Nezařazené

Indie

Téměř 15 % povrchu země zaujímají Himaláje. Je to nejvyšší pohoří světa, jehož vrcholky dosahují výšky přes 8 000 metrů. Na jih od Himalájí je velká nížina rozprostírající se od pouště Thár na západě až k Bangladéši na východě. Její největší část tvoří údolí řeky Gangy. To zabírá 45 % povrchu země a od západu na východ měří 4 000 km, zatímco od severu na jih dosahuje vzdálenosti 350 km. Jižní Indie je obrovský poloostrov vyplněný Dekánskou plošinou. Severním okrajem této plošiny je pohoří Vindhja. Na západě a výcodě jsou nižší pohoří Západní Ghát (dosahuje výšky 1 200 metrů) a Východní Ghát (kolem 600 metrů).

Podnebí

Indické monzunové počasí se vyznačuje čtyřmi ročními sezonami. Chladná a suchá sezona trvá od prosince do března. Od dubna do května je nejtepleji a od června do září je období dešťů. kdy vítr vanoucí od jihu přináší přes 90 % ročních srážek. Od října do listopadu je období ustupujících monzunů. Nicméně vzhledem k rozloze a výškovým rozdílům je podnebí značně rozdílné. Celkové množství srážek se pohybuje od 1 143 cm až k tak nepatrnému množství, jako je 10 cm ročních srážek (poušť Thár). V Madrásu na jihu země je průměrná teplota 24 °C v lednu a 31 °C v červnu a celkové srážky jsou zde 125 cm. V Bombaji jsou ve stejných obdobích hodnoty 24 °C, 29 °C a 180 cm. Dillí má teploty 14 °C, 33 °C a 63 cm srážek.

Obyvatelstvo

Indie je na druhém místě v Asii, pokud jde o počet obyvatel. 84 % jsou hinduisté, 11 % muslimové, 3 % křesťané a 2 % jsou sikhové. Úředním jazykem je hindština, dále se používá angličtina. Hindštinu používá asi 30 % obyvatel, k ostatním hojně rozšířeným jazykům patří bengálština a tamilština, svůj jazyk mají kromě jiných i Telugové, Maráthové a Urdové. Indové jsou především národem zemědělců a 73 % obyvatelstva žije na venkově.

Potraviny

Ačkoliv jsou Indové národem zemědělců, nikdy se jim nepodařilo dosáhnout v produkci potravin soběstačnosti. Hrají v tom roli i častá sucha nebo záplavy způsobující škody na úrodě. Produkce potravinj se sice neustále zvyšuje, ale nikoli tak rychle, jako se zvyšuje počet obyvatel. Navíc se díky zlepšené lékařské péči snížila i úmrtnost obyvatelstva. Indie se pokouší regulovat porodnost zaváděním antikoncepčních programů, ale míra porodnosti je stále ještě vysoká.

Zemědělství

Důležitými tržními produkty jsou juta, čaj, bavlna, tabák, cukrová třtina, podzemnice olejná, káva, moruše, kokosové ořechy, kaučuk a opium. Morušovníky se pěstují pro zajištění potravy pro housenku bource morušového – Indie je totiž druhým největším producentem kávy a největším producentem čaje pěstovaného zejménae na svazích Ásámu a v oblasti Dárdžilingu. Bavlník se pěstuje v obrovském množství na úrodných půdách vulkanického původu od Bombaje směrem do vnitrozemí. Dvě třetiny světových dodávek juty pocházejí z delty řeky Gangy. V zemědělství pracuje 75 % práceschopného obyvatelstva a pro pěstování plodin se využívá 57 % z celkové rozlohy země. Z toho celou jednu třetinu zabírá pěstování rýže (60 milionů tun). Druhou důležitou plodinou je pšenice (45 milionů tun). Proso je významnou potravinovou plodinou zejména v sušších oblastech, kde dosahují roční srážky nanejvýš 50 cm. V 80. letech se Indie konečně stala soběstačnou v produkci obilovin, a to díky zejména zvyšujícímu se využívání moderní zemědělské techniky, ale i zavedení kvbalitních a vysoce produktivních druhů obilovin.

Rybolov a lesnictví

V současné době je zalesněno jenom 23 % země, protože většina lesů byla kvůli rozšiřování zemědělské půdy vykácena. Lesy spadající pod státní kontrolu jsou ty, které jsou využívány pro řízenou těžbu dřeva anebo slouží jako ochrana zásob vody. Týkové dřevo se získává z lesů v Mizórámu a měkké dřevo se těží v lesích rozprostírajících se na svazích Himalájí. Místního významu dosahuje na několika místech sladkovodní rybolov, ale rybolov při mořském pobřeží zabezpečuje dvě třetiny celkového výlovu ze 4,1 milionů tun ryb.

