Nezařazené

Pákistán

Severní a západní část země zabírají hory. Nejvyšší pohoří jsou na severu a nejvyšším vrcholem země je Tirič Mír se 7 706 metry. Toto nejvyšší pohoří je rozčleněno mnoha údolími vymletými řekami, například řekou Yarkhan, Swat a Chitral. Tyto řeky tečou hlubokými roklinami. Podél hranice s Afghánistánem jsou pohoří Sulajmánské a Safed Koh. Chajbarský průsmyk umožňuje spojení s Afghánistánem. Jihozápadní část Pákistánu tvoří Balúčská plošina, jejíž východní okraj tvoří pohoří Kirthar. Náhorní plošina (průměrná výška je 300 metrů) se snižuje směrem k íránským hranicím. Většinu východního Pákistánu zabírá naplaveninová nížina podél řeky Indus a jejich přítoků Džihlam, Ráví, Satladž a Čanáb.

Podnebí

V Pákistánu převažují monzunové klimatické podmínky, kdy se střídají tři roční období. Chladné období je od října do února, je slunečné, s teplými dny a chladnými nocemi. Období veder je od března do června a vyskytují se v něm občasné bouřky s deštěm. Období dešťů je od června do půli října. Pákistán je natolik velkou zemí v níž existují značné místní rozdíly. V Karáčí je průměrná teplota v lednu 19 °C a v červenci 31 °C, s průměrnými ročními srážkami pouze 20 cm, a to zejména v červenci a srpnu. Islámábád ležící ve vnitrozemí vykazuje teploty 9 °C a 33 °C pro leden a červenec a celkové roční srážky 90 cm. Džákobábád je jedním z nejteplejších míst na světě v létě. Teploty jsou tu kolem 36 °C v červnu a červenci, ale taky už zde bylo naměřeno 53 °C.

Komunikace

V zemi je 12 620 km železničních tratí spojujících významná města v nížině Indu a síť 179 752 km silnic, z nichž je 91 985 km zařazeno mezi silnice hlavní. Hlavním přístavem je Karáčí. Nejdůležitějším přístavem na západě je Gvádar.

Města

Přes 30 % veškerého obyvatelstva žije ve městech. Karáčí bylo kdysi hlavním městem, nyní je to největší město, významný přístav a průmyslové centrum, jež svou produkcí pokrývá tři čtvrtiny veškerého zahraničního obchodu. Láhaur (5 100 000 obyvatel) leží na řece Ráví a je oblastním centrem, ve kterém je soustředěno mnoho průmyslových odvětví. Faisalábád, původně Láilpur (1 900 000 obyvatel), je místním centrem pro výměnu zboží a průmyslovým centrem. Islámábád je hlavním městem od roku 1965 a měl být impulzem pro průmyslový rozvoj dále do vnitrozemí. Leží 14 km severovýchdně od Rávalpindí (795 000 obyvatel). Město je kombinací strého a nového, jsou v něm tradiční islámské budovy stejně jako nejmodernější architektonické stavby.

Těžba

Pákistán není zemí bohatou na nerostné suroviny, ale byly zde objeveny zásoby ropy v Potavárské plošině. Poměrně velké jsou zásoby zemního plynu a potrubí spojuje hlavní těžební oblast Súí s Karáčí a Multánem. Blízko průsmyku Bolan a v Paňdžábu se těží uhlí. Měď se těží v Balúčistánu, kde jsou rovněž menší naleziště zlata a stříbra. Méně kvalitní železná ruda se zpracovává v Kalabaghu, ale kvalitnější ruda byla objevena v Chitralu blízko Himalájí.

Energie

50 % elektrické energie vyrábějí tepelné elektrárny a 47 % vyrábějí hydroelektrárny. Několik velkých hydroelektráren vzniklo na řekách Indus, Džihlam a Kábul. To byly hlavní dodavatelé energie do doby, než byly objeveny zásoby zemního plynu. Blízko Karáčí stojí jaderná elektrárna, která využívá domácí uran.

Průmysl

Významnými odvětvími průmyslu je textilní a oděvní výroba, dále zpracování potravin, ropných produktů, chemických látek, papíru a výroba stavebního materiálu. Starší odvětví jsou spojena s místními zemědělskými produkty, zejména pak s bavlnou, cukrem, rýží, olejnými semeny a tabákem. Hojně rozšířeným odvětvím je zpracování a výroba usní a kůže, je zde i několik velkých obuvnických továren. Výroba cementu a strojírenské závody jsou v mnoha větších městech, kde je také neustále rostoucí počet chemických továren včetně továren na výrobu hnojiv. Průmysl zaměstnává 13 % práceschopného obyvatelstva. Četné řemeslnické dílny vyrábějí látku, keramiku, kovové nádobí a kožené zboží.

Zavlažování

Většina Pákistánu trpí nedostatkem srážek a dokonce i v oblastech vlhčích bývá často šest a více měsíců sucho. Téměř tři čtvrtiny zemědělství jsou závislé na zavlažování. Na řece Indus a jejich přítocích vznikly rozsáhlé projekty a byla vytvořena hustá síť kanálů. Zavlažováno je přes 13 milionů hektarů půdy. Byly vystavěny obrovské přehrady, které mají zadržovat vodu a zajišťovat celoroční zavlažování. V nížině Indu se využívají i studny a zásobníky vody.

Zemědělství

Zemědělství zaměstnává 51 % pracujícího obyvatelstva. 27 % země se využívá pro pěstování plodin a dalších 6 % tvoří pastviny. Většina půdy vhodné k obdělávání leží v údolí řeky Indus, kde se v létě pěstuje rýže a kukuřice. V zimě se pěstuje pšenice. Bavlna je hlavní tržní plodinou, a to jak pro bavlněné, tak i pro olej. Další tržní plodinou je cukrová třtina, tabák a ovoce.

Základní údaje Pákistánu

Rozloha: 796 000 km2
Poloha: 23°41′- 36°50′ severní šířky, 60°55′ – 75°30′ východní délky
Počet obyvatel 140 497 000
Hustota osídlení: 176 obyvatel na km2
Hlavní město: Islámábád (560 000 obyvatel)
Úřední jazyk: urdština a angličtina jsou úřední jazyky, ale 64 % obyvatelstva mluví paňdžábštinou
Dovoz: strojírenské výrobky, přepravní zařízení, surová ropa, chemikálie, železo a ocel, rostlinné oleje, hnojiva
Vývoz: bavlna, koberce, rýže, oděvy
Měna: Pákistánská rupie (1 rupie = 100 pajsů)
Hrubý domácí produkt: 52 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*