Nezařazené

Řecko

Řecko se rozkládá na jižním konci Balkánského poloostrova a na asi dvou tisících ostrovech, které tvoří okolo 20 % celkové rozlohy země. Většina území Řecka je tvořena vápencovými skalami. Pobřeží je velmi členité a dlouhé asi 4 000 km. Jsou zde tři hlavní pohoří. Od Albánie k Peloponésu se táhne pohoří Pindos. Dále na východ se táhnou masívy pobřežních pohoří, jejichž vrcholem je nejvyšší hora Řecka Olymp (2 917 m). Třetím hlavním pohořím jsou Rodopy, ležící na severovýchodě území a tvořící hranici s Bulharskem. Nížiny mají malou rozlohu. Nejrozsáhlejší nížina leží blízko Soluně v Thesálii. Kréta (8 336 km

2

), největší z řeckých ostrovů, je pokračováním peloponéských hor. Hlavním souostrovím jsou Kyklady, ležící v jižní části Egejského moř, které jsou tvořeny asi dvěma stovkami vesměs malých ostrovů. Mezi další důležitá souostroví patří Jónské ostrovy, táhnoucí se podél západního pobřeží, a Jižní Sporada, ležící blízko tureckých hranic.

Podnebí

Řecko má středomořské klima s horkými, suchými léty a mírnými, vlhkými zimami, na severu má však klima pevninský charakter s horkými léty, většími srážkami a chladnějšími zimami. Průměrná teplota v Aténách je +28 °C v červenci a +10 °C v lednu. Ročně zde spadne 40 cm srážek. V létě jsou zde tři skutečně suché měsíce. Na severu v Soluni je průměrná teplota +26 °C v červenci a +5 °C v lednu. Spadne zde téměř 50 cm srážek ročně. Největší srážky spadnou v západních horách, kde dosahují hodnot až 1 500 cm každý rok a na ostrově Korfu, kde dosahují místy až 1 300 cm. Sníh padá pravidelně v horách na severu Řecka.

Doprava

Rozeklaná hornatá krajina zpomalovala vývoj cest a železnic, ale během posledních dvaceti let se situace značně zlepšila. Je zde 2 650 km železničních tratí a 5 500 km cest, z nichž více než čtvrtina nemá zpevněný povrch. Olympic Airways je mezinárodní letecká společnost a řecké loďstvo je druhé největší na světě. Představuje téměř 10 % světové tonáže. Hlavními přístavy jsou Elevsis a Pireus poblíž Atén, dále pak Soluň a Volos.

Turistický ruch

Letní žár a téměř neustále slunečné počasí přitahují milióny návštěvníků ze zemí severní Evropy. Nejvíce navštěvovanými místy jsou pláže, ostrovy a architektonické památky. Počet turistů čítá přes sedmi miliónů ročně.

Zemědělství

Práce v zemědělství je hlavní činností obyvatel Řecka. Do roku 1960 byla více než polovina pracujících zaměstnána v zemědělství. Dnes je to stále ještě 25 % pracujících. 30 % půdy je použito k pěstování plodin a 40 % na pastviny. Hlavní plodinou je pšenice, která roste v zimě, a využívá tak zimních srážek. Dalšími plodinami pro potravinářský průmysl jsou brambory, cukrová řepa a ve vlhčích oblastech rýže. Pro vývoz se pěstuje především tabák, bavlna, vinná réva a olivy. Vinice jsou zakládány zejména jihu, tabák se pěstuje na severu. Rozšířené je i pěstování oliv a Řecko je třetím největším dodavatelem olivového oleje na světě. Dalšími důležitými plodinami jsou mandarinky, pomeranče a citrony. Na chudších pastvinách jsou chovány kozy a ovce. 20 % celkové rozlohy je zalesněno.

Průmysl

Většina průmyslu byla vždy spojována se zemědělskou produkcí nebo s lodním průmyslem, ale od roku 1960 se zde rozvinul i chemický, textilní a hutní průmysl. Diavata je centrem petrochemického průmyslu a v Elevsis najdeme největší ocelárny. Obě města jsou ovlivněna blízkostí Atén a Soluně, dvou hlavních průmyslových měst. Mletí mouky, zpracování tabáku a bavlny, výroba olivového oleje a sušení ovoce patří mezi odvětví zpracovatelského průmyslu, která můžeme najít v níže položených produktivních oblastech. Vývoj turismu pomohl rozvoji spotřebního průmyslu.

Rybolov

Dlouhé, rozeklané pobřeží a chudá půda ve vnitrozemí donutily obyvatele mnoha vesnic zdokonalit své rybářské dovednosti, ačkoli zásoby ryb se začaly vyčerpávat. Loví se především olihně, parmice a sardinky.

Nerostné bohatství a energetika

V horách jsou malé zásoby mnoha různých surovin, včetně azbestu (3,9 miliónu tun), bauxitu (2,2 miliónu tun), chrómu (220 000 tun), uhlí, železa, olova, manganu a niklu. Hliník, nikl a železo se využívají v místním průmyslu. 72 % veškeré elektrické energie se vyrábí v tepelných elektrárnách, které využívají dovážené palivo, a 28 % produkují vodní elektrárny.

Města

Atény jsou hlavním městem od roku 1833. Athénská aglomerace, která zahrnuje i přístav Pireus, představuje téměř jednu třetinu celkové populae Řecka a 60 % veškeré výrobní kapacity. Soluň (74 000 obyvatel) je dalším průmyslovým centrem. Patras je důležitý svou zemědelskou produkcí.

Základní údaje Řecka

Rozloha: 131 944 km

2

Poloha: 34°50′- 41°45′ severní šířky, 19°20′- 28°15′ východní délky
Počet obyvatel: 10 256 000
Hustota osídlení: 76 obyvatel na km

2

Hlavní a největší město: Athény (3 096 775 obyvatel)
Úřední jazyk: řečtina
Dovoz: paliva, stroje, chemikálie, železo a ocel, dopravní prostředky, plasty
Vývoz: ovoce, tabák, železo a ocel, hrozinky, hliník, bavlna, olivový olej
Měna: Euro (1 EUR = 100 centů)
Hrubý domácí produkt: 95 000 miliónu dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*