Nezařazené

Španělsko

Rozsáhlou centrální část Španělska tvoří Meseta – náhorní plošina s průměrnou nadmořskou výškou 700 m. Mesetu obklopují horská pásma – Kantaberské pohoří na severu, Sierra Morena na jihu a Sierra Nevada na jihovýchodě. V Galicii, na severozápadě, byla řada údolí zatopena mořem, které z nich vytvořilo dlouhé úzké zálivy. Povodí řeky Ebro leží na severovýchodě Španělska a povodí řeky Guadalquivir na jihozápadě. Pobřeží je z velké části skalnaté, nachází se zde mnoho jeskyní a písečných pláží. Baleárské ostrovy (5 104 km

2

) leží ve Středozemním moři blízko východního pobřeží Španělska.

Podnebí

Jižní Španělsko má středomořské s horkými slunečními léty a mírnými deštivými zimami. V severozápadním Španělsku je podnebí mírné a vlhké. Vnitrozemí má kontinentální charakter s horkými léty a chladnými zimami. Průměrné teploty v La Coruně na severozápadě jsou 10 °C v lednu a 19 °C v červenci. Průměrně zde spadne více než 90 cm dešťových srážek za rok. V Madridu, ležícím 660 m nad mořem, dosahuje průměrná teplota v lednu 5 °C a v červenci 24 °C. Průměrné roční dešťové srážky činí 45 cm. Průměrné teploty v Almerii na pobřeží Středozemního moře se pohybují okolo 12 °C v lednu a 25 °C v červenci, průměrné množství dešťových srážek se pohybuje kolem 25 cm.

Nerostné bohatství a Energetika

Španělsko má malé zásoby celé řady nerostů. V Kantaberském pohoří na severu se těží uhlí a vysoce kvalitní železná ruda, takže se v pobřežních městech rozvinul těžký průmysl. V pohořích Sierra Nevada a Sierra Morena se vyskytují malá ložiska kovových rud, převážně mědi, olova, zinku a manganitu. Díky těžbě rtuti v Almadenu je Španělsko druhým největším světovým vývozcem tohoto kovu. 43 % elektřiny se vyrábí v tepelných elektrárnách, které používají dovážená paliva. 41 % elektrické energie vyrábějí vodní elektrárny v Pyrenejích a jinde, 16 % pochází z jaderných elektráren.

Doprava

Z 15 798 km železničních tratí je 6 207 km elektrifikováno. Silniční síť je 318 991 km dlouhá a mnoho silnic má nekvalitní povrch. Mezi většími městy existuje železniční spojení, ale důležitější je silniční doprava a všechna města jsou spojena autobusovými linkami.

Města

Madrid je politickým, administrativním a rovněž významným průmyslovým centrem. Barcelona (4 654 407 obyvatel) je největším průmyslovým městem. Valencie (2 117 972 obyvatel) je průmyslovým, rekreačním a univerzitním centrem, a také obchodním centrem úrodné zemědělské oblasti. Sevilla (1 619 703 obyvatel) je přístav ležící na řece Guadalquivir. Malaga (1 160 843 obyvatel) je průmyslové město a přístav a nachází se zde i hlavní letiště turistické dopravy na Costa del Sol.

Zemědělství

Zemědělství se podílí 5 % na HDP a je v něm zaměstnáno více než 13 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. 41 % plochy státu se využívá jako orná půda a dalších 21 % tvoří pastviny. Pšenice a ječmen se pěstují v oblasti Mesety, kukuřice ve vlhčích oblastech na severozápadě a rýže tam, kde je možné zavlažování. Zelenina se pěstuje v zavlažovaných údolích nížin, které se táhnou podél východního pobřeží Španělska. Citrusové plody jsou důležitou plodinou v nížinách na pobřeží Středozemního moře, kde se rovněž pěstují fíky a mandle. Olivám se dobře daří v sušších oblastech na jihu a Španělsko je druhým největším světovým výrobcem olivového oleje. Hroznové víno se pěstuje v údolí Ebra, v oblasti Mesety, v nížinách na pobřeží Středozemního moře a ve vnitrozemí v Andalusii. Oblast Jerezu je domovem sherry. 15 miliónů hektarů půdy se využívá pro pěstování vinné révy a Španělsko je třetím největším výrobcem vína v Evropě.

Průmysl

Zpracování oceli, neželezných kovů a strojírenství jsou důležité pro Avilés, Gijón, Santander, Bilbao a Barcelonu. Severovýchod země je rovněž hlavní oblastí textilního a chemického průmyslu. V Madridu se vyvinula celá řada průmyslových odvětví, včetně textilního, chemického a potravinářského. Olivový olej a víno se vyrábí v Andalusii a rybí výrobky v Galicii.

Lesní hospodářství

31 % země je pokryto lesy, zvláště v horských oblastech. Mnohé oblasti jsou dodavateli řeziva a důležitým produktem je i pryskyřice. Na jihozápadě se nacházejí porosty korkového dubu, které poskytují velké množství korku pro vinařský průmysl.

Turistický ruch

Navzdory nedávnému útlumu turistického ruchu zemi ročně navštíví více než 57 miliónů turistů, které láká slunce, pláže, zajímavá krajina a historická města. Mezi hlavní turistické oblasti patří patří středomořské pobřeží a Mallorca. Příliv peněz pomáhá financovat stavbu silnic a místní průmysl.

Gibraltar

Gibraltar (20 200 obyvatel) zahrnuje oblast o rozloze 6 km

2

. Je to samosprávná jednotka patřící Velké Británii, ležící mezi Středozemním mořem a Atlantikem. Není zde obdělávána žádná půda. Podnebí je v létě horké, průměrná teplota v srpnu je 25 °C, a v zimě mírné. Roční průměrná hodnota dešťových srážek se pohybuje kolem 75 cm. turistický ruch a finančniství jsou zde hlavními odvětvími hospodářství.

Základní údaje Španělska

Rozloha: 504 782 km

2

Poloha: 36°- 43°45′ severní šířky, 4°25′- 9°20′ východní délky
Počet obyvatel: 39 417 220
Hustota osídlení: 77 obyvatel na km

2

Hlavní a největší město: Madrid (4 947 555 obyvatel)
Úřední jazyk: španělština
Dovoz: ropné výrobky, stroje, stavební dříví, bavlna a vlna, káva a kakao, potravinářské výrobky, motorová vozidla a traktory, hnojiva
Vývoz: vozidla, ovoce a zelenina, obuv, textilie, olivový olej, korek
Měna: Euro (1 EUR = 100 centů)
Hrubý domácí produkt: 544 417 miliónu dolarů
Státní zřízení: konstituční monarchie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*