Nezařazené

Irsko

Centrální rovina, obklopená pohořími, leží v nadmořské výšce menší než 100 metrů a je tvořena převážně vápencem pokrytým ledovcovými nánosy jílů a písků. Rovina je bohatá na jezera a bažiny. Velká část této oblasti byla přizpůsobena pro zemědělské účely. Většina okolních pohoří jsou rozeklané horské masívy, nejvyšší horou je Carntuohill (1 041 m) v pískovcovém pohoří Macgillicuddys Reeks na jihozápaddě území. Na jihovýchodě se rozkládá žulové pohoří Wicklow s nejvyšší horou Lugnaquilla (926 m). Další žulové pohoří – Mourne – leží na jihu Severního Irska a jeho nejvyší hora Slieve Donard dosahuje výšky 852 metrů nad mořem. Zcela na severu leží čedičové pohoří Antrim. Podél pobřeží jsou rozmístěny stovky čedičových věží známých jako Giant’s Causeway (Chodník obrů). Největším jezerem je jezero Neagh o rozloze 396 km2.

Podnebí

Irsko je ovlivňováno jihozápadními větry přínašejícími srážky a teplým Golfským proudem. Jelikož těmto vlivům nestojí v cestě žádná rozsáhlá pohoří, má celé pzemí mírné, vlhké podnebí, které je jen na východě o něco sušší. Průměrná teplota vzduchu v zimním období se pohybuje mezi +4 °C na východě a +7 °C na západě území. Na jihovýchodě se díky velmi mírnému podnebí daří středomořským rostlinám. V létě je průměrná teplota vzduchu 14 – 17 °C. Roční průměrné množství srážek je 100 cm v západních nížinách, 75 cm na východě.

Turistický ruch

Zisky z turistického ruchu tvoří hlavní část příjmů země, obzvláště v Dublinu a v západní části poblíž měst Killarney a Galway. Každý rok navštíví Irsko asi čtyři milióny turistů.

Doprava

Dublin je spojen hlavními železničními tratěmi a městy Sligo, Galway, Tralee a Killarney na západě a s městy Cork, Waterford a Wexford na jihu. Významné tratě Severního Irska spojují Belfast s Larne, Londonderry a Dublinem. Mnohem důležitější pro osobní i nákladní dopravu je silniční doprava. Severní Irsko má 23 670 km silnic, Irská republika 92 300 km. Lodní doprava při pobřeží je důležitá pro spojení Dublinu, Dun Laoghaire a Belfastu. Mezinárodní dopravu zajišťují letiště v Belfastu, Dublinu, shannonu a Corku.

Zemědělství

V Severním Irsku se daří pastvinám a pěstují se zde krmné plodiny pro dobytek, který je základem irského zemědělství. Pro potřeby oblastního trhu se v okolí Belfastu pěstuje zelenina. V Irské republice je 14 procent půdy využito k pěstování tuřínu, ječmene, pšenice, brambor, cukrové řepy a jiných plodin. Nejvýnosnější farmy leží v oblastech Wicklow a Wexford. V pobřežních rovinách poblíž Bray se pěstuje zelenina a obilniny pro potřebu dublinské oblasti.

Pastevectví a chov zvířat

Zemědělství zaměstnává 13 % pracujících a produkuje 10 % hrubého domácího produktu (HDP). Zvířata se chovají na 71 % veškeré zemědělské půdy. Celkem je zde asi 7 miliónů kusů hovězího dobytka, 9 miliónů kusů ovcí a 1,3 miliónu prasat. Hlavní oblasti chovu hovězího dobytka leží v sušších oblastech na východě. Údolí řek Barrow, Nore a Suir jsou velmi důležitá, stejně jako nížiny severně od Dublinu směrem do vnitrozemí. V těchto oblastech je také rozšířen chov skotu na mléko, stejně jako v oblastech dále na západ, kde je počasí v zimě vlhčí a mírnější. Nadbytečné mléko je využíváno na výrobu smetany, másla a sýrů. Oblast mlékárenského průmyslu v okolí Limericku patří mezi nejvýznamnější v západní Evropě. Chov ovcí je rozšířen v horských oblastech a v Donegalu.

Města

Dublin, který leží při ústí řeky Liffey, je už po mnoho století nejdůležitějším přístavem Irska. Spolu s Dun Laoghaire jsou to dva přístavy životně důležité pro státí obchod. Dublin je největším průmyslovým městem Irska a důležitým obchodním a administrativním centrem. Nejsilněji je zde zastoupen textilní průmysl, výroba potravin, strojírenská výroba a pivovarnictví. Město Cork, ležící na řece Lee, je se svými 174 000 obyvateli druhým největším městem Irska. Cork je nejdůležitějším přístavem na jižní části pobřeží. Nedaleké letiště v Cobh patří mezi nejvyužívanější v celém Irsku. Cork je střediskem chemického průmyslu, mlynařství, strojírenství, a potravinářského průmyslu. Třetím největším městem je Limerick, důležité obchodní centrum známé také okoním zemědělstvím. V Severním Irsku je největším městem Belfast s 279 000 obyvateli z celkových 1 578 000. Umístění města při ústí řeky Lagan v Belfástském zálivu je velmi příhodné pro zahraniční námořní spojení. Druhým největším městem Severního Irska je Londonderry ležící na severu území na řece Foyle.

Těžba surovin a výroba energie

Irsko má několik uhelných dolů, většinu uhlí a ropy potřebných pro výrobu elektrické energie však musí dovážet. Většina elektrické energie (aasi 87 %) je vyráběna tepelnými elektrárnami. Malé elektrárny v centrální oblasti Irska využívají pro výrobu energie rašelinu, která je rovněž používána jako palivo v domech na venkově. v obou částech Irska se těží žula, pískovec, čedič, vápenec, štěrk a mramor. Těží se rovněž některé kovy, zvláště bohatá jsou naleziště zinku a olova.

Průmysl

Velmi rozšířený je potravinářský průmysl, zejména výroba mléčných produktů, pivovarnictví a závody na zpracování masa. Důležitý je také textilní průmysl, lehké strojírenství, chemický průmysl a výroba umělých vláken, výroba kancelářských strojů a zařízení na zpracování dat. Irská vláda činí kroky pro posílení zahraničních investic, například ve filmovém průmyslu. Do výstavby letiště v Shannon se zapojili britští, němečtí, američtí i japonští investoři. Průmysl Severního Irska je soustředěn hlavně v Belfastu a jeho blízkém okolí a je závislý na dovozu surovin ze zahraničí. Nejvíce je zastoupen strojírenský, textilní a potrainářský průmysl.

Základní údaje Irska

Rozloha: 70 282 km2
Poloha: 51°27′- 55°25′ severní šířky, 6°10′- 10°30′ východní délky
Počet obyvatel: 3 548 000
Hustota osídlení: 50 obyvytel na km2
Hlavní a největší město: Dublin (1 024 000 obyvatel)
Úřední jazyk: irština, angličtina
Dovoz: stroje, textil, dopravní prostředky, železo a ocel, chemikálie, potraviny, zvířata, krmivo pro zvířata
Vývoz: dobytek, mléčné výrobky, barevné kovy, strojní zařízení, zařízení na zpracování dat
Měna: Irská libra (1 libra = 100 pencí)
Hrubý domácí produkt: 52 955 miliónů amerických dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*