Nezařazené

Myanmar (Barma) a Thajsko

Hory při západních, severních a východních hranicích Barmy obklopují centrální nížinu řeky Iravadi a jejích přítoků. Na severu prostupuje zemi tibeto-himalájská horská soustava s největším barmským vrcholkem Kchakabo-Jazi (5 886 metrů), směrem na jih směřuje soustava s pohořími Hin, Letha a Arakánským pohořím. Východní Šanská plošina dosahuje nejvyššího bodu 2 475 metrů, ačkoliv průměrná výška je necelých 1 000 metrů. Údolí řeky Iravadi a údolí Sittangu odděluje Peguské pohoří. Řeka ke konci svého toku vytváří rozsáhlou pobřežní nížinu a deltu. Jižní Barmu tvoří úzký a hornatý poloostrov oblasti Tenaserim. Hory pokračují dále na jih do Thajska až k hranicím s Malajsií. Thajsko má členité pobřeží, důležitá je pánev řeky Menam a východně od ní nížina Menammum, při západní hranici se pak nacházejí horská pásma Kun-Tan s nejvyšší horou země Doj Intanon (2 576 metrů).

Podnebí

Obě země jsou pod vlivem tropického monzunového podnebí, které způsobuje značné sezonní rozdíly. Chladnější a také sušší období je od listopadu do dubna, zatímco horké a vlhké období nastává od května a trvá do října. Severovýchodní větry přinášejí suché počasí a jihozápadní monzuny přinášejí déšť. Svahy směřující k moři mají až 500 cm srážek ročně. Teploty jsou zde celoročně vysoké. Nejvyšší teploty jsou většinou v dubnu nebo květnu. V Bangkoku je průměrná teplota v lednu 26 °C a v dubnu 30 °C (duben bývá nejteplejší měsíc roku). Průměrné roční srážky jsou zde 140 cm. V Rangúnu platí pro stejná období hodnoty 25 °C, 30 °C a 260 cm, zatímco pro Mandalaj je to 20 °C, 31 °C a něco přes 80 cm.

Lesnictví

Obě země ovlivnilo silné kácení lesů během posledních let, takže v Barmě je v současné době zalesněno pouze 49 % a v Thajsku už jen 29 % země. Lesy jsou většinou ve vyšších polohách. Jižní Thajsko má stále zelené lesy, ale v zemi jsou mnohem běžnější lesy se stromy, které shazují listí. Při těžbě stromů stále ještě pracují sloni a klády bývají přepravovány po řekách. Významným zdrojem státních příjmů je stavební dříví a materiál pro výrobu nábytku a dýh. Nejdůležitějším stromem je týk a Barma je na prvním místě v jeho vývozu.

Průmysl

Tradiční průmyslová odvětví jsou založena na místních produktech. Jde o průmysl, který například zpracovává rýži, tabák nebo dřevo (pily), či o rafinerie cukru nebo průmysl, který je nutný při těžbě cínu, olova, mědi a podobných prvků. V poslední době došlo k rozvoji mnoha dalších a daleko pestřejších odvětví, jako jsou textilky a obuvnické závody, výroba léků, výroba hnojiv. Nejdůležitější však zůstává výroba zemědělská. Pro Thajsko je důležitým odvětvím turistika. Zajímavá odvětví pro Thajsko i Barmu tvoří stavba domků a řemesla. Rozvoji a růstu průmyslu napomáhá zvyšující se produkce elektřiny. V Thajsku se 72 % elektřiny vyrábí v tepelných elektrárnách a 28 % pochází z hydroelektráren. Barma vykazuje hodnoty 75% a 25 %.

Těžba

Barma je zemí relativně bohatou na nerostné suroviny, ačkoliv jejich produkce je stále ještě velice nízká. Těží se ropa a zemní plyn, dále malé množství uhlí, cínu, olova, zinku, manganu, mědi, stříbra, zlata i drahých kamenů. Z Mogoku pocházejí rubíny, ametysty a safíry. Thajskou má zemní plyn a rozsáhlá ložiska ropy, zejména v Sirikitu. Jsou zde rovněž zásoby cínu, manganu, olova, sádry, lignitu a drahých kamenů. Cín se těží především na poloostrově a na ostrově Puket.

