Nezařazené

Nizozemí

Nizozemí je země s největší hustotou zalidnění v Evropě a pouze několik malých zemí, jako Taiwan a Hong Kong, ji maji vyšší. Nachází se na pevnině v blízkosti ústí řek Rýn, Maas a Schelde. Delty a roviny kolem řek byly vytvořeny naplaveninami bahna. Polovina země je položena níže, než je hladina moře a pouze na jihu se povrch zvedá o 30 metrů. Většina nížin se nachází v provinciích severního a jižního Holandska. Pobřežní čára byla vytvořena písečnými dunami. Za nimi se nacházejí poldry, které vzikly vysoušením moře. Písečné duny a člověkem vytvořené hráze brání rozšiřování moře.

Podnebí

Léta jsou teplá a červnové teploty dosahují 16 – 17 °C. Zimy jsou mírně chladné s teplotami asi 2 °C při pobřeží, ve vnitrozemí je chladněji. Chladnější období v zimě jsou způsobena přechodem front ze Sibiře, které s sebou nesou pokles teplot pod bod mrazu. Tahdy také sněží a kanály a jezera zamrzají. Každoročně spadne asi 80 cm srážek, ve vnitrozemí nepatrně méně.

Nerostné bohatství a energetika

Uhlí se dolovalo v Limburgu od roku 1975. V Hengelu a Delfzjilu jsou solné doly, kdy se vytěží asi 4 milióny tun soli ročně. Důležitým zdrojem je zemní plyn a Nizozemí je jeho čtvrtým největším producentem na světě. Plynovody rozvádějí plyn z Groningenu po celé zemi i do sousedních států. Nizozemí také produkuje malé množství ropy.

Města

Amsterdam je hlavním administrativním a průmyslovým městem. Byl založen ve 13. století jako přístav při ústí řeky Amstel na Zuiderzee. Rozkládá se na mnoha bahnitých ostrovech a má přes 800 mostů. Z důvodu nebezpečí záplav je většina domů postavena na sloupech. Amsterdam je stále přístavem a výjezd k moři vede přes Nordzee (Severomořský) kanál Ijmuiden. Je oficiálním hlavním městem, ale sídlem vlády je Haag, kde se nacházejí ministerstva a zahraniční velvyslanectví. Rotterdam je druhé největší město s 1 069 000 obyvatel a je také největším přístavem světa. Jeho přístav byl rozšířen vytvořením evropského přístavu na Nové vodní cestě. (Nieuwe Waterweg). Byl postave, aby vyhověl nárustu námořní dopravy Evropského společenství přes údolí Rýna.

Zemědělství

Kolem 27 % plochy tvoří úrodná půda, která se používá pro pěstování plodin. Dalších 32 % jsou pastviny a 9 % je zalesněno. V zemědělství jsou zaměstnána 4 % pracujících obyvatel a tvoří 4 % HDP. Zemědělství je intenzivní, výkonné a modernizované. Nejrozšířenější je farmářství, ale v některých oblastech je důležité i pěstování rostlin. Hlavně se pěstují rajčata, cukrová řepa a obilniny. Na podlrech se chová přes 4,5 miliónu dojnic. Nizozemí je na pátém místě v produkci másla v Evropě, čtvrté v produkci sýrů a první v produkci cibulovitých květin. Tulipány, hyacinty a narcisy se pěstují na poldrech, zvláště v oblasti Leidenu a Haarlemu, odkud se ročně vyváží milióny cibulek. Nizozemí také vyváží salát vysoké kvality, který se pěstuje hlavně ve sklenících.

Získávání půdy

Holanďané získavali půdu z moře již v římských dobách. První poldry byly vytořeny ve 13. století a od té doby se získalo více půdy podél pobřeží a v ústích řek, ovšem nejvíce jí bylo získáno ve 30. a 40. letech. Po záplavách v roce 1953, kdy moře prolomilo několik pobřežních zábran, byl přijat plán Delta, který zahrnoval uzavření ústí řek, třebaže kanály zůstaly pro námořní dopravu otevřeny.

Doprava

Roviy jsou výhodné pro rozvoj komunikacím, ale problémy tvoří mnoho kanálů a řek. Nizozemí má 2 753 km železnic, z toho je 1 987 elektrifikovaných. Má 111 891 km silnic a téměř 5 052 km splavných řek a kanálů. Námořní doprava zůstává důležitá a Nizozemí ovládá velkou část dopravy západní Evropy. Protože je Nizozemí malá země, vnitrozemský letecký ruch je nízký. Na mezinárodních trasách operuje KLM (Holandské královské letecké linky).

Průmysl

Nizozemí je dobře rozvinutá průmyslová země. Důležitým průmyslovým odvětvím je strojírenství, elektronika, petrochemie, výroba letadel, lodí, textilních výrobků, nábytku, papíru, piva, oděvů, a oceli. Velmi důležitý je i malý průmysl na výrobu diamantů v Amsterdamu. Těžký průmysl, jako např. rafinování ropy, výroba chemikálií, oceli a strojírenství, se nachází u pobřeží nebo při řekách a kanálech, zvláště v Rotterdamu, Ijmuidenu, Amsterdamu, Dordrechtu, Arnhemu a Nijmegenu. Mezi důležité vývozní artikly patří sýr, čokoláda, doutníky, cukr, konzervovaná zelenina, džin a pivo.

Základní údaje Nizozemí

Rozloha: 41 562 km2
Poloha: 50°45′- 53°30′ severní šířky, 3°20′- 7°10′ východní délky
Počet obyvatel: 15 239 000
Hustota osídlení: 449 obyvytel na km2
Hlavní a největší město: Amsterdam (1 091 000 obyvatel)
Úřední jazyk: holandština
Dovoz: stroje, ropa, textilní výrobky, dopravní prostředky, železo a ocel, oděvy a barevné kovy, potravinové výrobky, dopravní zboží
Vývoz: stroje, textilní výrobky, chemické výrobky, ropa, maso, železo a ocel, zelenina a květiny, zemní plyn, kovové výrobky
Měna: Euro (1 EUR = 100 centů)
Hrubý domácí produkt: 312 300 miliónů amerických dolarů
Státní zřízení: království

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*