Nezařazené

Portugalsko

Nejvýše položenou oblastí Portugalska je severovýchod, kde jsou hory a náhorní plošiny rozbrázděny hlubokými a úzkými říčními údolími, jako je například údolí řeky Douro a jejich přítoků. Nejvyšší horský vrchol Estrela leží v pohoří Serra da Estrela, severně od řeky Tejo, a je 1 993 m vysoký. Směrem na jih od Lisabonu tvoří krajinu převážně nížiny a široká říční údolí. Nejrozsáhlejší nížinou je planina Alentejo protnutá řekou Sado.

Podnebí

Vliv Atlantského oceánu na podnebí je velmi důležitý, ale zeměpisná šířka řadí Portugalsko mezi země se středomořským podnebím. Zima je velmi vlhká. Ve městě Porto na severu dosahuje průměrná teplota v lednu hodnoty +9 °C a v červenci +20 °C, množství srážek se pohybuje okolo 110 cm ročně. Město Faro na jižním pobřeží má průměrnou teplotu v lednu +12 °C a v červenci +24 °C. Spadne zde v průměru 45 cm srážek ročně.

Zemědělství

Portugalsko má velmi rozvinuté zemědělství, přesto ještě není v produkci potravin soběstačné. Farmy na severu jsou malé, často obhospodařují půdu o rozměrech menších než 2 hektary. V oblasti planiny Alentejo jsou farmy větší. Typické středomořské plodiny, jako jsou olivy, fíky, vinná réva, mandle, citrony, pomeranče a mandarinky se pěstují v oblasti Algarve a Baixo Alentejo na jihu země. Na severu se pěstuje převážně vinná réva a olivy. Olivy se používají hlavně na výrobu olivového oleje, který je důležitý pro konzervaci ryb.

Průmysl

Portugalsko je jen mírně industrializováno. Většina tradičního průmyslu je založena na zemědělství, lesnictví a rybolovu, výrobě korku, papíru, vína, olivového oleje a sardinek. Textilní průmysl ve městech Porto, Braga a Lisabon je velmi důležitý a využívá dovážených surovin. Průmysl zpracování železa, strojírenství a spotřební průmysl patří mezi mladší odvětví průmyslu, rozvinutá teprve nedávno. V Lisabonu a Portu jsou ocelárny, zastoupen je zde rovněž strojírenský a chemický průmysl. Lisabon a Azambuja jsou centry výroby motorových vozidel. Díky turistice se v posledních letech rozvinula i výroba obuvi a suvenýrů.

Města

Lisabon byl vybudován na sedmi kopcích severně od ústí řeky Tejo, 14 km od Atlantského oceánu, a má chráněný přístav. Porto leží na severním břehu řeky Douro a víno vyráběné ze zdejší révy nese stejné jméno. Hlavním centrem obchodu s vínem je Vila Nova de Gaia.

Lesy

Lesy pokrývají okolo 20 % celkové rozlohy země a jsou důležitou součástí hospodářství. Korkový dub tvoří čtvrtinu lesů, zejména v údolí Tejo a Alto Alentejo. Ročně se ho vytěží okolo 110 000 tun. Portugalsko je hlavním světovým dodavatelm korku.

Rybolov

Množství malých přístavů se zabývá místním rybařením a jen několik hlavních přístavů využívá vzdálených vod na druhé straně Atlantiku. Loví se převážně sardinky – ročně přes 100 000 tun – a nejvýznamnějšími oblastmi jsou Matozinhos, Setubal, Portimao a Olhao. Velké množství ryb se konzervuje a vyváží do zahraničí. Důležitý je i lov tuňáků na jižním pobřeží. Větší lodě loví hlavně tresky.

Doprava

Železniční síť je dlouhá 3 588 km a je zde 52 000 km silnic, ale jen 18 878 km z nich je státních. Hlavní trasa vede od severu k jihu z Porta podél pobřežních nížin přes Coimbru do Lisabonu. Lisabon a Leixoes jsou hlavními přístavy. Mezinárodní letiště jsou v Lisabonu, Portu a Faru. Ve Faru bylo letiště postaveno nedávno díky přílivu turistů do oblasti Algarve.

Nerostné bohatství a Energetika

Malé množství uhlí se těží poblíž Porta, ale většina potřebných paliv se dováží. Je zde několik ložisek železné rudy s omezenou těžbou. V malých množstvích se těží pyrit a wolfram a najdeme zde i doly a lomy na kaolin, zlato, uran a mramor. 51 % elektrické energie vyrábějí tepelné elektrárny, které používají dovezená paliva. Zbývajících 49 % zajišťují vodní elektrárny, ležící zejména na řekách Tejo, Douro a Zezere.

Turistický ruch

Turisitka je hlavním zdrojem příjmů Portugalska, přičemž mezi nejnavštěvovanější místa patří oblast Algarve a pobřeží západně od Lisabonu. Slunce, pláže, golfová hřiště, historické budovy a tichá letoviska přitahují ročně přes 13 milionů turistů.

Základní údaje Portugalska

Rozloha: 92 389 km

2

Poloha: 36°58′ – 42°12′ severní šířky, 6°11′ – 9°29′ západní délky
Počet obyvatel 10 000 000
Hustota osídlení: 112 obyvatel na km

2

Hlavní město: Lisabon (2 182 000 obyvatel)
Úřední jazyk: portugalština
Dovoz: stroje, chemikálie, vozidla, železo a ocel, bavlna, diamanty, obilniny, maso, surová ropa
Vývoz: oděvy, textilie, stroje, víno, ropné produkty, rybí konzervy, korek a buničina
Měna: Escudo (1 escudo = 100 centavos)
Hrubý domácí produkt: 87 993 milionů US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*