Nezařazené

Slovensko

Severní a střední Slovensko je hornaté. Nejvyšším pohořím jsou Tatry, které jsou součástí Karpat. Nejvyšší hora je Gerlachovský štít (2655 m). Na jihu se rozprostírá úrodná Podunajská nížina, kterou protéká největší slovenská řeka Dunaj.

Podnebí

Podnebí je převážně kontinentální se studenou zimou a horkým létem. Převážná část srážek spadne na jaře a v létě. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje od 400 mm v nížinách do 1000 mm v horách. Průměrné teploty v Bratislavě jsou -0,7 °C v lednu a 19,1 °C v červenci, průměrné množství srážek je 649 mm.

Energie

50 % energie dodává jaderná elektrárna v Mochovicích. Významným energetickým zdrojem je vodní elektrárna Gabčíkovo na Dunaji.

Nerostné bohatství

Ročně se vytěží asi 2,81 miliónů tun hnědého uhlí a 1,63 miliónů tun železné rudy

Průmysl

Mezi významná průmyslová odvětví patří chemický a sklářský průmysl, výroba železa, oceli a cementu. Spotřební průmysl se převážně orientuje a textilní výrobu a zpracování potravin.

Zemědělství

Hlavními plodinami jsou pšenice, cukrová řepa, brambory, žito a kukuřice. Celkem se chová 2,1 mil. ks prasat, 992 900 ks skotu a 411 400 ks ovcí.

Lesní hospodářství

Produkce dřeva poklesla z 5,2 mil. m

3

v roce 1991 na 3,9 mil m

3

v roce 1993.

Doprava

Celková délka železnic je 3662 km (1373 km je elektrifikováno). Celková délka silnic je 17 865 km. Železnice pokrývá 73% celkové dopravy.

Turistika

Turistický ruch zaznamenal nepatrný pokles po roce 1989. Celkový počet návštěvníků v 1993 byl 1 067 000.

Města

Hlavní město Bratislava ležící na Dunaji je říčním přístavem a centrem chemiského průmyslu. Mezi další důležitá města patří Košice, Prešov, Nitra a Žilina.

Základní údaje Slovenska

Rozloha: 49 036 km

2

Poloha: 47°44′-49°37′ severní šířky, 16°50′-22°34′ východní délky
Počet obyvatel: 5 347 000
Hlavní a největší město: Bratislava (448 787 obyvatel)
Úřední jazyk: slovenština
Dovoz: ropa, plyn, chemikálie, elektroika, stroje, auta
Vývoz: textil, ocel, stroje, potraviny, chemikálie
Měna: Euro (1 EUR = 100 centů)
Úhrnný domácí produkt: 13,640 miliónů dolarů
Státní zřízení: Republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*