Nezařazené

Ekvádor

Země byla pojmenována po rovníku (angl. equtaor)., který probíhá 25 km severně od Quita. Třemi hlavními oblastmi jsou: pobřežní nížina, horské pásmo And a vnitrozemské nížiny. Pobřežní oblast je kopcovitá a protkaná řekami. Vnitrozemské Andy tvoří dvě pásma hor, Východní a Západní Kordillery, které jsou rozděleny řadou mezihorských pánví. V jedné z nich leží Quito. Nejvyššími vrcholky jsou Chimborazo (6 267 metrů) a Cotopaxi (5 896 metrů), jež je jinak nejvyšší činnou sopkou na světě.

Podnebí

Pobřežní oblast má podnebí horké a vlhké s obdobím dešťů od prosince do dubna. Celkové srážky jsou na severu kolem 200 cm. Guayaquill má průměrnou teplotu 26 °C v lednu a 24 °C v červenci a asi 100 cm srážek. V Andách klesá teplota v závislosti na nadmořské výšce. Quito má průměrnou teplotu okolo 15 °C a celkové srážky asi 100 cm. Východní část má typické amazonské podnebí, tj. průměrné měsíční teploty 26 °C a srážky přes 200 cm.

Lidé a města

Čtvrtinu obyvatel tvoří potomci Inků a asi 55 % jsou mesticové (rasa vzniklá spojením Evropanů s Indiány), 10 % obyvatelstva je španělského původu a 10 % původu afrického. Polovina lidí žije na pobřeží a 47 % v horách. Quito bylo původně indiánskou osadou, kterou vystavěli Španělé. Guayaquil je důležitý přístav a obchodní centrum ležící uprostřed úrodné zemědělské oblasti.

Zemědělství

Zemědělství je nejdůležitějsím hospodářským odvětvím a zaměstnává 30 % výdělečně činných obyvatel, z nichž mnozí jsou zemědělci – samozásobitelé. Jedno procento majitelů půdy vlastní 40 % veškeré zemědělské půdy. Necelých 10 % půdy se využívá pro pěstování plodin, dalších 10 % k pastevectví. Na export se pěstují především banány a kakao v nížinách, kde je stále horko a vlhko, káva se pěstuje na nižších svazích And, kde je podnebí poněkud chladnější a sušší. Na farmách v nížině jsou rovněž rozšířenými plodinami cukrová třtina, citrusové ovoce a rýže. V Andách je hlavní plodinou ječmen, pšenice, kukuřice, brambory a některé druhy zeleniny, ale jako hlavní činnost tady převládá pastevectví.

Těžba

Ekvádor má pouze malé zásoby zlata, střibra, zinku a mědi. V roce 1972 zde byly objeveny velké zásoby ropy, které se ročně vytěží na 16 milionů tun. Ropa tvoří přes 40 % vývozu a je vedena potrubím z And od města Balao.

Průmysl

Ropa povzbudila průmysl ocelářský, petrochemický a výrobu cementu. Tradiční průmysl je potravinářský, textilní a dřevařský, jakožto i rybolov. Důležitými průmyslovými centry jsou města Quito, Cuenca a Guayaquill. 45 % elektřiny se vyrábí v tepelných elektrárnách, zbytek v hydroelektrárnách. V Andách jsou ještě značné a nedotčené zdroje pro vodní elektrárny. Rozvíjí se turistika.

Lesnictví

Zalesněno je 44 % země, zvláště ve vnitrozemí, které je stále ještě nepřístupné. V současné době se zvýšila těžba dřeva, zejména dřeva tvrdého a balzového a těžba palmy, ze které se získává vlákno pro výrobu panamských klobouků, semena pro ricinový olej a palmové ořechy. 75 % vyteženého dřeva se používá jako palivo.

Doprava

Ráz krajiny je pro dopravu nepříznivý. Je zde kolem 1 200 km železnic, 23 256 km stálých silnic a 5 044 km silnic sjízdných pouze v období sucha. Panamerická dálnice prochází Quitem a spojuje ho s pobřežními městy, ale několik spojení je i ve vnitrozemí. Hlavní železniční tepna spojuje Guayaquill s Cuencou a Quitem. Nejdůležitějšími přístavy jsou Guayaquill a Puerto Bolivar. Deset komerčních leteckých společností provozuje mezinárodní linky a mezi největšími městy je i vnitrostátní letecké spojení.

Souostroví Galapágy

Celková rozloha 12 hlavních ostrovů (z nich je pět obydleno) a mnoha malých ostrůvků je 7 994 km2, na kterých žije 9 785 obyvatel. Hlavním městem je Puerto Baquerizo na ostrově San Cristóbal. Většina ostrovů je Národním parkem. Je zde samozásobitelské zemědělství, důležitý je rybolov (tuňák a humr). Hlavním zdrojem příjmů je turistika. Největší atrakcí je pozoruhodná a jedinečná fauna.

Základní údaje Ekvádoru

Rozloha: 283 561 km2
Poloha: 1°38′ – 4°50′ severní šířky, 75°20′ – 81° západní délky
Počet obyvatel 11 700 000
Hustota osídlení: 43 obyvatel na km2
Hlavní město: Quito (1 244 000 obyvatel)
Úřední jazyk: španělština, ale většina indiánů mluví kečuánsky
Dovoz: strojírenské výrobky, dopravní prostředky, chemické výrobky
Vývoz: ropa, banány, káva, kakao
Měna: Sucre (1 sucre = 100 centavů)
Hrubý domácí produkt: 14,3 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*