Nezařazené

Česká republika

Česká republika se skládá z Čech a Moravy. Čechy jsou plošina, jejíž hranice tvoří horská pásma. Nejvyšším vrcholem je Sněžka (1602 m) nacházející se v Krkonoších. Morava je pokryta převážně smrkovými lesy. Nejvýznamnějším říčním tokem je Labe s délkou 370 km na území Čech, přestože řeka Vltava je delší (430 km). Na území Čech a Moravy se nachází 455 jezer, 21 800 rybníků a jiných umělých nádrží. Území je bohaté na minerálí prameny, které jsou využívány k lázeňským účelům.

Podnebí

Území se nachází na rozhraní přímořského a kontinentálního podnebí. Průměrné červencové teploty dosahují v nížině 20 °C a na horách 8-11 °C. Lednové teploty v nížině se pohybují od -1 do -2 °C, v horách od -5 do -7 °C. Průměrné teploty v Praze jsou v lednu -1,5 °C, v červenci 19,4 °C.Roční úhrn srážek je v rozsahu od 400 do 1000 mm, v Praze je průměrné množství srážek 483 mm.

Nerostné bohattví

V Mostě, Ostravě, Chomutově, Kladně a Sokolově se těží hnědé a černé uhlí. Nejbohatší ložiska hnědého uhlí jsou na Sokolovsku, kde se v místních povrchových dolech těží až 15 miliónů tun za rok. 90 % zásob černého uhlí je v Ostravsko Karvinské pánvi, kde se nacházejí i ložiska vápence a jemného písku pro výrobu českého skla.

Energie

42 % energie vyrábí jaderná eletrárna v Dukovanech a Temelíně. Dalších 48 % energie pochází z tepelných elektráren na hnědé uhlí. Zbývajících 10 % vyrábí vodní elektrárny.

Zemědělství

55 % území pokrývá zemědělská půda. Hlavními plodinami jsou pšenice, cukrová řepa, kukuřice, žito, brambory a ječmen. Celkem se chová 2,36 mil. ks skotu, 4,35 mil. ks prasat, 64 000 ovcí a 24,83 mil. ks drůbeže. ČR vyváží mléčné produkty, maso a kapry z jižních Čech. Na mnoha místech převážně jižní Moravy se pěstuje víno.

Lesní hospodářství

Lesy produkují více než 11 miliónů m

2

dřeva ročně.

Průmysl

Průmysl za rok vyprodukuje 7,96 mil. tun železa. Mezi další rozvinutá odvětví patří chemický, sklářský a obuvnický průmysl, produkce cementu, výroba dopravních prostředk a těžba dřeva. Světově proslulým výrobkem je české pivo.

Doprava

Celková délka železnic je 9441 km (3147 km je elektrifikováno). Celková délka silnic je 55 912 km.

Města

Hlavní město Praha leží na řece Vltavě. Druhým největším městem je Brno (390 100 obyvatel) se svým strojírenským a textilním průmyslem. Hlavním centrem těžkého průmyslu je Ostrava. K dalším velkým městům se řadí Olomouc, Liberec, Plzeň a Hradec Králové.

Turistický ruch

Česká republika přitahuje turisty z celého světa svým velkým množstvím kulturních památek, přírodních krás, světoznámých lázní, atd. Od pádu komunismu v roce 1989 ji navštívilo 60 – 80 mil. zahraničních turistů.

Základní údaje České republiky

Rozloha: 78, 664 km

2

Poloha:48°37′-50°56′ severní šířky, 12°12-18°45′ východní délky
Počet obyvatel: 10 400 000
Hustota osídlení: 131 km

2

Hlavní a největší město: Praha (1 217 000 obyvatel)
Úřední jazyk: čeština
Dovoz: Ropa, zemní plyn, dopravní zařízení, stroje, spotřební zboží
Vývoz: Hnědé uhlí, dřevní hmota, stroje, textil, obuv, sklo, spotřební zboží, pivo, maso, ryby
Měna: Koruna (1 koruna = 100 haléřů)
Úhrnný domácí produkt: 34, 534 miliónů dolarů
Státní zřízení: Republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*