Nezařazené

Paraguay

Paraguay je vnitrozemský stát. Řeka Paraguay zemi rozděluje na dvě části. Na západ od řeky je oblast Gran Chaco zabírající 60 % území a tvořící nížinu protkanou mnoha řekami, které postupně odtékají do And. Východně od řeky je plošina Paraná dosahující výšky 300 – 600 metrů a v části Cordillera de Caaguazu výšky 700 m.

Podnebí

Podnebí je zde subtropické s letními teplotami 25 °C – 30 °C. Průměrná zimní teplota je 15 °C. V západní části Chaco jsou celkové srážky pouze 75 cm a všude prší zejména v létě. Zimní deště se objevují zřídka.

Doprava

V zemi je 2 000 km železnic a 14 783 km silnic, z nichž 2 000 km má pevný povrch. Většina neupravených silnic je v letním období nesjízdná. Železnice spojuje oblast s Argentinou, přes řeku Paraná vede železniční trajekt spojující železnici se železniční sítí Argentiny. Životně důležitá je doprava po řekách (3 100 km vodních vnitrozemských cest).

Lidé a města

95 % obyvatelstva jsou mesticové (míšenci Španělů a Indiánů Guaraní), ale je zde i malý počet Indiánů, černochů, Evropanů i Asiatů. 13 000 menonitů (německo-kanadského původu) žije v téměř neobydlených oblastech Chaco. Nejdůležitějším městem je Asunción, druhým je Ciudad del Este (dříve Presidente Stroessner) se 113 893 obyvateli – zejména díky rozvoji přehrady Itaipú na řece Paraná.

Zemědělství a lesnictví

Zemědělství zaměstnává 47 % ekonomicky aktivních obyvatel, kteří pěstují především plodiny pro obživu. Pouhých 5 % země tvoří orná půda a 39 % jsou pastviny. Tržními plodinami jsou yerba maté (na paraguayský čaj), kávovník, tabák, ovoce, bavlník a olejnatá semena. Hlavní činností je chov dobytka: více než 7 milionů kusů dobytka poskytuje useň a maso.

Průmysl

Průmysl je spojený převážně se zemědělskou výrobou. Hydroelektrárny vyrábějí 99 % potřebné elektrické energie. Energie je dodávána do Argentiny a Brazílie. V provozu je také největší světová hydroelektrárna Itaipú na brazilských hranicích.

Základní údaje Paraguaye

Rozloha: 406 752 km2
Poloha: 19° 20′- 27°40′ jižní šířky, 54°15′ – 62°40′ západní délky
Počet obyvatel 5 510 000
Hustota osídlení: 14 obyvatel na km2
Hlavní a největší město: Asunción (630 000 obyvatel)
Úřední jazyk: španělština, guaraní, portugalština
Dovoz: pohonné hmoty a hnojiva, strojírenské výrobky, dopravní prostředky a jejich příslušenství, chemikálie, nápoje a tabák
Vývoz: bavlna, sojové boby, rostlinné oleje, káva, masné výrobky, řezané dřevo.
Měna: Guaraní (1 guaraní = 100 centimů)
Hrubý domácí produkt: 6,83 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*