Nezařazené

Srí Lanka a ostrovy Maledivy

Jeden velký ostrov a několik malých korálových ostrůvků známých pod společným názvem Adamův most tvoří spojnici s Indií přes Mannárský záliv. Ostrov Srí Lanka měří na délku 440 km a na šířku 220 km. Hlavní řeky tečou z hor paprskovitě na všechny strany. Nižší a vlnící se kopce a nížiny jsou podél pobřeží. Nížina je nejširší na severu a jsou v ní rozsáhlé oblasti naplavenin nanesené sem řekami, a to včetně nejdelší řeky na Srí Lance – řeky Maháveli. Maledivy se skládají z více než 1 200 korálových strovů umístěných 640 km jihozápadně od Srí Lanky. Povrch zde nevystupuje nad 2 500 metrů nad úrovní moře. Ostrovy jsou pokryté trávou a palmami. Obydleno je 202 ostrovů.

Zemědělství

V zemědělství pracuje 50 % práceschopného obyvatelstva Srí Lanky. Pro pěstování plodin se využívá 29 % země, dalších 7 % jsou pastviny. Hlavní plodinou je rýže, jejíž roční výnos je 2,6 milionů tun. Oblast vhodná pro pěstování rýže se rozšířila díky zavlažování na východě a na jihu, kde jsou nížiny. Kokosové ořechy se pěstují v pobřežních oblastech, kaučukovník a čajovník se pěstuje na svazích centrální vysočiny. Čajové plantáže jsou ve výšce do 1 800 metrů. Kaučukovník se pěstuje v nižších oblastech. Na Maledivách se pro pěstování plodin využívá 10 % půdy. Z nich je nejdůležitější kokosová palma.

Podnebí

Srí Lanka má monzunové rovníkové podnebí. V Kolombu jsou průměrné teploty v lednu 26 °C a v květnu 28 °C. Nuvara Elija ležící ve výšce 1 880 metrů má průměrnou teplotu 14 °C a 16 °C. Na Maledivách je podnebí vlhké a horké, průměrné teploty jsou zde 27 °C a průměrné roční srážky 150 cm.

Doprava

Srí Lanka má 1 583 km železnic. Je zde 25 196 km silnic. Letiště jsou v Kolombu, Batticaloe, Trincomalee a Jápané. Kolombo je významný přístav. Maledivy mají lodní spojení se Srí Lankou.

Rybolov

Nejdůležitějším odvětvím hospodářství na Maledivách je rybolov. Zaměstnává více než 50 % práceschopného obyvatelstva. Průměrný roční výlov činí as 70 000 tun. Makrelovité ryby jsou nejdůležitějším vývozním zbožím. Rybolov je významným odvětvím i v mnoha místech na Srí Lance.

Nerostné suroviny a Energie

Srí Lanka má zásoby drahých kamenů a polodrahokamů. Jsou zde také zásoby grafitu a fosfátů. Ročně se zde vyrobí až 150 000 tun ze solárních odpařišť. 25 % elektrické energie pochází z tepelných elektráren, které využívají dováženou naftu. Zbylých 75 % energie dodávají hydroelektrárny.

Průmysl

Srí Lanka zřídila průmyslová odvětví zpracovávající kaučuk, čaj, kokosové ořechy a tabák, ale jsou tu i modernější továrny (rafinerie ropy a textilní továrny), které využívají dovážené přírodní suroviny. Hojně rozšířená je řemeslná výroba. Na Maledivách je průmysl spojen především se zpracováním ryb. V obou oblastech je důležitým odvětvím turistika.

Města

Ve městech žije 21 % obyvatelstva. Kolombo je největším městem. Jápané (129 000 obyvatel) na severu má spojení s Indií. Kandy (104 000 obyvatel) bylo původně hlavním městem, nyní je to významné vnitrozemské město a centrum zpracování čaje a kaučuku. Malé je hlavní město a přístav na Maledivách. Jako jediné ze všech ostrovů má silnice (jsou postaveny z drcených korálů).

Základní údaje Srí Lanky

Rozloha: 3 827 590 km2
Poloha: 5°55′- 9°50′ severní šířky, 79°42′ – 81°52′ východní délky
Počet obyvatel 18 380 000
Hustota osídlení: 280 obyvatel na km2
Hlavní město: Kolombo (616 000 obyvatel)
Úřední jazyk: Sinhálštinou mluví 74 % obyvatelstva, tamilský jazyk je také národním jazykem, angličtinou mluví zhruba 10 % obyvatelstva
Dovoz: ropné výrobky, strojírenské výrobky, dopravní zařízení, pšenice, rýže, cukr, textilní zboží
Vývoz: kaučuk, čaj, textilní zboží, kopra, kokosový olej, kokosové vlákno, drahé kameny a šperky
Měna: Srílanská rupie (1 rupie = 100 centů)
Hrubý domácí produkt: 10,47 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Základní údaje Malediv

Rozloha: 3 827 590 km2
Poloha: 3°15′- 8° severní šířky, 73° – 74°20′ východní délky
Počet obyvatel 260 000
Hustota osídlení: 854 obyvatel na km2
Hlavní město: Malé (56 000 obyvatel)
Úřední jazyk: divehi (forma sinhálštiny), angličtina
Dovoz: spotřební zboží, rýže, textilní zboží, výrobní (investiční) celky, ropné výrobky
Vývoz: ryby, konfekce, výrobky z kokosu
Měna: Maledivská rupie (1 rupie = 100 laarů)
Hrubý domácí produkt: 360 mil. US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*