Zemědělství

Hlavní plodinou Barmy je rýže, která se pěstuje na 70 % obdělávané půdy. Na severu se pěstuje kukuřice, tabák, fazole, luštěniny, podzemnice olejná a bavlník. Pěstuje se zde cukrová třtina a v pobřežní nížině Tenasserim jsou plantáže kaučukovníku. Důležitým zdrojem potravy jsou ryby. Také v Thajsku je rýže důležitou plodinou, zejména v údolí hlavní řeky. Co se nespotřebuje v zemi, Thajsko vyváží. Na jihu se pěstují kaučukovníky, maniok, cukrová třtina, kukuřice a kokosovníky. Zakázanou plodinou je opium, ale přesto je v obou zemích významným zdrojem příjmu. Pro pěstování plodin se využívá 39 % země ve srovnání s pouhými 16 % území v Barmě. V zemědělství v Barmě pracuje 49 % aktivního obyvatelstva, zatímco v Thajsku je to 66 %.

Města

Ve velkém Bangkoku žije téměř polovina veškerého obyvatelstva Thajska. Je to důležitý přístav a průmyslové středisko. Město je protkáno nespočetnými vodními cestami a více než milion lidí žije na lodích. Druhé největší město je Songhla (171 000 obyvatel), což je mořský přístav na jihu země. V Thajsku žije ve městech pouze 21 % obyvatelstva a v Barmě je to 24 % obyvatel. Rangún je nejdůležitějším barmským přístavem a průmyslovým centrem. Druhé největší město je Mandalaj (533 000 obyvatel).

Lidé a náboženství

Původní národy, které přišly do Barmy ze severu, jsou thajského původu. Jsou zde také Indové, obyvatelé původem z Číny a Bangladéše. 85 % vyznává buddhismus a menší procento lidí jsou muslimové a hindové, křesťané a animisté. Thajština je úředním jazykem Thajska a patří do rodiny indo-čínských jazků. Projevuje se však v ní vliv sanskrtu a pali. 94 % lidí v této zemi jsou buddhisté, 4 % tvoří muslimové, žije zde i menší počet křesťanů.

Doprava

Barmská řeka Iravadi je životně důležitou komunikací. Pravidelně je splavná v délce 1 500 km až k Myitkyinu a splavných je i 600 km řeky Chindwin. V zemi je 3 137 km železnic a 23 200 km cest s pevným povrchem. V Thajsku je hlavní přístav Bangkok a je zde 3 000 km vnitrozemských vodních cest. V zemi je 3 735 km železnic a 84 764 km silnic, z čehož 40 % je s pevným povrchem.

Základní údaje Myanmaru (Barmy)

Rozloha: 676 580 km2
Počet obyvatel 46 527 000
Hustota osídlení: 69 obyvatel na km2
Hlavní město: Rangún (3 851 000 obyvatel)
Úřední jazyk: barmština
Dovoz: strojírenské výrobky, textilní výrobky, potraviny
Vývoz: řezané dřevo, rýže, kaučuk, surová ropa, dobytek, ryby
Měna: Kyat (1 kyat = 100 pyasů)
Hrubý domácí produkt: 41 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Základní údaje Thajska

Rozloha: 513 120 km2
Počet obyvatel 58 791 000
Hustota osídlení: 115 obyvatel na km2
Hlavní město: Bangkok (6 566 000 obyvatel)
Úřední jazyk: thajština
Dovoz: strojírenské výrobky, pohonné hmoty, dopravní prostředky, chemické látky, železo a ocel, surová ropa
Vývoz: textilní výrobky, rýže, elektronika, maniok, cukr, kaučuk, drahé kameny, ryby
Měna: Thajský baht (1 baht = 100 stangů)
Hrubý domácí produkt: 124,86 miliard US dolarů
Státní zřízení: konstituční monarchie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*