Nezařazené

Filipíny

Fiipíny leží asi 1 000 km od pobřeží jihovýchodní Asie. Souostroví se skládá ze 7 100 ostrovů, z nichž není 90 % obydlených. Mnohé z nich nejsou dokonce ještě ani pojmenovány. Největším ostrovem je Luzon na severu (104 688 km

2

) a Mindanao na jihu je druhým největším ostrovem (94 630 km

2

). Dalších devět obydlených ostrovů je Samar, Negros, Palawan, Panay, Leyte, Mindoro, Bohol, Cebu a Masbate. Ostrovy jsou hornaté a většinou velmi vulkanicky aktivní. Hlavní dvě horská pásma na ostrově Luzon jsou Sierra Madre na východě a Cordillera Central na západě. Oddělená jsou úrdoným Cagajanským údolím. Nejvyšším vrcholem je nečinná sopka Apo (2 954 m) na ostrově Mindanao. Na východ od Mindanaa je jedna z největších mořských propadlin na světě zvaná Filipínský příkop.

Energie

Tepelné elektrárny vyrábějí 53 % elektřiny, hydroelektrárny dodávají 33 % energie a 14 % je z geotermálních elektráren. Na ostrově Luzon je velká přehradní nádrž Pantabangan, která je hlavním zdrojem elektrické energie produkované vodními elektrárnami, ale je rovněž důležitá pro kontrolu záplav.

Zemědělství

V zemědělství je je zaměstnáno 47 % pracujících obyvatel a jejich počet pomalu klesá. Zemědělství zůstává i nadále životně důležitou součástí ekonomiky, ale jenom 26 % celkové rozlohy země je možné využívat pro pěstování plodin. Další 4 % slouží jako pastviny. Hlavní potravinovou plodinou je rýže, a to zejména ve vlhčích nížinatých oblastech. Rýže se však pěstuje i na terasovitých políčkách horských svahů. V Mezinárodním institutu pro výzkum rýže (International Rice Research Institute) poblíž Manily jsou šlechtěny stále nové odrůdy rýže. Dalšími plodinami jsou kukuřice, cukrová třtina, banány a kokosové ořechy. Kokosové ořechy a cukrová třtina se pěstují i pro obchodní účely. Obchoduje se i s tabákem a manilským konopím, jež se pěstují zejména na ostrovech Luzon, Samar a Leyte. Filipínská produkce kokosových ořechů zabezpečuje asi jednu čtvrtinu světové produkce. Jedinou zemí, která je v pěstování kokosových ořechů před Filipínami, je Indonésie. Kokosové ořechy a výrobky z nich tvoří 10 % celkového objemu vývozu. V zemi je 1,6 milionu kusů dobytky a 2,8 kusů buvola indického, ale pěstuje se zde i velké množství prasat, koz a drůbeže. Na Filipínských ostrovech hraje důležitou roli rybolov, který se podílí 5 % na celkovém vývozu.

Podnebí

Podnebí je mořské a tropické. Nejvíce srážek je tu od července do října, kdy vanou monzunové větry od jihu. Od srpna do října jsou tu časté tajfuny. Průměrné roční srážky činí přes 100 cm, kdy v pobřežních horských částech dosahují ovšem až 500 cm. Teploty jsou tu po celý rok velmi vysoké. Manila má prměrnou teplotu v lednu 25 °C, v červenci 29 °C.

Lesnictví

Lesy pokrývají 38 % země. Zejména jde o smíšené tropické dešťové pralesy, ve kterých se vyskytuje více než 30 různých druhů stromů. Tvrdé dřevo jako například týkové dřevo se těží pro výrobu nábytku a pro stavebnictví a vývoz dřeva tvoří významný zdroj příjmů země. Díky vysoké těžbě dřeva však vznikají problémy s erozí půdy.

Těžba a průmysl

Filipíny jsou zemí bohatou na přírodní nerosty, zejména pak na nikl, měď a kobalt, ale i uhlí. Hlavním zdrojem nerostného bohatství je ostrov Luzon, kde je soustředěn významný průmysl. Do 70. let 20. století byl průmysl založen hlavně na místní výrobě, lesnictví a rybolovu. V současné době nabývají na důležitosti obory jako textilní průmysl, potravinářský, tarmaceutický a chemický. Důležité pro hospodářství země jsou továrny na elektronické výrobky a ropné rafinerie.

Města

Filipínci jsou především malajského původu, promíseného se Španěly a Číňany. Největším městem je Manila ležící v ústí řeky Pasig. Je to hlavní administrativní a průmyslové centrum a jsou zde jak čtvrti boháčů, tak chudniské slumy.

Doprava

V zemi je 1 282 km železnic, které se v současné době přestavují. Je zde 161 000 km silnic – v Asii je to jedna z nejlepšíchdopravních sítí. Pro vnitrostátní dopravu jsou důležité lodní linky a letecká spojení, v zemi je 94 přístupných přístavů a 82 letišť. Hlavním přístavem je Manila. Dalšími důležitými přístavy jsou Legazpi na Luzonu a Cagayan de Oro na Mindanau.

Základní údaje Filipín

Rozloha: 300 000 km

2

Poloha: 4°30′ – 21°20′ severní šířky, 116°55′ – 126°36′ východní délky
Počet obyvatel 67 581 000
Hustota osídlení: 225 obyvatel na km

2

Hlavní a největší město: Manila (9 280 000 obyvatel)
Úřední jazyk: filipínština (odvozená od tagalogštiny, což je malajské nářečí) a angličtina jsou dva hlavní jazyky. Význam španělštiny je potlačován od roku 1973, kdy přestala být i úředním jazykem
Dovoz: ropa, strojírenské výrobky, dopravní prostředky, textilní zboží
Vývoz: elektronické zboží, oblečení, kokosový olej, nerostné suroviny, cukr, měď
Měna: Peso (1 peso = 100 centavů)
Hrubý domácí produkt: 54 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*