Nezařazené

Malajsie, Singapur a Brunej

Malajsie se skládá ze Západní Malajsie, což je Malajský poloostrov (190 000 km2), a z Východní Malajsie, která se skládá ze Sarawaku (124 449 km2) a Sabahu (73 260 km2) na ostrově Borneo. Na poloostrově je pohoří táhnoucí se od středu na jih lemované po obou stranách nížinami. Východní nížina je úzká a nepřístupná, ale západní nížina je širší a daleko víc rozvinutá. Nejvyšším bodem Západní Malajsie je hora Tahan (2 189 m), ale ve Východní Malajsii jsou vyšší vrcholky, z nichž nejvyšší je Kinabalu (4 101 m). Většina Sarawaku a Sabahu je hornatá, zalesněná a neobydlená. Singapur je jeden velký ostrov a 54 malých ostrůvků, většinou nízko položených. Původně na nich byly místy močály, které byly odvodněny, a další území vznikla vysušením moře. Brunej, která je rozdělená na dvě části, leží na pobřežní nížině táhnoucí se po celé délce severní části Bornea. Vnitrozemská část Bruneje je poměrně hornatá a země leží průměrně o 500 metrů výš, než je hranice se Sarawakem.

Podnebí

Podnebí je všude horké a vlhké bez výrazněji chladnějších období. Jihozápadní monzuny vanou od dubna do září a přinášejí silné deště v době od listopadu do března. Teploty se příliš neliší a dokonce i noci jsou tu hodně teplé a vlhké. Průměrná teplota Cameronské vysočiny se ve všech měsících pohybuje okolo 18 °C. Průměrná teplota v Kuala Lumpuru a Singapuru je kolem 27 °C s průměrnými srážkami přes deset centimetrů ve všech měsících.

Lesy

Tropický prales pokrývá většinu Malajsie a Bruneje a dřevo vytěžené z těchto pralesů tvoří důležitý zdroj příjmů. 79 % území Bruneje a 60 % území Malajsie je pokryto lesy, ale Singapur je zalesněn pouze na 5 % území. Těžbu dřeva v Bruneji řídí vláda, ale v Malajsii vedla nadměrná těžba k vážným problémům s odlesněním a erozí půdy.

Průmysl

Singapur je průmyslovou zemí s těžkým průmyslem, jako je rafinace a zpracování ropy a oprava lodí. Významná je výroba kaučuku, elektronického zboží, zpracování potravin a nápojů, finanční služby. V Malajsii jsou starší průmyslová odvětví napojena na těžbu dřeva, těžbu nerostů a na zemědělství, zejména jde o výrobu palmového oleje, zpracování kopry a kaučuku, těžbu dřeva a dřevařský průmysl a o těžbu zinku. Významná průmyslová odvětví v Sabahu a Sarawaku jsou lesnictví, zpracování ropy a výroba potravin. Brunej zaznamenala díky těžbě ropy výrazný pokrok zejména v posledních letech. Rafinerie ropy a zkapalňování zemního plynu jsou nejvýznamnější, ale je zde i petrochemický průmysl, výroba dřevotřísky, překližky, sága (tj. škrobnatá moučka získáváná z měkké dřeně některých palem), skla a důležitý je i potravinářský průmysl.

Zemědělství

V Singapuru postupně rozvoj průmyslu odsouval stranou zemědělství. V Signapuru jsou rybí farmy, které jsou velmi důmyslné a jsou užitečným zdrojem potravin. Brunej se snaží podporovat zemědělství vládními příspěvky. Pouze 15 % země se využívá pro zemědělské účely a 80 % potravin musí být dováženo, přestože v současné době se zvyšuje vlastní produkce rýže a zeleniny. Malajsie má velmi produktivní zemědělství, zejména v západních nížinách, kde jsou už mnoho let úrodné plantáže. Důležité je pěstování kaučukovníku (Malajsie je největším světovým producentem), avšak ještě důležitější se stala výroba palmového oleje, která je také daleko výnosnější. Nově zavlažovaná území zvýšila jeho prdukci nejen na severu, ale i ve vnitrozemí.

Města

V Singapuru žijí všichni obyvatelé ve městech. Jsou to ze 76 % potomci Číňanů a 15 % tvoří Malajci. V Bruneji žije ve městech 60 % obyvatel, většinu tvoří Malajci (65 %), 20 % jsou Číňané a 8 % jsou původní domorodci, kteří žijí především ve vnitrozemí. V Malajsii žije ve městech pouze 38 % obyvatel, přesto je zde několik významných měst, zejména v oblasti pobřežních nížin Kuala Lumpur, Ipoh (383 000 obyvatel), Georgetown (15 000 obyvatel) a Jonore Baharu (330 000 obyvatel). Kuala Lumpur je významné průmyslové město, pro které je důležitý přístav Kelang. Město Ipoh vzniklo původně jako hornické město a Jonore Baharu leží v bohaté průmyslové oblasti, ale je taky na hlavní cestě do Singapuru.

Základní údaje Bruneje

Rozloha: 5 770 km2
Počet obyvatel 290 000
Hustota osídlení: 49 obyvatel na km2
Hlavní a největší město: Bandar Seri Begawan (64 000 obyvatel)
Úřední jazyk: malajština, mluví se zde i anglicky a čínsky
Dovoz: strojírenské výrobky, potraviny, chemikálie
Vývoz: surová ropa, zemní plyn, výrobky z ropy
Měna: Brunejský dolar (1 dolar = 100 centů)
Hrubý domácí produkt: 4,43 miliard US dolarů
Státní zřízení: federativní republika

Základní údaje Singapuru

Rozloha: 620 km2
Počet obyvatel 2 850 000
Hustota osídlení: 5 obyvatel na km2
Hlavní město: Singapur (2 850 000 obyvatel)
Úřední jazyk: malajština, tamilština a angličtina, používá se i mandarinština
Dovoz: strojírenské výrobky, chemikálie, potraviny, textil
Vývoz: strojírenské výrobky, kaučuk, elektronické zboží, ropné výrobky
Měna: Singapurský dolar (1 dolar = 100 centů)
Hrubý domácí produkt: 42,40 miliard US dolarů
Státní zřízení: monarchie (sultanát)

Základní údaje Malajsie

Rozloha: 329 750 km2
Počet obyvatel 20 150 000
Hustota osídlení: 61 obyvatel na km2
Hlavní a největší město: Kuala Lumpur (7 200 000 obyvatel)
Úřední jazyk: malajština
Dovoz: strojírenské výrobky, dopravní zařízení, potraviny, surová ropa, průmyslové výrobky, železo a ocel
Vývoz: nafta, palmový olej, kaučuk, kulatina (řezané dřevo), zinek, ryby
Státní zřízení: federální konstituční monarchie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*