Nezařazené

Dánsko

Dánsko je nížinatá země s drobnými vyvýšeninami (nejvyšší hora Yding Skovhoj – 172 m v západní části Jutského poloostrova). Převážnou část země vyplňuje Jutský poloostrov (29 650 km

2

). K poloostrovu se připojují významné ostrovy – zejména Lyn, Loland a Sjaelland. Dáni obydleli 97 ze 406 ostrůvků. Krajina se vytvořila pod vlivem ledovcového působení v době ledové. Směrem do vnitrozemí Jutského poloostrova narazíme na náspu morény. Směrem na západ se nám odkryjí píečné plochy odplaveného materiálu, tuto stopu po sobě zanechaly proudy plynoucí do moře. Podél pobřeží se line pás obrovských písečných dun. Východní část poloostrova a významné ostrovy (kromě Bornholmu) jsou převážně části jílovité. Jíl byl dlouhou dobu pod ledem, jakmile led roztál, jíl se dostal na povrch a dnes mu Dánsko vděčí za úrodnou půdu, kterou poskytuje farmářům. Tání ledovce zapříčinilo zvyšování hladiny moře. Zátoky zaplavily část dánského pobřeží. Některé zátoky se proměnily v přístavní města. Ostrov Bornholm, jehož doménou je žula, se značně odlišuje od ostatních částí Dánska.

Podnebí

Dánsko se nachází v mírném podnebném pásu. K příznivému klimatu přispívají teplé proudy vanoucí z Atlantiku. V zimě se občas vyskytuje studená vlna, kterou zapřičiňují větry vanoucí severním a východním směrem. Průměrné teploty naměřené v Kodani se pohybují okolo 0 °C v lednu a v červenci činí 17 °C. Kodaň zadrží 80 cm deštných srážek ročně.

Rybolov

Hojně osídlená pobřeží a zátoky přispěly k vybudování námořní tradice. Rybolov byl vždy hlavní obživou obyvatel Dánska. Většina rybářských flotil patří soukromým vlastníkům, kteří rybaří na malých lodích (bárkách). Hlavní úlovek pochází ze severní zátoky – limského fjordu a pobřežních vod Severního a Baltského moře. Sledi pocházejí ze Severního moře, úhoří a mořští krabi z Baltu. Dánsko je druhou největší zemí evropského rybolovu.

Města

Obchodní přístav Kodaň od 1417 funguje jako hlavní město Dánska. Výhodná poloha ve východní části ostrova Sjaelland umožňuje kontrolovat vstup do Baltského moře a zaujmout výhodné obchodní postavení. Kodaň je významné průmyslové, administrativní a turistické přístavní město. Klidného přístavu mezinárodního významu se dotýká asi polovina všech obchodů v Dánsku. Soustřeďují se zde cesty, které nevedou pouze po Dánsku, ale také napříč Oresundem do Malma ve Švédsku. Druhé největší město je Arthus (258 000 obyvatel) a další je Odense s 174 000 obyvately. Alborgh (155 000 obyvytel) je významným střediskem severu, Esbjerg (71 000 obyvatel) je důležitým přístavním městem západního pobřeží. 84 % veškerého obyvatelstva na území Dánska žije v městských čtvrtích.

Průmysl

Nedostatek přírodního bohatství ztěžuje rozvoj průmyslu. Výnos ze zemědělských výrobků převyšuje, a tím podporuje rozkvět průmyslových odvětví. Není zde naleziště uhlí a železa, ani vhodná příležitost na výstavbu vodních elektráren. V Severním moři se v málém množství těží ropa, křída pro výrobu cementu a žula. Kaolin, jež se získává ze žuly, podnítil výrobu porcelánu v Kodani. Královská kodaňská porcelánka byla založena v roce 1775 a dodnes reprezentuje dánský porcelán na celém světě. Rozvinul se průmysl strojírenský a elektronický, oba zpracovávají dovezené suroviny. Zastoupení má i textilní průmysl. Potravinářský průmysl – zpracování masa, mléčných výrobků a vepřového masa a průmysl farmaceutický zaujímají jedno z nejvýznamnějších postavení.

Zemědělství

Úrodná půda se ze 62 % využívá k rostlinné výrobě, 5 % je určeno pro pastevecké účely. Velká část půdy je věnována pěstování pícnin, jež slouží jako krmivo pro zvířata. Zemědělci se soustřeďují na výrobu mléčných produktů a řadí se k jedněm z nejúspěšnějších a nejhospodárnějších ve světě. Zemědělství zastupuje velká část malých firem, které se sdružují do družstev. Tyto zpracovávají máslo, smetanu, sýr a odstředěné mléko. Syrovátka slouží jako krmivo pro prasata. Chová se zde 2,2 mil. dobytka, přes 9 mil. vepřů a 15 mil. drůbeže. Ve sklizni jsou zastoupeny: ječmen, pšenice, brambory, hrách, fazole, zelené pícniny a žito. Pouze 5 % obyvatelstva je zaměstnáno v zemědělství. Zemědělská výroba se podílí na celkovém vývozu 30 %.

Doprava

V Dánsku je 2 471 km železnic. Celková silniční síť měří 70 488 km. Spojení jsou stížena počtem ostrovů. vlaky jezdí z Jyllandu přes Fyn a Sjaelland po železničních trajektech; v 90. bylo vybudováno 17,7 km mostů z Fynu do Sjaellandu. Kodaň má jedno z největších letišť v Evropě. Hlavní spojení je Kodaň, Alborg, Arthus a Esbjerg.

Základní údaje Dánska

Rozloha: 43 080 km

2

Poloha: 54°34′- 57°45′ severní šířky, 8°05′- 15°12′ východní délky
Počet obyvatel: 5 119 000
Hustota osídlení: 119 obyvytel na km

2

Hlavní a největší město: Kodaň (1 340 000 obyvatel)
Úřední jazyk: dánština
Dovoz: stroje a zařízení, palivo, chemikálie, obilí, papír, železo i ocel, textilní zboží
Vývoz: potraviny, především vepřové maso a ryby, textilní zboží a oděvy, nábytek, chemikálie a elektronika
Měna: Euro (1 EUR = 100 centů)
Úhrnný domácí produkt: 85 480 miliónů amerických dolarů
Státní zřízení: konstituční monarchie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*