Nezařazené

Peru

Peru je třetí největší stát jihoamerického kontinentu. Je rozděleno na tři severojižní oblasti. Na západě je poušť Atacama, nejširší na severu, kde je mnoho velkých písečných dun. Dále na jih je pobřeží převážně skalnaté se souvislým pásmem hor. Z Peruánských And protéká pouští asi 50 řek. Andy se zvedají směrem do vnitrozemí až do výšky přes 5 000 metrů. Nejvyšší horou je Huascarán (6 768 m). Hlavní dvě horská pásma Kordiller, které mají dosud činné sopky a seismickou aktivitu, jsou rozdělena vysoko položenou náhorní plošinou, na níž je i největší jezero Jižní Ameriky Titicaca (6 900 km

2

). Na východní straně And se vrcholky pozvolna svažují do Amazonské nížiny, která zabírá 62 % území státu.

Podnebí

Na poušti je podnebí chaldné a suché díky vlivu Humboldtova proudu, ačkoliv na severu země jsou čas od času díky vlivu El Niňa (objevuje se jednou za pět či šest let) období horká a vlhká. Podnebí And je rozdílné podle výšky, ve vnitrozemí Amazonské nížiny je po celý rok horko a sucho. Lima ležící blízko u pobřeží má lednovou průměrnou teplotu 16 °C a pouze 5 cm průměrnéných ročních srážek.

Zemědělství

Ačkoliv Peru má pouze 3 % orné půdy, 36 % ekonomicky aktivních obyvatel pracuje na farmách. 21 % půdy se využívá pro pastevectví. Hlavními oblastmi pěstování plodin jsou území podél řek protékajících pouští. Cukrová třtina a bavlník jsou hlavními obchodními plodinami, pro obživu se pěstuje rýže. Vinná réva, olivy, tabák, pomeranče a banány se pěstují v Andách, ve vyšších polohách pak obiloviny, fazole a brambory. Na východních svazích se využívá půda pro chov ovcí, lam a alpak. V zemi se pěstuje i koka na ilegální výrobu kokainu.

Rybolov

Chladný Humboldtův proud přináší obrovské množství planktonu, což je výborná potrava pro ryby. Peru je jedním z největších producentů ryb s průměrným ročním úlovkem 45 milionů tun. Hlavními druhy ryb jsou sardele, tuňák, makrelovité ryby a sardinky.

Lesnictví

Obrovské lesní plochy ve vnitrozemí jsou těžko přístupné a využitelné. K přepravě některých produktů se využívají řeky a přístav ve městě Iquitos.

Těžba

Peru má bohatá naleziště různých nerostů, zejména mědi, stříbra, železa a zlata a také ropy a uhlí. Peru je druhé na světě v produkci stříbra, v Latinské Americe první v produkci olova a druhé, co se týče mědi. Centrum těžby železné rudy je Marcona na jižním pobřeží, ropa se těží v Amazonské nížině.

Energie a Průmysl

Mnohá průmyslová odvětví souvisí se zpracováním nerostů a jsou umístěna v oblasti And. Průmysl se rozvíjí ve městech na pobřeží. V mnohých přístavech je důležitá výroba rybí moučky, hojně rozšířený je průmysl potravinářský a textilní. K dalším odvětvím patří výroba cementu, oceli, stavba lodí, montáž aut aj. Hlavní průmyslovou oblastí je Lima Callao, neboť je zde soustředěno 70 % veškerého průmyslu, 57 % elektrické energie dodávají hydroelektrárny.

Doprava

Pouště při pobřeží, zalesněné vnitrozemí a pohoří And působí problémy v dopravě. Důležitá je doprava letecká, ačkoliv většina Peruánců na ni nemá prostředky. Jedna z nejobdivuhodnejsich železnic (transandská) světa vede z Limy do vnitrozemí do La Oroya. Měří 170 km a překonává výšku 4 816 metrů nad mořem. Silniční síť má 69 942 km, z nichž 20 000 km má pevný povrch. Důležitou dopravní spojnicí je Panamerická dálnice (3 337 km).

Lidé a města

Ve městech žije 70 % obyvatelstva, z toho více než čtvrtina v oblasti Velké Limy. 45 % obyvatel tvoří Indiáni, 37 % mesticové (míšenci Evropanů a Indiánů) a 15 % Evropané. Dvě třetiny obyvatelstva žijí v horách. Největším městem v Andách je Arequipa (620 471 obyvatel). Další důležitá města jsou při pobřeží – Callao, Trujillo, Chiclayo, Piura a Chimbote. Iquitos je největší amazonský přístav.

Základní údaje Peru

Rozloha: 1 285 220 km

2

Poloha: 0° 00′- 18°21′ severní šířky, 68°39′ – 81°20′ východní délky
Počet obyvatel 24 523 408
Hustota osídlení: 19 obyvatel na km

2

Hlavní a největší město: Lima (6 386 308 obyvatel)
Úřední jazyk: španělština, kečuánština a ajmarština
Dovoz: strojírenské, chemické a farmaceutické výrobky, palivo. dopravní zařízení
Vývoz: barevné kovy, nerostné suroviny, rybí moučka, železná ruda, ropa, bavlna, cukr, káva
Měna: Sol (1 sol = 100 centů)
Hrubý domácí produkt: 41,06 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*