Nezařazené

Írán

Polovina Íránu se rozkládá na náhorní plošině položené asi 1 200 metrů nad úrovní moře. Tato střední část je obklopena řetězci hor na severu pohořím Elborz a na jihozápadě phořím Zagros. Nejvyšší vrcholy se nacházejí v Elborzu, kde je také nejvyšší íránská hora, původně sopka Demávend, která dosahuje výšky 5 670 metrů. Střední a východní oblasti země tvoří rozsáhlé a neobydlené kamenné a slané pouště Kavír a Lút, které zaujímají asi třetinu území státu. Toto území je však poseto malými oázami. Důležitá nížinná oblast je podél jižního pobřeží Kaspického moře a pobřeží kolem Perského zálivu.

Podnebí

Írán má velice variabilní kontinentální podnebí, pro které jsou přiznačné extrémní teploty i extrémní srážky. Léta bývají velice horká v oblasti podél Perského zálivu, kde nejsou vyjímečné teploty kolem 50 °C, ale v noci výrazně klesají. Zimy jsou běžně velmi chladné, s vyjímkou oblastí kolem Perského zálivu a Kaspického moře, kdy na náhorních plošinách klesají teploty pod bod mrazu. V Teheránu jsou průměrné teploty kolem 30 °C v červenci a 2 °C v lednu, průměrné roční srážky tu dosahují 24 cm. Ábádán ležící v jihozápadní nížině má v červenci průměrnou teplotu 36 °C a v lednu 12 °C, průměrné srážky pak okolo 20 cm.

Obyvatelstvo

Írán je světové centrum šíitských islámistů, což je zde také oficiálním náboženstvím. Asi 93 % Íránců jsou šíitští muslimové. Většina z národnostních menšin, dosahujících asi 5 % obyvatelstva, zejména Kurdové, Turci, Arabové a Balúčové, jsou sunnité. Hlavním náboženstvím menšin je baháismus, zoroastrismus a křesťanské nestoriánství. Tato náboženství v souhrnu vyznávají asi 2 % populace. Od svržení šáha v roce 1979 má Írán islámskou ústavu. Prezident a jednokomorové Islámské poradní shromáždění (parlament) jsou voleni každé čtyři roky. U všech zákonů schvaluje dvanáctičlenná rada ústavní a islámskou správnost a vhodnost.

Nerostné suroviny

Írán produkuje as tři miliony barelů ropy denně převážně na export. Většina ropných polí je umístěna v oblasti Chúzestánu na jihovýchodě země, mimo pevninu pak ve vodách Perského zálivu. Surová ropa se vyváží z ostrova Chark, přestože mnohá zařízení nebyla od íránsko-irácké války (1980 – 1988), kdy byla těžce poškozena, stále ještě opravena. Na konci této války klesla íránská produkce ropy na sotva poloviční úroveň, kterou měla za vlády šáha. Navíc se začala prodávat za méně než polovinu. V zemi jsou rovněž obrovské zásoby zemního plynu, zejména na jihu a v pohoří Elborz. V 70. letech se začaly v nově se rozvíjejícím ocelářském průmyslu využívat zásoby železné rudy a uhlí. Írán začal rovněž těžit ještě chromit, měď, olovo, zinek a sůl. Bafk je významným centrem pro železo, olovo a zinek; Komm produkuje olovo a zinek. Kermán má bohatá ložiska mědi.

Zemědělství

Írán je stále ještě především zemědělskou zemí a 30 % práceschopného obyvatelstva pracuje v zemědělství. Půda vhodná pro obdělávání však tvoří pouze 12 %, dalších 27 % jsou pastviny. Téměř jedna třetina obděláváné půdy je uměle zavlažována a hlavní plodinou je pšenice. důležitý je ječmen, dále bavlna, ovoce, ořechy, rýže, cukrová řepa, tabák a zelenina. Většina rýže se pěstuje v nížině podél Kaspického moře, kde se rovněž pěstuje tabák. V zemi je 31 milionů kusů ovcí, které jsou zdrojem vlny pro důležitou výrobu koberců. V Perském zálivu i v Kaspickém moři je významným obchodním odvětvím rybolov, neboť je zdrojem známého íránského kaviáru.

Průmysl

Kromě ropy patří k hlavním průmyslovým produktům koberce, hnojiva, potraviny (zejména cukr a kaviár), kůže, farmaceutické výrobky, umělé hmoty a boty. Íránské nejstarší průmyslové odvětví – textilní průmysl – je soustředěno především v Ifsahánu. Rozvíjí se průmysl stavebních hmot a s častou investiční pomocí ze zahraničí se rozvíjí i výroba oceli, strojírenský průmysl a výroba automobilů. Obnova země po válce a následném ničivém zemětřesení v roce 1990 pokračuje pomalu, takže v zemi bývá nedostatek potravin i spotřebního zboží a také chybí i elektrická energie. Bez zahraniční pomoci by byl další rozvoj sotva možný. Slabá měna rovněž znamená, že dovážené zboží je drahé. Nicméně existují plány na obnovu petrochemických továren a na zvýšení produkce zemního plynu určeného na export.

Města

Teherán leží ve výšce 1 200 metrů na svazích pohoří Elborz. Část starého města zůstala zachována, ale město se především rozrůstá v novém stylu. Teherán je administrativním, průmyslovým a obchodním centrem. Mašhad je druhé největší město země (2 100 000 obyvatel) a je obchodním centrem pro severovýchodní část země. Přes něj vede spojení do Turkmenistánu a Afghánistánu. Isfahán (1 950 000 obyvatel) je významné průmyslové středisko.

Doprava

Hlavní silnice vede od tureckých hranic do Afghánistánu. V zemi je 150 000 km silnic a 4 600 km železnic, jež spojují Teherán s Abádánem, Mašhadem, Esfáhánem a Tabrizem. Užitečným spojením bývaly vodní cesty v Šatt al-Arabu, které jsou však kvůli poslední válce uzavřeny. Významnými oceánskými přístavy jsou Chorámšahr, Bandar-e-Abbás a Búšehr.

Základní údaje Íránu

Rozloha: 1 648 000 km

2

Počet obyvatel 67 285 000
Hustota osídlení: 41 obyvatel na km

2

Hlavní a největší město: Teherán (6 850 000 obyvatel)
Úřední jazyk: úředním jazykem je perština a používá ji 45 % populace. 23 % obyvatel mluví kurdsky a 26 % mluví turecky, mluví se zde také ázerbájdžánsky a arabsky
Dovoz: strojírenské výrobky, zbraně a další vojenská výzbroj, potraviny, léky a dopravní prostředky
Vývoz: surová ropa a ropné produkty, koberce, kůže, ovoce
Měna: Íránský rijál (1 rijál = 100 dinárů)
Hrubý domácí produkt: 111 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*