Nezařazené

Bulharsko

Bulharsko se skládá ze čtyř hlavních oblastí. Na severu jsou to nížiny s nadmořskou výškou okolo 100 m, které při hranicích s Rumunskem prudce klesají k Dunaji. Další oblastí jsou jsou Balkánské hory, táhnoucí se od západu k východu napříč celou zemí. Nejvyšší horou Balkánu je Botev, s nadmořskou výškou 2 367 metrů. Mezi Balkánským pohořím a Rodopskými horami na jihu země leží oblast rovin a říčních údolí táhnoucích se od hlavního města Sofie až k pobřeží Černého moře. Nejvyšší horou na jihu země je Musala (2 959 m).

Podnebí

Podnebí Bulharska je převážně kontinentální, s velkými rozdíli mezi teplotami jednotlivých ročních období. Sofie, ležící v nadmořské výšce 55 metrů nad mořem, má teplotní průměry 21 °C v létě a -1 °C v zimě. Množství ročních srážek je zde asi 65 cm.

Zemědělství

Pro zemědělství se využívá 57 % krajiny, dalších 18 % pro pastevectví. Najúrodnější oblastí jsou nížiny jihovýchodně od Balkánského pohoří, jejichž úrodných naplavenin se využívá k pěstování pšenice, kukuřice a průmyslových plodin – bavlny, tabáku a slunečnic. Město Kazanlak je střediskem pěstování růží. Okvětní lístky se používají k výrobě růžového oleje – z Bulharska pochází 80 % celosvětové produkce, Lesy pokrývají 35 % území.

Průmysl

Mezi nejdůležitější průmyslová odvětví Bulharska patří strojírenství, výroba bavlněných textílií a chemický průmysl. Sofie a Pernik jsou hlavními středisky těžkého průmyslu. V Burigasu je zastoupen petrochemický průmysl a průmysl na zpracování kovů. Rozvíjí se výroba elektroniky a turistický ruch.

Města

Hlavní město Sofie, ležící na řece Iskur, je zároveň největším průmyslovým centrem. Plovdiv (341 058 obyvatel) je centrem nejdůležitější zemědělské oblasti ležící mezi Balkánským a Rodopským pohořím.

Nerostné bohatství a energetika

Bulharsko těží 34 miliónů tun hnědého uhlí, převážně v okolí měst Pernik a Stara Zagora. Zásoby ostatních nerostných surovin jsou malé. Jaderné elektrárny vyrábějí 40 % celkového množství elektrické energie, zbytek dodávají tepelné a vodní elektrárny.

Doprava

Ze 4 586 km železničních tratí je 2 050 km elektrifikováno, silniční síť má 36 908 kilometrů. Hlavními námořními přístavy jsou Burgas a Varna, nejdůležitější letiště najdeme v Ruse na Dunaji.

Základní údaje Bulharska

Rozloha: 110 912 km

2

Poloha: 41°15′- 44°10′ severní šířky, 22°20′- 28°25′ východní délky
Počet obyvatel: 8 982 000
Hustota osídlení: 81 obyvytel na km

2

Hlavní a největší město: Sofie (1 114 925 obyvatel)
Úřední jazyk: bulharština
Dovoz: stroje, nerosty železná ruda, ropné produkty
Vývoz: stroje, zařízení pro dopravu, kůže, cigarety, textilie
Měna: Leva (1 leva = 100 stotinek)
Úhrnný domácí produkt: 98 813 miliónů amerických dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*