Nezařazené

Rakousko

Rakousko je alpská země, jeden z nejhornatějších států Evropy. Východní alpská část zahrnuje 70 % země drsnými alpskými hřebeny, které prostupují napříč krajinou ve třech hlavních pásmech oddělených řekami Inn, Salzach a Enns. Všechny tři tvoří přítoky Dunaje. Nejvýznamnější nížiny se nacházejí podél Podunajské pánve.

Podnebí

Podnebí v Alpách se různí podle nadmořských výšek. Na celém rakouském území převažuje podnebí středoevropského charakteru s chladnými zimami a teplými slunečními léty. Léto je nejvlhčí období roku s množstvím přeháněk a bouřek. Zima přináší srážky v podobě sněhu. Nejteplejší a nejsušší oblastí je Vídeňská pánev (nížiny ve spolkové zemi Hradsko). Naměřená průměrná teplota v lednu dosahuje -10 °C, v červenci 20 °C. V Alpách se zaznamenávají nižší teploty. Části horského masívu s vyšší nadmořskou výškou zůstávají pokryty sněhem celý rok.

Zemědělství

Rakousko se zabývá zemědělstvím v malém měřítku, zato však velmi efektivně. Pouze 18 % půdy se využívá k pěstování plodin a dalších 24 % pro pastevecké účely. Rakousko dokáže téměř plně krýt potřeby obyvatel. Pouze 8 % pracovních sil pracuje v zemědělství. V Alpách je rozšířen chov skotu k výrob mléka. Některé plodiny jako např. pšenice, kukuřice, ječmen a zelenina se pěstují až ve výškách 2000 m nad mořem. Nejdůležitější surovina na sklizeň je seno. Ovoce a vinná réva se pěstují v okolí střediska Grac a v jižních částech země. Nejvýznamnější orná půda pro rakouské hospodářství je v Podunajské nížině a východních plošinách.

Lesní hospodářství

Lesy pokrývají 45 % území Rakouska, převážně v alpské oblasti českého pohraničního masívu, který zasahuje na území Rakouska. Rakousko vyrobí každoročně 2,4 miliónů tun papíru a lepenky a 1,4 miliónu tun buničiny. Z dřevozpracujícího průmyslu je významná výroba zápalek, pryskyřic a terpentýnu.

Nerostné bohatství

Na území Rakouska jsou důležitá naleziště ropy, zemního plynu, železné rudy, lignitu, magnesitu, wolframu a zinku. Ročně se vytěží 1,1 miliónu tun ropy v Ziestersdorfu, 2,3 miliónu tun železné rudy, převážně z povrchových dolů v blízkosti Eisenerzu ve spolkové zemi Steiermark. V Rakousku se nacházejí solné doly a cenná naleziště vysoce kvalitního grafitu.

Energetika

Ropa, zemní plyn a lignit představují důležité zdroje energie, 66 % energie však dodávají vodní elektrárny, které využívají splavnosti řek odtékajících z Alp. Význaná vodní elektrárna se nachází v Kaprunu v nadmořské výšce 2 036 m ve spolkové zemi Salzburg. Rozsáhlá jezera ledovcového původu v Kaprunském údolí slouží jako reservoáry. Několik menších elektráren se nachází v alpských údolích a na řece Kamp, která je přítokem Dunaje.

Průmysl

V průmyslu je zaměstnáno 35 % ekonomicky činné populace. Průmysl se podílí 37 % na hrubém domácím produktu. Mezi hlavní průmyslová odvětví patří: průmysl potravinářský, výroba železa a oeli, strojírenský, textilní, chemický, elektrotechnický, výroba papíru a buničiny, průmysl hutnický. Ocelářství a strojírenství si přičítá 1/3 výkonu rakouského průmyslu. Města Linz a Donawitz dala jméno technologii výroby oceli. Rozšířen je chemický průmysl.

Turistický ruch

Alpy se každoročně těší velkému přílivu turistů. Zimní období v Alpách poskytuje příznivé podmínky pro lyžaře, letní sezóna láká návštěvníky na vycházky za krásami alpské přírody. V Alpách se nachází více než 50 lyžařských areálů, z nichž jsou význané především St. Anton, Kitzbühel, a Innsbruck. Dalším turistickým střediskem je bezesporu Salzburg, který návštěvníky přitahuje nejen hradem, ale i okolními kopci. Kromě toho je vázán s osobností Mozarta, který se v Salzburgu narodil. Vídeň leží mimo hlavní horský rámec. Proslula svým kulturním dědictvím, převážně na poli hudebním. Rakousko navštíví každoročně přes 19 miliónů návštěvníků.

Doprava

Navzdory vysokohorským oblastem je Rakousko důležitou dopravní tepnou spojující sousedící evropské země. Podunajská nížina je protkána řadou důležitých spojů, které odtud směřují do alpských oblastí. Rakousko disponuje 5 800 km, které připadají na železniční trati. Hlavní linky jsou elektrifikovány. Na silniční síť připadá 107 503 kilometrů. Vodní cesty Podunajské nížiny jsou důležitou součástí rakouské dopravy.

Města

Přes 20 % obyvatelsva sídlí v hlavním městě státu – ve Vídni. Vídeň je střediskem strojírenského, tiskařského, potravinářského a oděvního průmyslu. Přitahuje turisty svými kulturními památkami a centrem zábavy. Štýrský Hradec, druhé největší město s 238 810 obyvateli, je sídlem univerzity a význačným průmyslovým centrem. Klíčovým odvětvím průmyslu je průmysl papírenský. Třetí největší město je Linz s 204 044 obyvateli. Město Linz skýtá širokou paletu průmyslu, soustřeďuje se zde průmysl textilní, chemický a strojírenský. Salzburg (143 978 obyvatel) a Innsbruck (118 112) se řadí k dalším vělkým městům a turistickým střediskům.

Základní údaje Rakouska

Rozloha: 83 855 km

2

Poloha: 46°30′- 49° severní šířky, 9°30′- 17° východní délky
Počet obyvatel: 7 883 600
Hustota osídlení: 90 obyvytel na km

2

Hlavní a největší město: Vídeň (1 539 843 obyvatel)
Úřední jazyk: němčina
Dovoz: strojírenství, dopravní prostředky, chemikálie, surový petrolej, textil, potraviny
Vývoz: strojírenství, železo a ocel, papír, lepenka, textilní zboží, mléčné výrobky
Měna: Euro (1 EUR = 100 centů)
Hrubý domácí produkt: 147 360 miliónů amerických dolarů
Státní zřízení: spolková republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*