Ostrovní území

Souostroví Andamany a Nikobary leží 1 200 km na východ od Madrásu. Celková jejich rozloha je 8 249 km

2

a žije na nich 188 741 obyvatel. Andamany se skládají z pěti velkých ostrovů a průliv Desátého stupně je odděluje od 19 ostrovů souostroví Nikobary. Na Nikobarech jsou hlavním obchodním zbožím hodnotné tvrdé dřevo, například dřevo ze sekvoje nebo dvoukřídláče využívaného na výrobu překližky. Velké množství měkkého dřeva se vyváží a vyrábějí se z něho zápalky. Pěstuje se zde kávovník a kaučukovník a stále větší množství rýže. Ve vnitrozemských lesích stále žijí ještě původní obyvatelé. Lakšadvíp je svazové území na souostrovích Lakadivy, Minicoy a Amindivi skládající se z 36 ostrovů (deset jich je obydleno), které se nachází asi 300 km od pobřeží indického státu Kérala. Celková rozloha je 32 km

2

, na kterých žije 40 249 obyvatel.

Nerostné suroviny

Indie produkuje ročně přes 300 milionů tun ropy a 340 tisíc terajoulů zemního plynu. Hlavní zásoby jsou v Ásámu a na pobřeží Khambátského zálivu. Indie je pátým největším producentem uhlí na světě – ročně ho vytěží 240 milionů tun. Těžba uhlí byla znárodněna a doly jsou především v indických státech Bihár. Západní Bengálsko a Madhjapradéš. Indie těží rovněž více než 33 milionů tun železné rudy, a to zejména na severovýchodě blízko Džámšédpuru. Většina železné rudy je určena na vývoz. K dalším nerostným surovinám patří bauxit, chromit, měď, zlato a mangan. Slída se těží v Biháru a Rádžasthánu.

Energie

Z tepelných elektráren pochází 69 % dodávek elektrické energie. Ty jsou spolu s těmi, jež spalují uhlí stále ještě nejdůležitější. 29 % elektrické energie pochází z hydroelektráren. Zbývající 2 % elektrické energie vyrábějí jaderné elektrárny ve státech Tamilnád, Maháráštra a Rádžasthán. V zemi neexistuje celostátní rozvodná síť, takže mnoho vesnic zejména v odlehlých částech nemá elektrický proud vůbec.

Průmysl

Průmyslový rozvoj země začal fakticky až v roce 1911, kdy byly založeny v Džámšédpuru ocelárny. Hlavními průmyslovými oblastmi jsou Bhílai a údolí Dámodár. Vyrábí se zde hliník, chemické látky a hnojiva, ale také se tu zpracovává ocel a vyrábí mnoho strojírenských výrobků. Na východ od oblasti Dámodár je Kalkata, další průmyslové centrum, kde jsou továrny na zpracování juty, textilní továrny, potravinářský průmysl a kovoobráběcí průmysl. Bombaj a Áhmmadábád jsou hlavními průmyslovými centry západu a specializují se na výrobu bavlněného zboží. Jižním průmyslovým městem je Madrás a stejně jako v Bengalúru je zde textilní průmysl a strojírenská výroba.

Domácí průmysl

Malá domácká průmyslová odvětví existují v mnoha indických vesnicích. Většinou bývají organizovány na principech družstevního podílnictví. Ty nejznámější jsou spojeny s tkaním a předením, zejména jde o výrobu domácké bavlněné látky zvané khaddar. Podomácku se také zpracovává hedvábí, a to zejména ve státě Ásám. Filigránskými pracemi vyniká Urisa. Podomácku se vyrábí i mosazné a měděné zboží, zápalky a další dřevěné výrobky, ale i kola a kožené zbožří.

Zavodňování

Dokonce i v oblastech, kde v období sucha prší vydatně, nastávají dlouhá období sucha. Zavodňování je nezbytně nutné. Využívají se tradiční metody, ale existují i rozsáhlé projekty, díky nimž je voda zajištěna po celý rok. Tyto projekty vyžadují existenci obrovských přehrad, které zadržují vodu, a vytvářejí tak její zásoby. Takové nádrže jsou například v údolí Dámodár, kde navíc hydroelektrárny vyrábějí elektrickou energii pro potřeby místního průmyslu. V severních nížinách jsou běžné studny, přičemž moderní studny s potrubními rozvody mohou dodávat i vodu, která je uložena hluboko v podzemí. Rezervoáry a kanály umožňují optimální využití vody z říčních záplav. Rezervoáry jsou vlastně hráze vystavěné kolem polí. Záplavová voda se vylije na pole a tam potom zůstane. V takových mokrých polích se pěstuje rýže a může se tudíž pěstovat i poté, co záplavy skončí. Kanály odvádějí záplavovou vodu pryč z řek a umožňují zemědělcům pole pravidelně zavlažovat.

Základní údaje Indie

Rozloha: 3 827 590 km

2

Poloha: 8°- 37° severní šířky, 6°85′ – 97°25′ východní délky
Počet obyvatel 1 131 043 000
Hustota osídlení: 285 obyvatel na km

2

Hlavní město: Dillí (7 200 000 obyvatel)
Úřední jazyk: hindština a angličtina
Dovoz: strojírenské výrobky, ropa, pšenice, železo a ocel, chemické látky, hnojiva
Vývoz: textilní stroje, drahokamy, čaj, železná ruda, výrobky z kůže a juty, bavlněná příze
Měna: rupie (1 rupie = 100 pajsů)
Hrubý domácí produkt: 250,97 miliard US dolarů
Státní zřízení: federativní republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*