Nezařazené

Chile

Chile můžme rozdělit na tři geografické oblasti. Pobřežní horské pásmo, které bylo v jižní části zaplaveno vodou, čímž vznikla řada ostrovů, dále podélné údolí táhnoucí se od hranic s Peru až na jih k Puerto Monttu a konečně horský masív Andy. Andy zabírají polovinu rozlohy země a výškového maxima dosahují v Ojos del Salado, což je chilská nejvyšší hora s 6 880 metry. V Chile jsou častá zemětřesení a vulkanická činnost, protože země je umístěna na rozhraní tichomořské tektonické desky.

Podnebí

Andské pohoří má svoje vlastní klimatické podmínky. Ve vyšších polohách jsou velmi studené zimy a velké množství sněhu. V západní části hor jsou tři různá klimatická pásma: pouštní na severu, uprostřed středozemní typ a na jihu mírné vlhké podnebí (deštné lesy). Na severu je průměrná teplota v lednu 21 °C a v červenci 14 °C. Dále na jihu v Santiagu dosahuje průměrná teplota v lednu 20 °C a v červenci 9 °C.

Přirozená vegetace

Severní oblast pouště je holá, s vyjímkou míst, která zavlažuje voda z And. Ve střední části Chile rostou stromy, kosodřevina a travnaté plochy, na vlhčích západních svazích pobřežního horského pásma And jsou lesy. Jih země je hustě porostlý lesy, zejména chilskou borovicí, buky, modříny a cypřiši tam, kde je hodně vlhko, ale nalezneme tady i hustý porost z ostatních stromů a kosodřeviny.

Těžební průmysl

Hlavním zdrojem přírodního bohatství jsou nerostné suroviny. Dusičnan sodný byl kdysi zdrojem jódu, trhavin a hnojiv, ale jeho význam poklesl, protože průmyslová hnojiva se dají vyrábět mnohem levněji. Chile je největším producentem mědi. Největší povrchový důl na světě je u Chuquicamaty, města s asi 30 000 obyvateli. Bohatá naleziště železné rudy jsou v okolí La Sereny a Coquimba. Tato ruda se stala druhou nejdůležitější přírodní surovinou. V zemi jsou rovněž ložiska zlata, stříbra, zinku, olova a uhlí. Ropa a zemní plyn se těží v oblasti Magallanes.

Zemědělství

Pro pěstování zemědělských plodin se využívá 7 % země, dalších 16 % tvoří pastviny, zejména pak ve středozemní oblasti. Hlavními plodinami jsou pšenice, brambory, kukuřice, cukrová řepa, rýže, fazole, a ovoce. Pro výrobu vína se pěstuje vinná réva. Chov dobytka představuje 40 % veškeré zemědělské výroby.

Lesnictví a rybolov

Zalesněno je 12 % země, a to zejména na jihu, kde se těží dřevo pro komerční využití. Rybolovem obzvláště na severu se zabývá 1 % aktivně činného obyvatelstva. K nejdůležitějším druhům úlovků patří tuňák a sardinky.

Energie

Domácí zdroje uhlí, ropy a zemního plynu zásobují tepelné elektrárny, které vyrábějí 43 % celkové spotřeby elektřiny, 57 % vyrábějí vodní elektrárny. Vodní zdroje pro výrobu elektrické energie nejsou ještě plně využity. Většina dosud nevyužívaných zdrojů je v oblasti And.

Průmysl

Průmysl se rozvíjí od 60. let, ale nejvýznamnější obory jsou stále ještě spjaty s těžbou mědi a ostatních nerostných surovin. Dalšími průmyslovými odvětvími je zpracování ryb, zemědělských výrobků, výroba spotřebního zboží a zpracování dřeva. V okolí Concepciónu je ocelářský průmysl.

Doprava

Významným druhem dopravy jsou oceánské lodě. Důležitými přístavy jsou Valparaiso, Arica, Antofagasta, Concepción, Puerto Montt a Punta Arenas. V zemi je 8 195 km železničních tratí a 79 223 km silnic, z nichž je pouze 10 320 km s upraveným povrchem. Na jih od Puerto Monttu nejsou vůbec žádné upravené silnice. Panamerická dálnice vede z Puerto Monttu do Peru, další důležité silnice spojují Santiago a Valparaiso s okolními městy. Antofagasta je významnou železniční spojnicí s Bolívií a Argentinou.

Lidé a města

Potomci Evropanů a Indiánů, mesticové, tvoří 92 % obyvatelstva. Dvě třetiny Chilanů žijí ve střední části země. V Santiagu žije jedna třetina veškerého obyvatelstva. Je to také největší průmyslové a politické centrum. Vina del Mar (322 200 obyvatel) je turistickým centrem pro Santiago a nejdůležitějším přístavem je Valparaiso (283 000 obyvatel). Talcahuano se svými 247 300 obyvateli je rostoucím průmyslovým střediskem a významným přístavem pro oblast Concepción. Centrem jižní oblasti je město Concepción (350 268 obyvatel).

Základní údaje Chile

Rozloha: 756 950 km2
Poloha: 17°15′ -55°59′ jižní šířky, 66°30′ – 75°48′ západní délky
Počet obyvatel 14 262 000
Hustota osídlení: 19 obyvatel na km2
Hlavní a největší město: Santiago de Chile (5 076 808 obyvatel)
Úřední jazyk: španělština
Dovoz: ropa, cukr a jiné potravinářské výrobky, nerostné suroviny pro průmysl, strojírenské výrobky, vybavení pro dopravu
Vývoz: měď, molybden, zelenina, ovoce, vlna, výrobky z ryb, železná ruda, výrobky ze dřeva
Měna: Peso (1 peso = 100 centavů)
Hrubý domácí produkt: 45,64 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*