Nezařazené

Bolívie

Jedna ze dvou vnitrozemských zemí v Jižní Americe. Na západě je Bolívie hornatá, na východě jsou nížiny. Přes 600 km široké Andy se skládají ze Západních a Východních Kordiller. Jsou odděleny vysokou polopustou náhorní plošinou Altiplano (zvanou puna), která zabírá 20 % celkové rozlohy země a leží v průměrné výšce 4 000 metrů nad mořem. Jezero Titicaca je nejvýše položeným splavným jezerem na světě a na jihu z něho vytéká řeka Desaguadero odvádějící vodu do jezera Poopó. Východní pohoří postupně klesá do El Oriente, což je území nižších hřebenů a údolí přecházející dále do Amazonské nížiny.

Podnebí

V horách je denní teplota vysoká, ale v noci klesá pod bod mrazu. La Paz ležící ve výšce 3 658 metrů má v červenci průměrnou teplotu 9 °C a v lednu 11 °C, roční srážky kolem 55 cm. Východní nížiny jsou teplejší a mají srážek více.

Obyvatelstvo

Ve mětech umístěných většinou na vysokých náhorních plošinách žije 50 % obyvatelstva. 55 % obyvatel je indiánského původu (hlavně Ajmarové a Kečuové), dalších 30 % jsou mesticové a zbytek Evropané. Většina Indiánů žije také na náhorních planinách. Pouze 20 % obyvatel žije v El Oriente, v oblasti, která zabírá 70 % země.

Zemědělství

V zemědělství pracuje 43 % aktivně činných obyvatel, přitom však Bolívie není v produkci potravin ještě soběstačná. Pro pěstování je možné využívat pouze 3 % země, dalších 25 % jsou pastviny. Na planině Altiplano se chovají ovce, dobytek, lamy a alpaky. Oblast El Oriente se pomalu rozvíjí a pěstuje se zde rýže, banány, maniok, sojové boby, kukuřice a na prodej a vývoz cukrová třtina, káva a bavlna, ačkoliv zemědělské produkty tvoří pouhá 2 % vývozu.

Těžba

Pravě zásoby nerostů sem v 16. století přivábily první španělské osadníky. Stříbro v Cerro Rico vytvořilo z Bolívie jeho největšího dodavatele na světě. Poté, co hodnota stříbra klesla, soustředila se hlavní těžba na cínovou rudu. Obě suroviny se těží v menším množství, země má však značné množství mědi, wolframu, zinku, olova a zlata. Na východě byla objevena ropa a zemní plyn, které se staly nejdůležitějšími surovinami. Ropovod vede do chilského města Arica, zemní plyn je veden potrubím do Argentiny. Naleziště plynu jsou v okolí Santa Cruz.

Průmysl

Těžební průmysl zaměstnává 5 % aktivně činného obyvatelstva a další odvětví průmyslu asi 9 %. Bolivijský průmysl je z jihoamerických států nejchudší a většina spotřebitelského zboží se musí dovážet. Důležitá průmyslová odvětví jsou spojena s výrobou potravin, nápojů, tabáku, oblečení a s rukodělnými řemesly. Rozvoj průmyslu se soustředil hlavně do měst La Paz, Cochabamba a Santa Cruz.

Doprava

V zemi je 3 643 km železnic a pouze 10 806 km silnic s upraveným povrchem. Mnohé z hlavních cest jsou v období dešťů nesjízdné. Nejlepší silnicí je spojení z La Pazu do Orura. Důležitou spojnicí, přestože špatně upravenou, je cesta z La Pazu do Santa Cruz přes Cochabambu. Santa Cruz má dvě železniční tratě, jedna vede na východ a druhá na jih do Argentiny. Střední Bolívie má dvě důležitá železniční spojení do přístavu v Chile na jihoamerické západní pobřeží – z La Pazu do města Arica a z Uyuni do Antofagasty. Další přístup k moři je přes jezero Titicaca a peruánský přístav Mollendo. V Andách je pár silnic, ale na mnoha místech přepravují zboží hlavně lamy.

Města

Podle ústavy zůstává hlavním městem Sucre, ale obchodním a politickým centrem je La Paz, protože je na přístupnějším místě. La Paz je v údolí řeky náhorní plošiny Altiplano ve výšce 3 658 metrů nejvýše položeným hlavním městem na světě. Druhým největším bolívijským městem je Santa Cruz (694 616 obyvatel), které je zároveň oblatním zemědělským centrem.

Základní údaje Bolívie

Rozloha: 177 410 km2
Poloha: 10°- 23° jižní šířky, 57°30′ – 69°45′ západní délky
Počet obyvatel 8 100 000
Hustota osídlení: 7 obyvatel na km2
Hlavní město: Sacre (131 000 obyvatel)
Úřední jazyk: španělština, kečuánština, ajmarština
Dovoz: strojírenské výrobky, pšenice a mouka, výrobky z oceli, dopravní prostředky, textilní výrobky
Vývoz: zemní plyn, cín, stříbro, zinek, wolfram, káva
Měna: Boliviano (1 boliviano = 100 centavů)
Hrubý domácí produkt: 5,38 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*