Nezařazené

Itálie

Alpský masív se rozprostírá od pobřeží Středozemního moře přes Francii, Švýcarsko a Rakousko, s nimiž tvoří přírodní hranici, dále pak ke Slovinsku a Jaderskému moři. Nejvyšší vrcholy Alp se nacházejí severozápadně, v blízkosti vrcholu Monte Rosa (4 634 m). V Alpách se nachází velké množství jezer ledovcového původu, zvláště pak na jejich jižních okrajích. Největší z nich jsou Garda, Maggiore a Como. Druhým horským celkem, který se táhne napříč Italskou republikou, jsou Apeniny. Ligurské Apeniny vyplňují jižní okraj Itálie a rozprostírají se až k jižní Kalábrii. Monte Corno (2 914 m) je nejvyšší horou Apeninského pohoří. Na západ a východ od Apenin je povrch Itálie nížinatý. Nejvýznamnější nížina se však nachází na severu Apeninského poloostrova. Je protkána říčním systémem nejdelší italské řeky Pád (652 km). Horstvo Sicílie (25 708 km

2

) navazuje na Apeninský masív a jeho dominantou je sopka Etna. Řadí se k největším činýým sopkám Evropy.

Podnebí

Jih Itálie a ostrovní části mají středomořské klima, podnebí na severu nabývá více kontinentálního charakteru. Klima italské části Alp se podobá švýcarským Alpám, ale je vlhčí. Léta v Pádské nížině jsou horká a slunná, avšak zimy mohou být chladné. Průměrná lednová teplota v Miláně je +2 °C a průměrná červencová teplota +25 °C. Celkové množství srážek činí 100 cm za rok. Hornaté vnitrozemí Apeninského poloostrova má vlivem nadmořské výšky průměrné letní a zimní teploty nižší a je vlhčí než pobřeží. Letní období trvá na jihu déle než na severu. Nížiny při pobřeží mají horká léta, klima na západním pobřeží je vlhčí než na východním. Celkový úhrn celoročních srážek dosahuje hodnoty 51 cm v Palermu, okolo 90 cm v Neapoli.

Energetika

Tepelné elektrárny poskytují 65 % elektřiny, 32 % pochází z alpských, kalabrijských a apeninských hydroelektráren. Ročně se vyteží téměř 5 miliónů tun ropy, čtvrtina vytěženého množství pochází ze Sicílie. Těžba zemního plynu v Pádské nížině představuje 16 000 m

3

, proto je dovoz paliv nezbytný.

Zemědělství

Orná půda zabírá 4 % povrchu Itálie, 17 % se užívá pro pastevecké účely. Okolo 6 % ekonomicky aktivního obyvatelstva pracuje v zemědělství. Pšenice je hlavní obilovinou, ale v některých nížinách se pěstuje především kukuřice a rýže. Pádská nížina je hlavní pěstitelskou oblastí obilovin, zeleniny, cukrové řepy, tabáku a konopí. Pěstování vinné révy je rozšířeno převážně v provinciích Piemonte, Veneto, Toskánsko, Lazio a Sicílie. V jižních provinciích se pěstují olivy. Itálie je největším světovým dodavatelem vína a olivového oleje. Jablka, hrušky a broskve se pěstují na severu Itálie. Citrusové plody pocházejí ze Sicílie a Kalábrie. Mlékárenství je důležitou součástí zemědělské výroby a soustřeďuje se jak v nížinách na severu země, tak v horských údolích. Gorgonzola a Parmesan jsou dvě obchodní značky známých sýrů. Na jihu, v sušších a chudších oblastech, se soustřeďuje chov ovcí a koz.

Nerostné bohatství

Ze země se vyváží rtuť a síra, dále se zde těží zinek a olovo. Naleziště železné rudy se nachází v provincii Valle d‘ Aosta, bauxit pochází z Abruzie. Domácí těžba nepokryje potřeby průmyslu, a tak se musí suroviny dovážet. Vyváží se naopak mramor, jehož naleziště najdeme v toskánských městech Carrara a Massa.

