Nezařazené

Kuvajt

Nízko položená náhorní plošina zabírá většinu území státu. Maximální vyvýšení dosahuje na západní straně nejvýše 300 metrů. 92 % země je kamenitá poušť. Léta jsou horká s průměrnou teplotou 35 °C. Zimy jsou teplé s průměrnou lednovou teplotou 13 °C. Průměrné roční srážky představují 12,5 cm a většina z nich spadne v období mezi listopadem a březnem.

Obyvatelstvo

40 % obyvatel tvoří Kuvajťané, zbytek připadá na jiné národy. Víc než polovinu z nich tvoří Arabové, ale jsou zde i Asijci a Evropané. 85 % obyvatelstva jsou muslimové.

Hospodářský vývoj

V současné době dosáhla produkce ropy a zemního plynu úrovně z doby před válkou v Perském zálivu. Ropa a zemní plyn jsou rovněž hlavními zdroji energie stejně jako národního důchodu. Tvoří rovněž základ petrochemického průmyslu. Další rozvíjející se průmyslová odvětví zahrnují výrobu stavebních materiálů, potravin, dopravních prostředků a oděvů. Vodu zabezpečují továrny na odsolování mořské vody, které využívají energie získávané spalováním ropy.

Zemědělství

Zemědělství je chudé, protože je obděláváno pouze 8 % země. V oázách se pěstují rajská jablíčka, melouny, cibule a datle. V zemi není ani mnoho dobytka, ovcí, koz a drůbeže. Tradiční činností je rybolov, který nabývá na významu.

Základní údaje Kuvajtu

Rozloha: 17 820 km

2

Počet obyvatel 1 600 000
Hustota osídlení: 87 km

2

Hlavní město: Kuvajt (1 100 000 obyvatel)
Úřední jazyk: arabština a angličtina
Dovoz: potraviny, stavební materiály, dopravní prostředky, oděvy
Vývoz: ropa a ropné produkty představují 90 % vývozu
Měna: Kuvajtský dinár (1 dinár = 1000 filů)
Hrubý domácí produkt: 26 miliard US dolarů
Státní zřízení: konstituční monarchie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*