Nezařazené

Maďarsko

Povrch Maďarska je převážně rovinatý, obklopen horami. Fyzickogeografický vzhled je nejvýrazněji ovlivňován tokem Dunaje. Na východ od Dunaje se rozkládá Velká uherská nížina (Nagy Alfold). Zaujímá polovinu rozlohy země a je odvodňována řekou Tisza a jejími přítoky. Nížinu tvoří z velké části úrodné černozemní půdy ležící pod úrovní 200 m. n. m. Dunaj a Tisza se často rozvodňují. V pahorkatině severně od nížiny se nachází nejvyšší vrchol země Kekes (1015 m n. m.). Západně od Dunaje se rozkládá převážně zvlněná krajina s malými kopci, občas přerušená rovinami a jezerem Balaton. Rozloha 60 km

2

jej činí největším jezerem střední Evropy. Jezero v sobě ukrývá jedinečnou faunu a flóru. Ačkoliv je nížina okolo Dunaje intenzivně obdělávána, 18 % území je pokryto lesem, a to hlavně v hornatých oblasteech.

Podnebí

Vlhké kontinentální podnebí, charakteristické pro území Maďarska, způsobuje studené zimy. Hluboko ve vnitrozemí jen zřídka ovlivňuje moře počasí. V Budapešti je průměrná teplota v červenci 22 °C a průměrná teplota v lednu -1 °C. Často prší. V Budapešti spadne ročně 606 mm srážek. V létě jsou častým jevem bouřky. V zimě nebývá obvykle studené počasí přerušeno teplejším obdobím. sníh pokrývá zemi 30 až 40 dní v roce a Dunaj na delší dobu úplně zamrzá.

Doprava

Maďarsko má 8500 km železnic, z nichž je 1920 km elektrifikováno. Železniční síť dosud přepravuje velký objem nákladů. Silniční síť o celkové délce 90 696 km obstarává většinu nákladní i osobní dopravy, zvláště po přidružovaných dohodách s EU. Budapešť a Dunajvaros jsou přístavy na Dunaji.

Težba surovin

Maďarsko je poměrně chudé na přírodní zdroje. Ropa a zemní plyn se těží v Szegedské pánvi a údolí Zala. Předpokládá se existence dalších, dosud nevyužitých ložisek zemního plynu. Ročně je vytěženo 14 miliónů tun hnědého uhlí z kopců severně od Miskolce a 2 milióny tun černého uhlí z okolí města Pécs. V Maďarsku existují také ložiska bauxitu, zlata a nedávno byla nalezena i ložiska mědi.

Energetika

79 % energie pochází z tepelných elektráren, 1 % z vodní elektrárny u Vacu. 20 % energie pochází z jaderné elektrárny u města Paks, centra ambiciózního jaderně-energetického programu.

Průmysl

Komunistický režim trval v Maďarsku do roku 1990. Maďarský průmysl byl v té době nucen vyrábět velké množství výrobků nízké kvality. Bojoval za svou nezávislost v mezinárodní konkurenci. S obtížemi se s ní vyrovnával i na trzích, kde měl tradičně silnou pozici. Zvláště v zemích bývalého RVHP a bývalé Jugoslávie. Ke konci 80. let činil vývoz a dovoz ze SSSR 25 %. Dnes se tato situace podstatně mění. Průmysl se podílí 40 % na tvorbě národního důchodu. Z hutnictví je třeba zmínit výrobu oceli v Miskolci a výrobu hliníku v Szesfehervaru. Zahraniční investice napomohly stávajícímu průmyslu. Příkladem může být výroba autobusů (Maďarsko bylo jednu dobu jedním z největších evropských vývozců autobusů). Navzdory poklesu HDP v roce 1991 pomohla politika tvrdých úsporných opatření obnovit mezinárodní důvěryhodnost maďarské ekonomiky a MMF udělil Maďarsku v roce 1993 velkou půjčku.

Zemědělství

57 % rozlohy země tvoří orná půda a dalších 13 % pastviny. V důsledku hojných srážek a díky vysokým letním teplotám je nížia okolo Dunaje velmi úrodnou oblastí specializující se především na pěstování kukuřice, pšenice, ječmene, žita, slunečnice, ovsa a cukrové řepy. V zavlažovaných oblastech v údolích řek Tiszy a Korosu se pšstuje rýže. Díky své hojné zemědělské produkci se Maďarsko těšilo počátkem 80. let relativní prosperitě ve srovnání s ostatními zeměmi RVHP. Oblast Kiskunsangu, jižně od Keckskemetu, je důležitou oblastí pěstování ovoce a zeleniny. Okolo Pécsi a jezera Balatonu se pěstuje víno na vývoz. Maďarsko těžilo z všeobecného růstu vývozů vína z východní a střední Evropy do EU. Prasata a kuřata se chovají po celé zemi. Chovu ovcí a skotu se věnují v méně úrodných oblastech, kde je buď písčitá půda, nebo kopcovitá krajina. Maďarsko je hlavním vývozcem rychlených kuřat. 18 % povrchu je zalesněno a vytěžené dřevo se zpracovává v závodech papírenského nebo nábytkářského průmyslu umístěných ve vyšších polohách země. Po pádu režimu komunistů prodělalo zemědělství podstatné změny, ačkoliv ještě v roce 1993 bylo 6 % farem ve státním a 47 % farem v kolektivním vlastnictví.

Turistický ruch

Turistický ruch se stal hlavním odvětvím hospodářství. Rozvíjí se zvláště v oblasti Balatonu a v lesnatých kopcích obývaných mnoha druhy divoké zvěře.

Města

Buda a Pest leží na protějších březích Dunaje a kdysi byly oddělenými městy. Dnes je spojují dva mosty. Hlavní město Budapešť bylo po druhé světové válce přestavěno (Hitler ji prohlásil za národní pevnost a dva oddíly SS se ji pokusily ubránit před útokem Rudé armády v roce 1945) a stalo se významným turistickým centrem s bohatým kulturním životem. Cikánskou kulturu reprezentuje 5 % obyvatel romského původu. Druhé nejdůležitější město Maďarska Debrecen (217 364) leží na východě nedaleko hranice s Rumunskem. Toto významné kulturní centrum se může pochlubit nádhernými barokními kostely a zároveň je důležitým průmyslovým městem. V Miskolci je umístěna většina důležitého maďarského průmyslu. Dalšími významnými městy jsou Szeged (177 000 obyvatel) a Pécs (169 000 obyvatel).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*