Nezařazené

Irák

Na severovýchodě země jsou hory Kurdistánu přecházející z Íránu a Turecka s nejvyšším vrcholem v zemi Kúhe Hádži Ibráhím dosahující výšky 3 600 metrů. Podél hranice s Íránem se táhne vysočina Zagroské pohoří, z kterého stéká mnoho významnějších přítoků řeky Tigris. Pouště a polopouště pokrývají dvě třetiny území – směrem k západu se rozkládá tabule, na níž se nachází Syrská poušť. Úrodné kraje jsou při tocích řek Eufrat a Tigris, jediných tocích se stálým stavem vody.

Podnebí

Léta jsou horká a suchá s občasnými obdobími, kdy od severozápadu vanou prašné a horké větry nazývané šamal. Hornatý sever je chladnější. Průměrné roční srážky nepřesahují nikde 25 cm, průměrné teploty v Bagdádu jsou 10 °C v lednu a 34 °C v červenci, průměrné roční srážky jsou tu 14 cm. Basra vykazuje průměrné teploty 13 °C a 35 °C a srážky 19 cm.

Města

Bagdád leží na řece Tigris 550 km směrem do vnitrozemí od Perského zálivu. Je to starobylé mezopotámské město. Bagdád trpěl v minulosti častými záplavami, ale dnes je už město chráněno Samarskou přehradou. V Bagdádu je mnoho průmyslových odvětví, avšak nejvýznamnějším průmyslovým centrem je Basra (880 000 obyvatel), která představuje významný přístav. Basra leží 112 km směrem do vnitrozemí na levém břehu řeky Šatt-al-Arab. Mosul (750 000 obyvatel) je regionální centrum severní části.

Nerostné bohatství

Irák patřil před válkou v roce 1991 k největším světovým producentům ropy. Většina ropných polí se nachází v oblasti Kirkúk. Jsou zde rovněž zásoby zemního plynu, železné rudy, chromitu, mědi, olova a dalších nerostných surovin.

Zemědělství

V zemědělství pracuje 23 % obyvatel ale jenom 12 % země se využívá pro pěstování plodin a dalších 9 % tvoří pastviny. Na severovýchodě je dostatek dešťů pro pěstování pšenice, ječmene, ovoce a tabáku. Většina země je však závislá na umělém zavlažování. Hlavními plodinami jsou rýže, ječmen, kukuřice a bavlna, ale největším zdrojem příjmu jsou datle. Před válkou patřil Irák k největším producentům a vývozcům datlí na světě. Pastevectví je rozšířeno a v zemi je 8 milionů kusů ovcí, 1,5 milionu kusů dobytka a 1,4 milionu koz. Vlna z ovcí je důležitým exportním zbožím.

Průmysl Iráku

Průmysl byl znárodněn, ale jeho vývoj je značně omezený s vyjímkou zbrojařského průmyslu. Fondy byly soustředěny do projektů, které využívají místní zdroje nerostného bohatství, zejména pak to jsou odvětví spojená s těžbou a zpracováním ropy a zemního plynu, textilním průmyslem, stavebními materiály a výrobou potravin. Dlouhá léta bylo důležitým odvětvím balení datlí. Rozvíjí se tak výroba elektroniky a spotřebního zboží.

Obyvatelstvo

79 % obyvatel tvoří Arabové, 16 % jsou Kurdové. Oficiálním náboženstvím je islám: asi 60 – 65 % obyvatelstva jsou šíité a 32 – 37 % sunnité. Politickou moc měla vždy právě sunnitská menšina.

Základní údaje Iráku

Rozloha: 438 320 km2
Poloha: 29° – 37°20′ severní šířky, 38°40′ – 48°30′ východní délky
Počet obyvatel 21 000 000
Hustota osídlení: 47 km2
Hlavní město: Bagdád (4 480 000 obyvatel)
Úřední jazyk: arabština, kurdština
Dovoz: průmyslové zboží, strojírenské výrobky, spotřební zboží, potraviny
Vývoz: ropa a ropné produkty, datle, nezpracovaná vlna, kůže a bavlna
Měna: irácký dinár (1 dinár = 1000 filů)
Hrubý domácí produkt: 48,66 miliard amerických dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*