Nezařazené

Ruská Federace

I po rozpadu SSSR se Rusko řadí meui největší státy světa. Evropská část Ruska sahá na východě k Uralu a na jihu ke Kavkazu, který jej odděluje od třech zakavkazských republik. Hlavní řeky evropského Ruska jsou Volha, jež se vlévá do Kaspického moře, Don a Dněpr tekoucí do Černého moře, a konečně Pečora a Dvina, které vtékají do Severního ledového oceánu. Největší ruské řeky jsou na Sibiři Jenisej, Ob a Lena, které se vlévají do Severního ledového oceánu. Většinu povrchu Sibiře tvoří nížiny nebo náhorní plošiny, hornaté oblasti zde nalezneme při jižních hranicích a na východě. Poloostrov Kamčatka je vulkanicky velmi aktivní sopka Ključevskaja je největším sopečným vrcholem v Asii a naposledy vybuchla v roc 1990.

Historie

Moderní Rusko vytvořil car Petr I. v průběhu 17. a 18. století. Kolonizace Sibiře se odehrála během 19. století, kdy došlo rovněž k anexi zakavkazských oblastí a muslimských států ve střední Asii. V roce 1917 proběhla v zemi revoluce bolševickou komunistickou stranou. Když se v roce 1991 rozpadl Sva sovětských socialistických republik, Rusko a mnohé další republiky vytvořily Společenství nezávislých států (SNS). Součástí SNS se nestaly pouze Estonsko, Litva, Lotyšsko, Gruzie a Ázerbájdžán. Poslední dvě jmenované republiky se definitivně staly členy SNS až v roce 1993. Smyslem Společenství má být snaha o udržení svazků mezi členskými republikami, bez zsahování do jejich vnitřních záležitostí.

Podnebí

Ruské podnebí je ovlivňováno obrovským územím Asie, zimy jsou zde proto chladné. V lednu je nejteplejší oblastí Ruska pobřeží Tichého oceánu, pobřežní oblasti na západě a severozápadě země a okolí Černého moře, nejteplejší oblast Ruska, kde se teploty pohybují okolo 0 °C. Ve Vladivostoku, ležícím na pobřeží Japonského moře, je průměrná teplota -15 °C. Na severozápadě, kde leží nezamrzající přístav Murmansk, nejsou zimy tak tuhé jako ve vnitrozemí. Ve vnitrozemí Ruska se zimní teploty pohybují hluboko pod bodem mrazu a jsou zde dokonce velká území s průměrnou teplotou -20 °C až -30 °C po dobu dvou až tří měsíců. Nejchladnějšími místy jsou Verchojansk a Ojmjakon na severovýchodní Sibiři, s průměrnou zimní teplotou -50 °C.

Lesnictví

Díky chladnému podnebí severních oblastí rostou zde pouze mechy a lišejníky spolu se zakrnělými stromy na závětrných planinách a květinami s rychlým životním cyklem, soustředěným do května a června. Tento arktický typ krajiny se nazývá tundra. Přes celou šířku Sibiře, na jih většinou až k hranici s Mongolskem, se rozkládají obrovské plochy jehličnatých lesů, zvané tajga. Tajga je největší zalesněnou plochou na světě,táhne se od Norska a Švédska až k Tichému oceánu a je významným zdrojem dřeva Jihozápadní Sibiře, podél hranice s Kazachstánem, pokrývají pastviny, sahající na západ až do jižní části evropského Ruska, k Volgogradu. Postupně se pak mění ve smíšené lesy, rozprostírající se až k Moskvě.

Průmysl

Do roku 1917 bylo Rusko v prvé řadě agrárním státem. Výsledkem série mnoha pětiletek byl rychlý rozvoj ocelárenského, strojírenského a chemického průmyslu. Ve srovnání s jinými zeměmi bylo vynakládáno příliš mnoho prostředků na kosmický a zbrojní průmysl, zatímco ostatní oblasti zaostávaly. Centráně plánované hospodářství ignorovalo principy tržního mechanismu, což v 90. letech způsobilo mnoho problémů.

Zemědělství

Navzdory současnému nedostatku potravin patří Rusko k předním zemědělským mocnostem. Nejlepší půda i podnebí jsou v jižních částech evropského Ruska, hlavním obilným produktem z těchto oblastí je pšenice a kukuřice. Pěstují se zde také slunečnice, brambory, cukrová řepa a zelenina, v nejjižnějších oblastech blízko Černého moře pak vinná réva a středozemní ovoce. Důležitý je též chov hovězího dobytka, ovcí a prasat. Na sever od Moskvy se pěstuje žito, oves, brambory a zelenina, spousta farem produkuje mléko a maso. Co se táký Sibiře zemědělská výroba se rozšířila pouze v její jihozápadní části. Na bývalých pastvinách se pěstují hlavně obilniny. Obvyklé je zde střídání jednotlivých plodin, přičemž se pěstují zejména slunečnice, pícniny a zelenina. Dostatečné zásobení vodou během jejich růstu zajišťují zavlažovací systémy. Dále na sever a východ Sibiře slouží zemědělství spíše jen k pokrytí místní potřeby, produkuje se zde hlavně mléko a zelenina, seno a oves. Dřívější státní družstva se snažila o vývoj plodin, které by byly schopny přežít v chladných podmínkách nebo které by dokázaly uzrát během krátkého vegetačního období.

Komunikace

Rusko má dobrou železniční síť, přičemž hlavními uzlovými body jsou Moskva a Petrohrad. Z Moskvy vedou tratě do větších měst. Na Sibiři jsou rozsáhlé oblasti, které nepokrývá železnice, zejména na severu. Tratě z evropského Ruska vedou jižně přes Jekaterinburg a Čeljabinsk do Novosibirska a pak dál. Druhá transsibiřská magistrála z Moskvy do Vlaadivostoku byla nedávno dokončena. Na Azovksém a Černém moři fungují důležité oceánské linky, severní přístavy jsou Petrohrad, Murmansk a Archangelsk. Na arktickém pobřeží je celá řada přístavů, které lze využít jen během letních měsíců. Vladivostok, na východním pobřeží, je udržován v provozu ledoborci. Vnitrozemské lodní cesty umožňují přepravu nákladu mezi Bílým, Černým, Baltským a Kaspickým mořem.

Základní údaje Ruské Federace

Rozloha: 17 075 400 km2
Počet obyvatel 150 000 000
Hustota osídlení: 9 obyvatel na km2
Hlavní a největší město: Moskva (8 967 000 obyvatel)
Úřední jazyk: ruština
Státní zřízení: federace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*