Nezařazené

Keňa

Pět set kilometrů dlouhé pobřeží s bílými plážemi je od hlubších vod Indického oceánu oddělené korálovými útesy. Velkou část země tvoří náhorní plošina s nadmořskou výškou v rozmezí od 1 500 metrů do 2 500 metrů, která je rozdělena na dvě části Velkou příkopovou propadlinou hlubokou 600 – 900 metrů. Západní část příkopu tvoří strmé srázy Mau a údolí Viktoriina jezera, na východě je pohoří Aberdare. Mt. Kenya (5 199 m) je nejvyšší horou země a druhou nejvyšší horou Afriky. Nížina Nyika pokrývá polovinu rozlohy země a je hodně vyprahlá. Na náhorní plošině jsou travnaté oblasti, porosty keřů a místy se objevují i lesy. Zalesněna je většina hor.

Zemědělství

75 % práceschopného obyvatelstva pracuje v zemědělství, zejména pro vlastní obživu. Pro pěstování plodin se využívají pouze 4 % povrchu země, a to hlavně v údolí řeky Tana, v některých výše položených oblastech a na malém území při pobřeží. Další 4 % se využívají jako pastviny, zejména pak v oblastech náhorní plošiny. Mohou se zde pěstovat jak plodiny tropické, tak plodiny mírného pásma. Ve vyšších nadmořských výškách do 3 000 metrů se pěstuje káva, čas, sisal, kukuřice, pyrethrum (kopretina růžová), brambory a pšenice. V nižších nadmořských výškách se pěstuje tabák, oříšky kešu, kokosové ořechy, bavlna, sladké brambory, maniok a cukrová třtina. Nejvýznamnější vývozní artikl, káva, se pěstuje na jih od Mt. Kenya, kde se rovněž daří pěstování čaje. Káva a čaj se podílejí 33 % na celkovém vývozu země. Keňa je největším africkým a čtvrtým největším světovým producentem čaje. Hojně rozšířen je chov drůbeže, ale lidé chovají také skot, kozy a ovce.

Podnebí

Ačkoliv Keňa leží v blízkosti rovníku, má většinou chladnější podnebí díky nadmořské výšce. Průměrné teploty jsou kolem 20 °C s vyjímkou pobřežní nížiny, kde je průměrná teplota 26 °C. V oblasti jsou dvě období dešťů, a sice od března do května a od listopadu do prosince, Průměrné roční srážky podél pobřeží dosahují kolem 100 cm, jež spadnou zejména v dubnu a květnu. V severní polovině náhorní plošiny spadne pouze kolem 50 cm srážek, v blízkosti somálské a etiopské pouště dokonce ještě méně. Horské oblasti na jihozápadě mívají srážky 70 – 100 cm (130 cm v nejvyšších pásmech). Nairobi má teploty 19 °C v lednu a 16 °C v červenci, srážky jsou zde kolem 100 cm. Mombasa na pobřeží vykazuje hodnoty 27 °C, 23 °C a 120 cm.

Lesnictví a rybolov

Lesy pokrývají 6 % povrchu země, zejména v oblastech ležících 1 800 metrů nad mořem a výše. Bambus, který se používá na výrobu papíru, roste ve výše položených oblastech ve výškách od 2 500 metrů do 3 000 metrů. V nižších polohách rostou jehličnaté stromy i stromy se širokými listy. Cedrové dřevo je důležitým stavebním materiálem. Pobřežní mangovníkové lesy poskytují kůru pro tanin i tyče a kůly pro stavebnictví. Důležitým zdrojem potravy je rybolov, a to zejména na jezerech a při pobřeží moře. Roční výlov dosahuje 200 000 tun.

Těžba a energie

Z jezera Magadi se získává kalciová soda. Dalšími důležitými nerostnými surovinami jsou sůl, vápenec, zlato a fluorit. 63 % dodávek elektrické energie zabezpečují hydroelektrárny postavené v horách, zejména na řece Tana. 6 % energie pochází z geotermálních elektráren, zbytek z termálních elektráren.

Průmysl

Většinou se průmysl zabývá zpracováním zemědělských produktů, ale jsou zde i menší výrobny spotřebního zboží, jako jsou výrobky z plastů a nábytek. Z oborů souvisejících se zemědělstvím jde o výrobu mýdla, cigaret, mletí kávy, balení masa, zpracování cukru, mletí mouky, zpracování kůží, výrobu provazů a pytlů, výrobu insekticidů z kopretiny růžové a o výrobky z bavlny. V zemi se nově rozvíjí i těžší průmysl a roste průmysl turistický. Hlavními průmyslovými centry jsou Nairobi a Mombasa.

Doprava

V zemi je 2 654 km železnic a 63 700 km silnic. Hlavní železniční spojení vede z Mombasy do Nairobi a dále do Ugandy. Mombasa je významným přístavem jako přístav slouží i pro Ugandu, severní Tanzanii a Demokratickou republiku Kongo. Druhým důležitým přístavem je Lamu.

Města a lidé

99 % obyvatelstva jsou Afričané. Nejpočetnějšími národy jsou Kikujové (21 %), kteří žijí zejména na vysočině na jih od Mt. Kenyi, a Luové (31 %), k dalším patří Kalenžinové (11 %) a Kambové (11 %). Národy Bantu, jako jsou Kikujové, Luové a Kambové, jsou zejména na západě a v oblastech ve středu země, národy nilotické, jako jsou Louvé a Kalenžinové, žijí zejména na severozápadě. Asijci, Arabové a Evropané se podílejí na počtu obyvatelstva dohromady jedním procentem. 20 % lidí žije ve městech. Nairobi je průmyslovým a obchodním centrem východní Afriky a leží mezi pobřežím a Viktoriiným jezerem.

Základní údaje Keni

Rozloha: 580 370 km

2

Poloha: 4°35′ – 4°40′ jižní šířky, 33°58′ – 41°45′ východní délky
Počet obyvatel 28 261 000
Hustota osídlení: 49 obyvatel na km

2

Hlavní a největší město: Nairobi (2 079 000 obyvatel)
Úřední jazyk: svahilština a angličtina (úřední), domorodé jazyky
Dovoz: strojírenské výrobky, potraviny, železo a ocel
Vývoz: káva, čaj, ovoce, zelenina, ropné produkty, cement, kůže
Měna: keňský šilink (1 šilink = 100 centů)
Hrubý domácí produkt: 5,54 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*