Nezařazené

Brazílie

Brazílie zaujímá polovinu Jižní Ameriky. Podél severního pohraničí leží jižní části Guyanské vysočiny, horského masivu, ve kterém je nejvyšší brazilská hora Pico da Neblina (3 014 m). Na jihu je rozsáhlá Amazonská nížina s rozlohou téměř 4 milióny km

2

. Touto nížinou protéká řeka Amazonka (6 500 km dlouhá) a mnoho jejích velkých přítoků. Když se řeka rozvodní, dokáže zaplavit několik kilometrů nížiny. Na jihu je ještě další nížina, část nížiny kolem řeky Paraná a jejich přítoků, a úzká pobřežní nížina podél Atlantského pobřeží na východě Brazilské vysočiny. Vysočina se rozprostírá od Recife po Fortaleza na severu k Porto Allegre na jihu a jsou zde nejrozvinutější a nejhustěji osídlené oblasti země. Průměrná výška je 700 – 800 metrů a nejvyšší vrchol dosahuje výšky 2 890 metrů (Bandeira).

Podnebí

V tropickém podnebném pásu leží 93 % země. Teploty jsou zde vysoké, většinou přes 20 °C během celého roku. V létě je všude vlhko, ačkoliv severovýchodní státy mívají v zimě období sucha. Průměrná teplota Amazonské nížiny je 27 °C a celkové roční srážky dosahují asi 200 cm.

Zemědělství

V zemědělství pracuje 26 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Farmáři vypěstují většinu potřebných potravinových produktů i některé přebytky na vývoz. hlavní farmářské oblasti jsou v jihovýchodní části vysočiny, v jižních státech s mírným podnebím a v nížině podél Atlantského pobřeží v okolí měst Recife a Salvador. Brazílie je největším producentem kávy. Hlavní oblasti pěstování kávy jsou v místech s úrodnou vulkanickou půdou ve státech Sao Paulo a Paraná. Brazílie je rovněž největším pěstitelem banánů a druhou zemí na světě v pěstování kakových bobů. Důležitými tržními plodinami jsou sojové boby, cukrová třtina, bavlník, pomeranče a tabák.

Těžba

Oblast Minas Gerais je bohatá na nerosty včetně zlata, které přivedlo první osadníky do vnitrozemí. Dále je zde železná ruda a mangan. Obrovská naleziště železné rudy byla objevena v Amazonské nížině a v ústí řeky Amazonky se těží bauxit. V zemi jsou rovněž bohaté zásoby krystalického křemene, chromitů, soli, wolframu a dalších surovin.

Průmysl

Brazílie je nejprůmyslovější zemí Latinské Ameriky. Mezi významné produkty patří železo, ocel, cement, papír, chemikálie a elektrické výrobky. Oblast Sao Paulo pokrývá 65 % průmyslové produkce.

Doprava

Síť silnic je 1 680 000 km dlouhá, ale pouze necelou jednu desetinu tvoří silnice s pevným povrchem. Železničních tratí je zde 29 901 km. Amazonskou nížinou procházejí silnice, které mají zpřístupnit vnitrozemí. Jako dopravní tepny jsou hojně využívány řeky. Důležitým říčním přístavem je Manaus, ležící 1 500 km proti proudu, který je přístupný i pro oceánské lodi. Některé lodi pravidelně plují proti proudu do přístavu Iquitos v Peru.

Lesnictví a rybolov

Zalesněno je 66 % země, z čehož přes dvě třetiny těží v Amazonské nížině. Těží se tvrdá dřeva, přírodní kaučuk a pěstují se para ořechy. Centrem komerčnío využití lesů jsou borovicové porosty v jižních oblastech Paraná a Santa Catarina. Místní araukárie je zdrojem dužniny potřebné pro výrobu papíru, ale je i zdrojem dřeva. Rybolov je důležitým odvětvím mnoha pobřežních oblastí jak pro obživu, tak pro obchod. Na severu se používají rybářské lodě a čluny, ale jižní přístavy mají speciální lodě na lov garnátů a humrů.

Města

Ve městech žije 75 % obyvatelstva, přičemž většina Brazilců žije blízko pobřeží nebo v jihovýchodní části vysočiny. Sao Paulo je jedním z největších měst na světě s více než 10 milióny obyvatel. Je rovněž významným trhem zemědělských produktů a většina jeho bohatství pochází z pěstování kávy. Původně bylo hlavním městem Rio de Janeiro. Dodnes zůstalo kulturním centrem, důležiým přístavem a průmyslovým městem s více než 5 500 000 obyvateli. Salvador je centrem severovýchodu. Hlavní město Brasilia bylo postaveno v roce 1960 ve vnitrozemí, aby podpořilo rozvoj této oblasti.

Základní údaje Brazílie

Rozloha: 8 511 970 km

2

Poloha: 5°16′- 33°45′ severní šířky, 34°45′- 73°59′ východní délky
Počet obyvatel: 161 790 000
Hustota osídlení: 19 obyvatel na km

2

Hlavní město: Brasilia (1 674 000 obyvatel)
Úřední jazyk: portugalština, ale lze se dobře domluvit i španělsky, anglicky a francouzsky
Dovoz: ropa, neželezné kovy, strojírenské výrobky, chemikálie
Vývoz: strojírenské výrobky, káva, železná ruda, sojové boby, kakao
Měna: Real (1 real = 100 centavů)
Hrubý domácí produkt: 536 309 miliónu dolarů
Státní zřízení: federativní republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*