Nezařazené

Nový Zéland

Zemi tvoří dva hlavní velké ostrovy oddělené Cookovým průlivem. Severní ostrov s rozlohou 115 000 km

2

a Jižní ostrov rozkládající se na území 120 990 km

2

. 75 % území Nového Zélandu leží ve výšce nad 2 000 metrů. Na Severním ostrově se zvedá centrální horské pásmo do výše 2 796 metrů v Ruapehu, což je jedna z několika sopek v oblasti naj jih od jezera Taupo. Ngauruhoe a Tongariro jsou rovněž sopky a v této oblasti je množství teplých pramenů a gejzírů. Na Jižním ostrově je pohoří Jižní Alpy, které na západní straně klesá. Několik vrcholů zde přesahuje 3 000 metrů.

Maorové

Tento polynéský národ objevil a osídlil Nový Zéland asi v roce 800. Byli to lovci, rybáři a zěmědělci a později se k nim přidali i další polynéští osadníci. Jejich hegemonie byla narušena teprve příchodem Evropanů v 19. století. V 60. letech 19. století probíhaly na tomto území těžké boje. V současné době je většina problémů vyřešena a Maorové jsou rovnoprávnými členy současné společnosti.

Města

Hlavní město Wellington je umístěno na jižním výběžku Severního ostrova, téměř uprostřed země. Část města byla vystavěna na odvodněné půdě. Okolní oblasti trpí častým zemětřesením. Wellington je administrativní, obchodní a průmyslové centrum. Nejdůležitějším průmyslovým městem je Auckland rozkládající se na úzkém pásu země mezi Tasmanským mořem a Tichým oceánem. Je to důležitý přístav Nového Zélandu. Christchurch (312 600 obyvatel) je průmyslovým centrem Jižního ostrova, železniční křižovatkou a tržním centrem pro zemědělské oblasti nížiny Canterbury Plains. Nový Zéland patří k nejvíce urbanizovaným zemím na světě.

Podnebí

Severní ostrov je mnohem teplejší než Jižní ostrov. V Aucklandu a na severním poloostrově převažuje subtropické nebo středozemní podnebí. V zimě (červenec) je průměrná teplota asi 10 °C, v létě je průměrná teplota asi 23 °C. Na Jižním ostrově v Christchurchu, je průměrná zimní teplota 5 °C a průměrná letní teplota 17 °C. Jižní části kolem Invercargillu jsou ještě o něco chladnější. Průměrné roční celkové srážky v Christchurchu jsou asi 60 cm, ale v Jižních Alpách a podél vlhčího západního pobřeží bývají naměřeny roční srážky až 200 cm. Ve vyšších nadmořských výškách jsou srážky ve formě sněhu. Jižná Alpy jsou silně zaledněny a pokryty sněhem. Z ledovců je největší Tasmanský ledovec, který je téměř 30 km dlouhý a 2 km široký. Na Severním ostrově dosahují srážky v hornatých částech průměru 150 cm ročně, v nížinatých oblastech je to 75 – 100 cm. Srážky mívají často podobu silných bouřek, po kterých následují slunečné dny, což vytváří vynikající podmínky pro růst trávy a pěstování krmiva.

Energie

Nový Zéland má díky silným dešťům a ostře se svažujícím svahům mnoho krátkých a prudkých řek. Hydroelektrárny vyrábějí 78 % veškeré energie, a to zejména na řece Waikato na Severním ostrově a na řekách Clutha a Waitaki na Jižním ostrově. Geotermální elektrárny vyrábějí 5 % energie za využití páry a horké vody tryskající ze země ve vulkanických oblastech. Zbytek potřebno energie vyrábějí tradiční tepelné elektrárny. V Taranaki se rovněž těží menší množství zemního plynu a ve Westlandu a v údolí řeky Waikato se ročně vytěží přes dva milióny tun uhlí.

Doprava

V zemi je 4 202 km železnic a trajekt z Wellingtonu na Jižní ostrov. Silnic je v zemi 92 974 km. Mezinárodní letiště jsou v Aucklandu, Christchurchu a Wellingtonu. Pro obchod Nového Zélandu je důležitá námořní doprava, která dosahuje každoročního průměrného objemu nákladů ve výši 27 miliónů tun zboží procházejícího přes přístavy Auckland, Wellington, Lyttelton a Port Chalmers.

Průmysl

Průmysl zaměstnává 19 % aktivně činného obyvatelstva a vydělává 31 % státních příjmů. Starší průmyslová odvětví jsou spojena především se zemědělskou výrobou a s lesnictvím. Novější průmyslová odvětví vyrostla v důležitých městech a blízko přístavů. Jsou to například konstruktérství, tavba železa a oceli a textilní průmysl. Rozvíjejícím se průmyslem je turistika a služby zaměstnávají 71 % celkového aktivně činného obyvatelstva.

Zemědělství

Na 46 % veškerého vývozu se podílí zemědělství, konkrétně jehněčí maso, vlna a mléčné výrobky, ale také zvyšující se podíl ovoce. Nový Zéland je druhým největším producentem jehněčího a skopového masa na světě. V zemi je 8 miliónů kusů dobytka a 53 miliónů kusů ovcí. Většinou se chovají na Severním ostrově, kde šťavnaté pastviny poskytují dobrou kvalitu mléka, které se zpracovává na máslo a sýry. Ovce na vlnu se chovají zejména na Jižním ostrově. V současné době se zvýšil obchod s Japonskem, Austrálií a Spojenými státy. K méně významným odvětvím patří rybolov a lesnictví.

Základní údaje Nového Zélandu

Rozloha: 270 990 km

2

Poloha: 33°- 53° jižní šířky, 162°- 173° západní délky
Počet obyvatel: 3 575 000
Hustota osídlení: 13 obyvatel na km

2

Hlavní město: Wellington (326 900 obyvatel)
Úřední jazyk: angličtina a maorština
Dovoz: strojírenské výrobky, textilní výrobky, dopravní prostředky, železo a ocel, výrobky z ropy, chemikálie
Vývoz: maso, vlna, máslo, sýr, kůže, ovoce, slitiny hliníku
Měna: Novozélandský dolar (1 dolar = 100 centů)
Hrubý domácí produkt: 53 miliard amerických dolarů
Státní zřízení: dominium a členský stát Britského společenství

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*