Nezařazené

Německo

Severní část Německa, která představuje asi třetinu celkové rozlohy, je součástí severo-evropské roviny, rozprostírající se od Belgie na východ. U pobřeží baltického moře je tato rovina tvořena převážně písčitou a neúrodnou půdou s častým výskytem usazenin. V jižní části této roviny se vyskytují oblasti naváté spraše, zvláště v okolí Hannoveru. Na opačné straně zasahuje do nejjižnější části Německa masív Alp, jehož hřebeny se postupně snižují až přejdou ve zvlněnou krajinu Podunají. Mezi hřebeny Alp a severo-evropskou rovinou se střídají nížiny s pohořími (centrální masív) z tvrdých hornin vysokého stáří.

Podnebí

Severozápadní část Německa ovlivňuje blízkost oceánu. Směrem na východ se tento vliv zmenšuje a převažuje kontinentální podnebí. Ve východní části Německa jsou i chladnější zimy. Odra a ostatní velké řeky často zamrzají až na dobu tří měsíců. Průměrné teploty v hlavním městě Berlíně dosahují v lednu -1 °C a v červenci 19 °C. V Hamburgu, největším německém přístavu jsou průměrné teploty obdobné – v lednu 0 °C a v červenci 18 °C. Na jihu je nepatrně tepleji. Například průměrná lednová teplota v Mnichově je 2 °C a průměrná červencová teplota 20 °C. Vyšší oblasti střední části Německa se vyznačují vydatnými srážkami. Padá až 1500 mm srážek za rok.

Zemědělství

36 % německého území se využívá pro pěstování plodin, 16 % tvoří pastviny. V horských oblastech je rozšířen chov hovězího dobytka a ovcí. Nejúrodnějšími oblastmi jsou přirozeně nížiny, zvláště pak oblasti lemující jižní okraj severo-evropské roviny. K nejvýznamnějším pěstitelským oblastem patří okolí Hannoveru, Braunschweigu a Magdeburgu. V blízkosti všech velkých měst je rozšířeno zahradnictví. Část území podél řeky Rýn a Mosel má nemalý význam pro vinařský průmysl. Na jihu Německa převládá pěstování tabáku, kukuřice, chmelu, na severu pěstování žita.

Průmysl

Německo je jedním z nejvyspělejších průmyslových států. Jeho průmyslová produkce je soustředěna do Porýní a Porúří, kde obrovské zásoby kvalitního uhlí položily základy ocelářskému a strojírenskému průmyslu. V této oblasti bylo postaveno i mnoho chemických továren. Řeka Rýn slouží zároveň jako důležitá dopravní tepna. Ocelářský a strojírenský průmysl nalezneme i v Bochumu, Essenu a Dortmundu, Wuppertal a Krefeld jsou zase důležitými centry textilního průmyslu. K nejdůležitějším přístavům patří Hamburg, Brémy, Kiel a Rostock.

Energie

Německo kryje 75 % své energetické spotřeby energií z tepelných elektráren. Dalších 19 % získává z atomových elektráren. Za roky vytěží celkem 450 miliónů tun lignitu, což je více než 25 % celkové světové produkce. Dále se v Emslandu, v Dolním sasku získává ropa a zemní plyn. Německo je mimo jiné i důležitým dodavatelm potaše (draslo).

Města

Po sjednocení je hlavním městem Německa Berlín (3 437 900 obyvatel). Další velké město – Hamburg (1 660 700) leží v ústí řeky Labe. Je to největší německý přístav s vysokým podílem průmyslu. Důležitým centrem jižní části Německa je hlavní město Bavorska Mnichov (1 236 500 obyvatel).

Doprava

Německé území protíná 615 178 km silnic. Z nich 226 282 km představují dálnice a silnice dálničního typu. Celková délka železnice je 41 525 km, z toho je 16 285 elektrifikováno. Díky své řece Rýn se Německo může chlubit i nejvýznamnější sítí vodních cest v Evropě.

Základní údaje Německa

Rozloha: 357 050 km

2

Poloha: 47°12′- 54°55′ severní šířky, 5°53′- 15°2′ východní délky
Počet obyvatel: 81 075 000
Hustota osídlení: 218 obyvytel na km

2

Hlavní a největší město: Berlín (3 437 900 obyvatel)
Úřední jazyk: němčina
Dovoz: strojírenský průmysl, ruda, ropa, potraviny, textilní zboží
Vývoz: strojírenský a chemický průmysl, automobily, spotřební zboží, uhlí, textilní zboží
Měna: Euro (1 EUR = 100 centů)
Úhrný domácí produkt: 1 830 810 miliónů amerických dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*