Nezařazené

Jordánsko

Na Západním břehu jsou vápencové kopce zdvihající se do výšky asi 900 metrů. Na východě je Jordánské údolí, které je 250 km dlouhé a je součástí Velké příkopové propadliny. Řeka Jordán teče na jih a vlévá se do Mrtvého moře, které je 394 metrů pod úrovní moře. Z Mrtvého moře už nic neodtéká, jen směrem na jih pokračuje příkopová propadlina až do zálivu Akaba, kde Jordánsku patří 20 km dlouhé pobřeží. Nejvyšší hory jsou na jihu země a nejvyšší horou je Džabal Ram (1 754 metrů). Směrem na sever za těmito pohořími povrch země klesá a přechází v kamenitou poušť, která zabírá tři čtvrtiny země.

Podnebí

Na západě jsou středomořské klimatické podmínky, na východě pak pouštní s tím, že počet srážek klesá úměrně směrem do vnitrozemí. 90 % země je poušť s průměrnými ročními srážkami menšími než 20 cm, dokonce na některých místech je to pouhých 2,5 – 5 cm. Hory jsou na tom poněkud lépe, protože sem zasahují vlhké větry od Středozemního moře. V Ammánu jsou průměrné teploty 8 °C v lednu a 25 °C v červenci, srážky tu pak činí 27 cm.

Města

Ammán je nejvýznamnějším průmyslovým centrem a je v něm přes 50 % veškerého průmyslu. Je to významné místní centrum a stal se i důležitým bankovním střediskem. Zarká (421 000 obyvatel) je druhým největším městem a Irbid (282 000 obyvatel) je třetím největším městem. Obě města leží na severu. Jediným významnějším jižní části je Akaba, což je taky jediný jordánský přístav.

Doprava

V zemi je asi 1 154 km železnic a 6 856 km silnic. Jordánská letecká společnost The Royal Jordanian Airline poskytuje mezinárodní služby na letištích v Ammánu a Akabě. Ammán je spojen silnicí s Akabou, na západ s Jeruzalémem a na sever s Damaškem. Železnice ze Sýrie prochází Ammánem a pokračuje dála na jih do Naqb Ishtaru s odbočkou do Akaby.

Těžba

Nejdůležitější nerostnou surovinou jsou fosfáty, které jsou také nejdůležitější vývozní komoditou. Ročně se jich vytěží přes 4 miliony tun. Druhou nejdůležitější surovinou je potaš (uhličitan draselný), který se těží z Mrtvého moře a jeho roční těžba se pohybuje přes milion tun ročně. V zemi jsou menší zásoby mědi, železné rudy a niklu, těží se i mramor a keramická hlína. Ze Saúdské Arábie se do země přivádí ropovodem ropa do rafinerií ve městě Zarká. Zemní plyn se těží na severovýchodě od roku 1989 a využívá se v termálních elektrárnách pro výrobu elektrické energie.

Zemědělství

Východní Jordánsko tvoří převážně poušť a jižní oblasti jsou polopuště. Pouze 4 % země jsou vhodné k obdělávání půdy a dalších 8 % se využívá jako pastviny. Zemědělství je přesto hlavní činností a zaměstnává 20 % aktivního obyvatelstva. Hlavními produkty jsou rajská jablíčka, olivy, tabák, citrusové ovoce a pšenice. V zemi je více než milion kusů ovcí, 450 000 koz, 33 000 kusů dobytka a 14 000 velbloudů. Některé z těchto zvířat jsou stále ještě chovány kočovnými beduíny. Vážným problémem je eroze půdy. Některé oblasti jsou uměle zavlažovány. Nejlepší půdou pro pěstování ovoce a zeleniny je Západní břeh, ale celkem dobře se daří plodinám i v údolí řeky Jordán a na svazích kolem něho. V oblasti jižní pouště byly zřízeny farmy využívající vodu, která se čerpá z hlubokých podzemních zásobníků vody. Rybaření na řece Jordánu a Jarmúk a v zálivu Akaba slouží jako potravinový zdroj.

Průmysl

Hlavní průmyslová odvětví jsou spojena s fosfáty, uhličitanem draselným, dále jsou to rafinerie ropy a výroba cementu. Jordánsko má také některá odvětví lehkého průmyslu. Rafinerie ropy ve městě Zarká zajišťuje dodávky pro místní spotřebu nafty a elektřiny. Další důležitá elektrárna je v Ammánu. 99 % veškeré spotřeby elektrické energie zajišťují tepelné elektrárny. Rozvíjejí se některá menší průmyslová odvětví – konzervování ovoce a zeleniny, výroba cigaret, olivového oleje a mýdla. Turistický průmysl utrpěl velké škody ztrátou Západního břehu s mnoha památkami z biblických dob. V plánu je výstavba pobřežních rekreačních středisek v Akabě na hranicích s Izraelem.

Obyvatelstvo

98 % obyvatelstva jsou Arabové a přes 80 % jsou sunnitští muslimové. Arabsko-izraelský konflikt z roku 1948 a později z roku 1967 způsobil, že mnoho Palestinců uteklo do Jordánska. V Jordánsku žije kolem milionu palestinských uprchlíků, z nichž 200 000 pobývá v uprchlických táborech zřízených OSN. Různé kultury a různá vyznání jsou příčinou mnoha problémů. Ve východním Jordánsku žije také asi 300 000 soběstačných Palestinců.

Základní údaje Jordánska

Rozloha: 97 740 km

2

Poloha: 29°20′- 33°25′ severní šířky, 34°55′ – 39° východní délky
Počet obyvatel 5 440 000
Hustota osídlení: 57 obyvatel na km

2

Hlavní a největší město: Ammán (1 200 000 obyvatel)
Úřední jazyk: arabština
Dovoz: strojírenské výrobky, textilní materiál, dopravní prostředky, surová ropa
Vývoz: chemikálie, fosfáty, cement, tabák, ovoce a zelenina
Měna: Jordánský dinár (1 dinár =100 filů)
Hrubý domácí produkt: 5,25 miliard US dolarů
Státní zřízení: konstituční monarchie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*