Nezařazené

Jihoafrická republika

Většinu Jihoafrické republiky tvoří náhorní plošina na úrovni asi 2 000 metrů nad hladinou moře, která na východě klesá. Jižní okraj plošiny tvoří paralelní pohoří, která se směrem do vnitrozemí zvyšují. Východní okraj plošiny lemují hory s maximální výškou 3 482 metry v Dračích horách. Největším tokem je řeka Oranje (s velkým přítokem Vaal), která teče od Dračích hor směrem na západ.

Podnebí

Většina vnitrozemí je v létě horká a vlhká, ale v zimě suchá a mírná. Směrem na západ ubývá srážek, plošina je na většině Západního Kapska polopouští. Podél západního pobřeží je velice suchá oblast pouště Namib. V oblasti kolem Kapského města jsou horká a suchá léta a horké a vlhké zimy. Dále na východ jsou pobřežní nížiny teplé a vlhké po celý rok. Průměrné roční srážky v Kapském městě činí 50 cm (zejména od dubn do října) a teploty dosahují 21 °C a 12 °C. Johannesburg vykazuje hodnoty 73 cm (zejména od října do března) a teploty 20 °C a 10 °C.

Státy a města

Čtyři původní provincie byly nahrazeny devíti novými provinciemi: Severní Kapsko, Západní Kapsko, Východní Kapsko, Svobodný stát, Severozápadní Kapsko, Gauteng, Kwazulu-Natal, Mpumalanga a Severní provincie. Kapské město bylo založeno v roce 1652, když Jan van Riebeeck postavil v zátoce Table pevnost pro Holandskou východoindickou společnost. Dnes je to přístav a průmyslové centrum země. Johannesburg je druhým největším městem, v jehož okolí jsou bohatá ložiska zlata. Byl založen v roce 1886 a stal se největším průmyslovým městem. Třetím největším městem je Durban, přístav a průmyslové středisko východního pobřeží.

Obyvatelstvo

Převážnou část obyvatelstva tvoří příslušníci černošských národností hovořících bantuskými jazyky. Nejpočetnější jsou Zulové (5 mil.), Xhosové (dříve Kafři – 4,5 mil.), Tsvanové (2,2 mil.), Pedové (2,3 mil.), Sothové (Basutové – 1,6 mil.) aj. Ti žijí ve městech stejně jako v bantustanech, tj. ve zvláštních vymezených oblastech, jež představují pozůstatek dřívější politiky apartheidu, tj. rasové segregace. Obyvatelstvo evropského původu tvoří sedminu všech obyvatel státu. Nejpočetnější jsou Afrikánci (dříve Búrové) a Angličané. Dále zde žijí Indové – převážně v Natalu, mnoho míšenců a malé zbytky původního kapského obyvatelstva – Křováci a Hotentoti. Politika apartheidu byla oficiálně ukončena v roce 1991.

Zemědělství

V zemědělství pracuje pouze 15 % práceschopného obyvatelstva, a to zejména černoši a někteří Afrikánci. Pro pěstování plodin se využívá 11 % země a 69 % tvoří pastviny, další 4 % povrchu jsou pokryta lesy. Řezané dřevo, měkké dřevo na výrobu papíru a umělá dřevovina (drť) se vyrábějí na vývoz. Jihoafrická republika je soběstačná v produkci základních potravin díky vybudování vodních nádrží a zavlažovacích systémů. Hlavní potravinovou plodinou je kukuřice. Pšenice, cukrová třtina, bavlna, tabák a citrusové plody jsou rovněž důležitými plodinami. V zemi se chová 25 milionů ovcí, 8,3 mil. skotu – pro mléko a hovězí maso a 2,3 milionu koz. Důležitými vývozními produkty jsou víno a pomeranče pěstované na jihozápadě. Významným zdrojem potravin je rybolov s ročním výlovem přes 600 000 tun ryb.

Těžba

Jihoafrická republika je zemí s velkými zdroji nerostných surovin, jež se podílejí na většině průmyslu. Rovněž státní příjmy z vývozu představují 65 %, přičemž samo zlato tvoří 40 %. Jihoafrická republika je největším světovým nejen zlata, ale taky chromu a vanadu. V těžbě manganu je druhá na světě. K dalším důležitým nerostným surovinám poatří stříbro, zhlí, železná ruda, fosfáty, měď a diamanty z Kimberley, Jagersfonteinu, údolí řeky Oranje a Namaqualandu. Přes 90 % elektrické energie dodávají tepelné elektrárny a jen nepatrné množství pochází z hydroelektráren. Po roce 2000 byly dokončeny zavlažovací systémy a hydroelektrárny na řece Oranje.

Průmysl

Významnými odvětvími je těžba nerostů a zpracovatelský průmysl. Jde zejména průmysl potravinářský, pivovarnický, výrobu dřevěné drtě, papíru, chemických látek a hnojiv. Železo a ocel se vyrábějí v Pretorii a Newcastlu. Důležitými odvětvími průmyslu jsou finančnictví, pojišťovnictví a průmysl turistický.

Doprava

Rozšiřuje se železniční síť, která má celkovou délku 23 607 km, silniční síť měří 360 522 km, z nichž je 61 679 km silnic s pevným povrchem. Díky obrovské rozloze země je významná vnitrostátní i mezinárodní letecká doprava. Důležitými přístavy jsou Kapské Město, Saldanha, Port Elizabeth, Durban a Mosselbaai.

Základní údaje Jihoafrické republiky

Rozloha: 1 221 037 km2
Poloha: 22°10′- 34°55′ severní šířky, 16°30′ – 32°55′ východní délky
Počet obyvatel 42 500 000
Hustota osídlení: 34 obyvatel na km2
Hlavní město: Pretoria (1 073 000 obyvatel)
Úřední jazyk: angličtina a afrikánština a dalších 9 domorodých jazyků
Dovoz: strojírenské výrobky, dopravní prostředky, textilní zboží, chemické látky, potraviny
Vývoz: zlato, diamanty, kovové rudy, uhlí
Měna: Rand (1 rand =100 centů)
Hrubý domácí produkt: 117,50 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*