Lesnictví a rybolov

Lesy pokrývají okolo 23 % italské krajiny, převážně v Alpách a horských oblastech Apenin, jako např. provincie Abruzie. Smíšené porosty převládají na svazích nižší nadmořské výšky do 1 000 m. Se stoupající výškou se objevují jehličnany. Střediska dřevozpracujícího průmyslu jsou na mnoha místech země. Celkový úlovek rybářských flotil činí 350 000 tun, k tomu však musíme ještě připočítat 550 000 tun mořských korýšů ulovených u italského pobřeží.

Doprava

Z celkového počtu 15 983 km železničních tratí je 9 110 km elektrifikovaných. Jedna z významných železničních tratí spojuje Ventemigliu (v blízkosti hranic s Francií) se střediskem Reggio di Calabria na dalekém jihu. Silniční doprava má k dispozici 301 307 km cest, 1 250 km z tohoto počtu zaujímá Autostrada del Sole z Milána do městě Reggio di Calabria. Zaoceánské plavbě se právem přičítá velký význam. Hlavními přístavy jsou Janov (zajišťuje 1/3 všech obchodů), Neapol, Terst, Benátky, Palermo a Cagliari. Italské aerolinie Alitalia zajišťují mezinárodní leteckou dopravu a obsluhují všechna velká města.

Města

Město Řím bylo založeno na sedmi pahorcích na jižním břehu řeky Tibery (Tevere). Řím plní funkci politického, historického a náboženského centra. Soustřeďuje se zde také průmysl. Největší příjmovou položkou Říma je bezesporu turistický ruch. Milán (1 478 505 obyvatel), ležící v Pádské nížině, je průmyslovým a obchodním centrem Itálie a střediskem mezinárodního finančnictví. Neapol (1 200 958 obyvatel) leží na úpatí sopky Vesuv. Toto město patří k významným městům Itálie a rovněž plní roli oblastního střediska jihu. Turín (1 025 390 obyvatel), další významné město na severu, se proslavil automobilkou Fiat, která zaměstnává velký počet obyvatel.

Turistický ruch

Itálie je turisticky nejoblíbenější zemí v Evropě (50 miliónů turistů ročně) a druhou nejoblíbenější na celém světě (po USA). Itálie nabízí celou řadu turistických atrakcí každému podle chuti a přání. Lyžování a horolezectví v Alpách, pláže s velmi teplým a slunečným podnebím. Sicílie je také velmi slunečná a může nabídnout pohled na činnou sopku i cenná archeologická naleziště nejen v Syrakusích, ale i jinde. Všechna velká města mají co nabídnout ze svých architektonických a kulturních památek, především Řím, Benátky a Florencie.

Průmysl

Většina odvětví italského průmyslu se rozvinula na severu a trojúhelník Turín – Milán – Janov je hlavní průmyslovou oblastí. V posledních 30 letech se průmysl rozmáhá i v jižní části země, často s finanční pomocí státu. Neapol a Taranto na jihu se vyznačují množstvím oceláren. V alpské oblasti se daří chemickému průmyslu a strojírenství; pracují na bázi oblastní vodní energie. Tetilní průmysl se rozšířil do všech severních průmyslových měst a do Salerna na jihu Itálie. Rozšířen je také průmysl potravinářský, jehož některé výrobky se vyvážejí, a to především italské těstoviny, sýry, víno a konzervovaná zelenina. Turistický ruch podnítil rozvoj řemesel, která pracují se sklem, onyxem, dřevem a dokonce s lávou.

Základní údaje Itálie

Rozloha: 301 225 km

2

Poloha: 36°40′- 47°05′ severní šířky, 6°33′- 18°30′ východní délky
Počet obyvatel: 57 265 000
Hustota osídlení: 190 obyvatel na km

2

Hlavní a největší město: Řím (2 817 277 obyvatel)
Úřední jazyk: italština
Dovoz: stroje, ropa, barevné kovy, chemické výrobky, železo, ocel, textilní vlákna
Vývoz: stroje, dopravní prostředky, oděvy, výrobky z ropy, boty, železo a ocel, ovoce a zelenina
Měna: Euro (1 EUR = 100 centů)
Hrubý domácí produkt: 1 015 221 miliónu dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*