výrobního důchodu. Elektrické zboží a telekomunikace jsou specialitou země. V 70. letech se Švédsko pokládalo za druhou nejvýznamnější zemi loďařského průmyslu. Na prvním místě se umístilo Japonsko. Loďařský průmysl je dnes nevyvíjí.

Doprava

Železniční tratě tvoří síť dlouhou 11 236 km, z nichž je 60 % elektrifikováno. silniční síť pokrývá 130 834 km a Švédsko disponuje 3,3 mil. aut, v přepočtu jedno na 2,6 obyvatel, což je největší možství aut v Evropě. Mnoho švédských pasažérů využívá leteckých služeb. Železnice přepravuje zejména náklad, avšak některé suroviny, které se přepravují ve velkém množství, jako např. železo a dřevo, se plaví po moři. Hojně se využívá kanálů Trollhattan a Sodertalje. Ledoborce rozrážejí led, umožňují využití námoří cesty po Baltském moři během zimních měsíců.
Města
V příměstských oblastech žije 84 % obyvatelstva. Stockholm je hlavní administrativní a obchodní centrum. Má zde zastoupení mnoho odvětví průmyslu. Goteborg, druhé významné město, obývá 431 000 obyvatel. Podobně jako Malmo (232 000 obyvatel) je přístavem a průmyslovým centrem. Středisko je obklopeno zemědělskou půdou a lesy. Mezi další významná města se řadí Uppsala, Orebro, Norrkoping a Vasteras.

Základní údaje Švédska

Rozloha: 449 964 km

2

Poloha: 55°20′- 69°05′ severní šířky, 11°- 24°10′ východní délky
Počet obyvatel: 8 635 000
Hustota osídlení: 19 obyvytel na km

2

Hlavní a největší město: Stockholm (1 471 000 obyvatel)
Úřední jazyk: švédština
Dovoz: strojní zařízení, ropné produkty, dopravní prostředky, textilní zboží, železo a ocel, barevné kovy, oděvy, surový petrolej, potraviny
Vývoz: stroje, chemikálie, železo, ocel, papír, lepenka, dřevní buničina, dopravní prostředky, řezivo, lodě, železná ruda
Měna: Švédská koruna (1 koruna = 100 ore)
Hrubý domácí produkt: 137 660 miliónu dolarů
Státní zřízení: konstituční monarchie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*