Nezařazené

Norsko

Velmi hornatá země, jediné rozlehlé nížiny jsou u Osla a podél jižního pobřeží. Západní pobřeží je přerušováno fjordy – tj. ledovcem vytvořené hluboké údolí, které bylo zatopeno mořem. Nejdelší je fjord Sogne – 203 km.

Podnebí

Pobřežní oblasti mají mořské podnebí. Severoatlantský proud způsobuje nezamrzání přístavů dokonce i daleko na severu. Město Bergen má průměrnou teplotu v lednu 1 °C a v létě 15 °C. Oslo má chadnější zimy, ale teplejší léta. Tlakové níže z Atlantiku přinášejí na západě ař 2000 mm srážek ročně, v Oslo je to průměrně 800 mm. Pohoří jsou velice vlhká, mnoho srážek zde spadne ve formě sněhu.

Doprava

Vysoká pohoří, silné deště a sněžení značně ztěžují dopravu v některých oblastech. Je zde 4 037 km železničních tratí, z nichž je 60 % elektrifikovaných a 89 737 km silnic. Pobřežní rybolov je důležitý v oblastech fjordů. Norsko má jedno z největších námořních loďstev na světě.

Rybolov a lesní hospodářství

Téměř 25 % země je zalesněno, a to především smrky a jinými jehličnany. Hlavními produkty jsou dřevo, papír a dřevovina. Významný je také rybolov. V rybolovu je Norsko předním evropským státem. Významné jsou zvláště pobřežní vody blízko ostrovů Lofoty, ale rybářské lodě jezdí dokonce až ke Grónsku. Ve velkém množství se loví tresky, sledi, huňáčci severní a makrely, zvláště pro vývoz.

Nerosty a průmysl

Tradiční průmyslová odvětví souvisela s rybolovem a lesním hospodářstvím, ale s využitím hydroelektrické energie, která se podílí na celkové výrobě elektřiny 99 %. Vzrostlo i strojírenství, kovovýroba a elektrotechnický průmysl. Od roku 1966 Norsko využívá bohatá ložiska ropy a zemního plynu v Severním moři. Těží zde měď, nikl a pyrity.

Obyvatelstvo

Země je velmi řídce zalidněná, většina obyvatel žije na jihu nebo podél pobřeží. Ve městech žije 74 % obyvatelstva. Oslo je hlavním přístavem a obchodním centrem, nachází se na fjordu. Je také umístěno v nejlepší zemědělské a zalesnění oblasti. Druhé největší město je Bergen (219 884 obyvatel), třetí je Trondheim (142 188 obyvatel).

Základní údaje Norska

Rozloha: 324 220 km

2

Poloha: 57°57′- 17°11′ severní šířky, 4°30′- 31°10′ východní délky
Počet obyvatel: 4 299 231
Hustota osídlení: 14 obyvytel na km

2

Hlavní a největší město: Oslo (473 344 obyvatel)
Úřední jazyk: norština (nynorsk)
Dovoz: stroje, lodě, dopravní prostředky, železo a ocel, pohonné hmoty a mazací oleje, barevné kovy, textil
Vývoz: stroje, barevné kovy, surová ropa, ropné produkty, zemní plyn, lodě, dřevovina a papír, ryby, železo a ocel
Měna: Norská koruna (1 koruna = 100 öre)
Hrubý domácí produkt: 110 400 miliónu dolarů
Státní zřízení: království

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*