Nezařazené

Indonésie

Indonésie se rozprostírá na obrovské ploše v oceánu a skládá se ze 36 500 ostrovů (z toho 6 000 obydlených) rozdělených do tří souostroví: Velké Sundy (Sumatra, Jáva, část Bornea, Celebes), Malé Sundy (Timor, Sumba, Flores, Sumbawa, Lombok, Bali a Madura) a Moluky; západní část Nové Guineje (Irian Jaya) aj. Ostrovy jsou převážně hornaté, ačkoliv na severu jsou na několika místech i nížiny. Sumatra a Kalimantan mají rozsáhlé pobřežní nížiny a na Jávě jsou úrodné naplaveninové nížiny a úrodná údolí řek. Menší ostrovy jako třeba Lombok a Bali mají také úrodné nížiny. Nejvyšší horou je Puncak Jaya na Nové Guineji (5 030 metrů). Vyjímečným místem na Sumatře je jezero Toba, které vzniklo v sopečném kráteru. Sopečných vrcholků je tady několik stovek a mnohé indonéské sopky jsou stále ještě aktivní.

Lesy

Zelesněno je 67 % země. Indonésie má největší bohatství lesů z celé Asie a v produkci tvrdého dřeva je na druhém místě hned za Indií. V blízkosti pobřeží jsou to lesy mangrové a roste zde hojně palma nipa. Ve vnitrozemí jsou tropické pralesy. Obzvláště významné jsou pro zemi vzácná dřeva jako týk, eben, santalové dřevo apod. Lesy jsou rovněž zdrojem barviv a taninu i dalších látek, ale rovněž v nich roste důležitý bambus a ratan.

Podnebí

Indonésie má tropické podnebí s mnoha mistními obměnami. Severní monzunové větry vanou od Číny a Tichého oceánu v období mezi listopadem a březnem. Jižní monzunové větry vanou od Indického oceánu a Austrálie v období od května do září. Srážky jsou tu poměrně vydatné (150 – 500 cm) během celého roku, často se vyskytují bouřky. Rovněž teploty jsou zde vysoké. Medan na severu a Jakarta mají teploty 26° – 27 °C. V horách jsou teploty mnohem nižší. Nejsušší oblasti jsou na jihovýchodě, konkrétně na Timoru.

Zemědělství

Indonésie je především zemědělskou zemí, kde téměř 70 % obyvatelstva pracuje v zemědělství nebo ve výrobě s ním spjaté. Hlavní plodinou je rýže a s produkcí téměř 30 milionů tun je v této oblasti v současné době Indonésie soběstačná. K dalším potravinovým produktům patří maniok, sojové boby, sladké brambory, cukrová třtina a kokosové ořechy, zatímco obchodními plodinami jsou kopr, palmový olej, káva, kaučuk, čaj a koření. Pro zemědělství se výborně hodí úrodné naplavené zeminy a místa s vulkanickou půdou. Nejproduktivnější oblasi jsou v nížinách, ale svahy hor byly upraveny na terasy, čímž se rozšířily možnosti pro pěstování různých plodin. Horké a vlkhé podnebí vyhovuje pěstování mnoha plodin a v některých oblastech umožňuje sklízet úrodu dvakrát ročně. Díky tomu se zemědělská produkce zlepšila a Indonésie mohla značně snížit dovoz potravin.

Řemeslo

Tradiční řemesla si v celé Indonésii zachovala svoje důležité postavení. V některých oblastech dokonce díky turistice zaznamenávají nárůst řemesel, zejména pak na Bali. Různé ostrovy mají svoje různé zvláštnosti a speciality, ale nejznámnější je asi batika, ruční potisk a textilní výrobky. Významným řemeslem je střibrotepectví, a to hlavně kolem Yogyakarty na Jávě, ale také na Bali, v jižní části Sulawesi a na Sumatře. Široce rozšířeným řemeslem je řezbářství, nejvýznamnější je nicméně na Bali.

Energie a Průmysl

Důležitým palivem je stále dřevo. V zemi jsou ale i zásoby uhlí a velké zásoby zemního plynu a ropy, které činí z Indonésie zemi bohatou na energetické zdroje. 80 % elektrické energie vyrábějí tepelné elektrárny a zbývajících 20 % hydroelektrárny. Na řece Asahan na Sumatře byla postavena obrovská přehrada s elektrárnou, přehrady jsou i na Jávě na řekách Djatiluhur a Brantas. Za posledních dvacet let zaznamenal průmysl obrovský rozvoj. Zpracovává se zde ocel, vyrábí se cement, dopravní prostředky, důležitá je stavba lodí, výroba pneumatik a skla. Jsou zde i starší odvětví průmyslu využívající zemědělské produkty, zejména jde o výrobu cigaret, pneumatik a několik dřevozpracujících odvětví. Chemické továrny využívají místní nerostné zdroje, například sůl z Madury a v oblastech ropných polí je průmysl petrochemický (například v Palembangu).

Těžba

Indonésie má bohaté zásoby mnoha nerostných surovin včetně ropy a zemního plynu. Plyn se těží zejména na západní Sumatře a východním Kalimantanu, ropa pak na Sumatře, Kalimantanu a Jávě. Ročně se zde vytěží přes 60 milionů tun ropy a 47 miliard kubických metrů plynu. V zemi působí státní ropná společnost Pertamina, ale je zde i řada zahraničních společností. Indonésie má rovněž bohaté zásoby cínu, bauitu (oboje na souostroví Riau), nikl je na Sulawesi a v Halma-heře na Malukauských ostrovech. Na několika místech se těží železná ruda, stříbro a zlato, měď je na Sumatře a Irian Jayi, uhlí se dobývá na Kalimantanu. Špatné dopravní spojení brání větší těžbě nerostných surovin, ale některé společnosti to vyřešily používáním helikoptér, takže se dostaly i do jinak nepřístupných oblastí džungle.

Města

Jáva tvoří z Indonésie jenom 7 %, ale žije na ní více než 50 % obyvatel, takže hustota je tu kolem 700 obyvatel na km2. Jakarta leží na severozápadním pobřeží v bažinaté nížině při ústí řeky Tji-Liwung. Město je směsicí starých a nových budov, s mnoha moderními možnostmi bydlení, ale také s tisíci chatrčemi. Je to významné centrum administrativní a obchodní. Předměstí Tandjung Priok je indonéským nejvýznamnějším přístavem, kde se převáží zboží nejenom na Jávu, ale také zboží určené k distribuci na ostatní ostrovy. Surabaya (2 473 272 obyvatel) je přístav a průmslové centrum, Bandung (2 056 915 obyvatel) je další významné průmyslové město. Medan (1 730 052 obyvatel) je nejdůležitějším z měst ležících mimo Jávu a je v něm největší mešita v Indonésii. V Indonésii žije největší počet muslimů na světě (90 %).

Základní údaje Indonésie

Rozloha: 1 919 443 km2
Poloha: 5°55′ – 11° jižní šířky, 95° – 141° východní délky
Počet obyvatel 197 558 000
Hustota osídlení: 104 obyvatel na km2
Hlavní a největší město: Jakarta (8 300 000 obyvatel)
Úřední jazyk: úřední indonéština je místní formou malajštiny
Dovoz: chemikálie a chemické výrobky, strojírenské výrobky, textilní zboží, železo a ocel, dopravní prostředky, rýže
Vývoz: plyn, surová ropa, výrobky z ropy, káva, dřevo, garnáty, pepř, kaučuk, palmový olej, čaj, cín
Měna: indonéská rupie (1 rupie = 100 senů)
Hrubý domácí produkt: 144,71 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*