Nezařazené

Japonsko

Japonsko se skládá z více než 3 000 malých ostrůvků a čtyř velkých ostrovů. Hokkaidó, nejsevernější z nich (78 508 km

2

), má uprostřed souvislé horské pásmo obklopené úrodnými pobřežními nížinami. Honšú (230 448 km

2

je také hornatý ostrov, na němž se nachází nejvyčšší japonský vrchol Fudžisan (dříve Fudžijama) měřící 3 776 metrů. Na ostrovech Šikoku (18 575 km

2

) a Kjúšú (42 079 km

2

) se rovněž střídají hory a nížiny. Tyto čtyři ostrovy mají mnoho aktivních sopek, řadu teplých minerálních pramenů a jsou zde častá zemětřesení. Protože jsou ostrovy z 85 % pokryty horami, je zde velice málo nížin s vyjímkou pobřežních oblastí (největší nížinou je Kanto) a údolí řek.

Podnebí

Japonsko leží v monzunovém podnebním pásmu. Větry vanou od východu v létě a od západu v zimě. Japonské moře oddělující ostrovy od Asie zmírňuje podnebí. Počasí není v Japonsku v létě tak horké a v zimě tak studené jako v Číně a Koreji. Dešťové srážky připadají zejména na letní období, a to ve východní části. Na severozápadě prší i v zimě a srážky sem přináší vítr vanoucí přes Japonské moře. Hakodate na severu má průměrné lednové teploty kolem -3 °C a červencové průměrné teploty kolem 19 °C. Srážky dosahují v průměru 120 centimetrů za rok. Tokio vykazuje velice podobná čísla a sice 3 °C a 25 °C a 150 cm srážek. Nagasaki na ostrově Kjúšú vykazuje teploty 5 °C a 26 °C a asi 190 cm srážek, do kterých je započítáno i více než 30 cm v červnu.

Lesnictví

67 % Japonska je zalesněno, a to zejména v kopcovitých oblastech. Stromy poskytují přírodní stavební materiál, ale i surovinu pro výrobu dřevotřísky a pro papírenský průmysl, rovněž poskytují palivo. Opětovným zalesňováním je zajištěno, že svah nezůstávají holé. Lesy jsou převážně smíšené listnaté a jehličnaté, zvláště užitkový je japonský cedr (Sudži), japonský cypřiš (Hinoki) a červená borovice (Akamatsu). Dovážené dřevo je důležité pro potřeby japonského průmyslu. Japonsko je druhým největším výrobcem papíru na světě, stejně tak je významným výrobcem dřevotřísky a řezaného dřeva z jehličnatých stromů.

Zemědělství

12 % povrchu se využívá pro pěstování plodin a další 2 % slouží jako pastviny. Většina země je pro zemědělství příliš hornatá, ačkoliv některé svahy byly zúrodněny vytvořením terasových polí. Hlavní plodinou je rýže (přes 13 miliónů tun ročně) zejména na jihu, kde je možné sklízet občas úrodu dvakrát ročně. Pěstují se i jiné obiloviny společně s cukrovou třtinou, ovocem, sladkými bramborami a sojovými fazolemi. Významný je chov drůbeže, prasat i dobytka. Farmy jsou malé, ale ve velké míře využívají mechanizaci.

Doprava

Ze 44 297 km železniční sítě je 11 649 km elektrifikováno včetně trasy Tokaido, vysokorychlostní dráhy spojující Ósaku s Tokiem. Velká města jsou spojena moderními rychlodráhami. Životně důležitou dopravou pro Japonsko je doprava lodní. Významnými přístavy ostrova Honšú jsou Čiba, Tokio, Jokohama, Ósaka, Kóbe a Nagoja. Na Hokkaidó je významný přístav Hakodate, na Kjúšú přístav Kitakjúšú.

Rybolov

Japonsko je na předním místě na světě v rybolovu a ročně se tu vyloví více než 10 miliónů tun ryb. Ryby jsou důležitou součástí japonského jídelníčku a kromě mořského rybolovu existuje v zemi řada rybích farem umístěnýh v mělkých pobřežních vodách. Nejdůležitějším druhem plodů moře pocházejícím z mělkých vod jsou garnáty, ale značným zdrojem příjmu jsou ústřice perlorodky. V hlubších vodách se loví makrely a tuňáci a japonské lodě stále ještě i přes mezinárodní protesty vyplouvají na lov velryb.

Průmysl

Japonsko je významnou průmyslovou zemí. Je na prvním místě na světě ve výrobě oceli a přední zemí ve výstavbě lodí. Ocelárny jsou především v Kitakjúšú a lodě se stavějí v Ósace. Japonci vyrábějí snad nejvíce aut a nejvíce televizních přístrojů na světě. Důležitým odvětvím je i průmysl textilní a výrobky vysoké technické úrovně, jako jsou například počítače. Rozvoj většiny průmyslových odvětví je spojen s přístavy, jejichž prostřednictvím přicházejí do vnitrozemí dovážené pohonné hmoty a nerostné suroviny, na druhé straně se z nich vyváží průmyslové zboží.

Energie

Japonsko je závislé na dovážené ropě. Ta přichází do země zejména ze Středního východu. Asi 65 % elektrické energie vyrábějí tepelné elektrárny a 20 % pochází z hydroelektráren. Zbytek je atomový energie spolu s jistým množstvím geotermální energie.

Města

Jokohama v nížine Kanto je druhým největším městem s 3 247 000 obyvateli. Ósaka ma 2 479 000 obyvatel a je významným přístavem a průmyslovým centrem. Kjótó s 1 389 000 obyvateli bylo dříve hlavním městem.

Základní údaje Japonska

Rozloha: š77 800 km

2

Poloha: 26°59′- 45°31′ severní šířky, 128°6′- 145°49′ východní délky
Počet obyvatel: 125 095 000
Hustota osídlení: 331 obyvatel na km

2

Hlavní město: Tokio (11 600 000 obyvatel)
Úřední jazyk: japonština
Dovoz: surová ropa, neželezité nerosty, železná ruda, potraviny, strojírenské výrobky, řezané dřevo, tetilní vlákna
Vývoz: železo a ocel, elektrické strojní zařízení, dopravní prostředky, lodě, chemické látky, tetilní výrobky
Měna: Jen (1 jen = 100 senů)
Hrubý domácí produkt: 4,42 tril. amerických dolarů
Státní zřízení: konstituční monarchie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*