Nezařazené

Belgie

Krátké pobřeží země (66 km) je lemováno písečnými dunami. Vnitrozemí tvoří rovinatá krajina s poldery (země vyzískaná na moři). Ve vnitrozemí, za územím polderů se rozkládá Flanderská nížina – nízko položená, písečná plošina, odvodňována řekou Scheldou, kanálem propojenou s Bruselem. Mezi hlavním městem a rozsáhlým údolím Sambre-Meuse leží nízké plató procházející v kopcovitou oblast Arden. Podložím jsou až 300 m vysoké pískovcové hřbety rozdělené vápencovými údolími. Čím dále na jih, tím více jsou Ardeny rozeklané. Hlavní masív Arden je oblast tvořena starým a tvrdým kamenem, s vrcholy hor dosahujícími až 600 m, pokrytými rozsáhlými zalesněnými oblastmi s vřesovišti.

Podnebí

Vliv oceánu dodává Belgii mírné a vlhké podnebí. Průměrná teplota v Bruselu je v lednu 2 °C a v červenci 17 °C. Ve vnitrozemí jsou zimy chladnější. V oblastech Arden dosahují v současné době letní teploty okolo 15 °C a zimní teploty pod 0 °C. Průměrné roční srážky jsou 800 mm podél pobřeží, přičemž množství srážek klesá směrem do vnitrozemí a stoupá na jihu v horách na více než 1000 mm.

Nerostné suroviny

Uhelná ložiska v oblasti Sambre-Meuse jsou stále velmi důležitá, ale dnes se více využívá ropa a zemní plyn. Menší množství elektřiny se vyrábí ve vodních elektrárnách v Ardenách. Uhlí v údolí Sambre-Meuse a v Kempenlandu jsou jedinými zdroji Belgie. Právě tyto zdroje umožnily a napomohly industrializaci země, zvláště v městech Mons, La Louviere, Charleroi, Namur a Liege. Ložiska v okolí Monsu již byla vyčerpána a dnes je nejdůležitějším hornickým městem Genk.

Průmysl

Belgie je důležitou průmyslovou zemí s dobře zavedeným ocelářským a strojírenským průmyslem. Pro Belgii jsou významné i neželezné suroviny, světově známé jsou textilní výrobky. Vyrábí se jak tradiční lněná plátna a krajky, tak vlna, bavlna a syntetická vlákna. V Antverpách se zpracovává ropa a vyrábějí chemikálie.

Zemědělství

Z celkové rozlohy země se používá 25 % orné půdy a dalších 21 % pastvin. Obdělávání půdy je intenzivní a výnosné, i když většina farem je malá. V zemědělství je zaměstnáno 5 % pracujících sil a zemědělská výroba vytváří 2 % hrubého domácího produktu. Z oblasti polderů, stejně jako oblasti Arden a Kempenlandu, se zemědělci věnují převážně výrobě mléka. Na úrodné hlinité a písčité půdě Flender se pěstuje pšenice, ječmen, cukrová řepa, len, chmel a brambory. Nedaleko Bruselu, ale i v blízkosti dalších důležitých měst, se zemědělci věnují zahradnictví ve sklenících. Les pokrývá 21 % rozlohy země, obzvláště na jihu. Rybářství v Oostende a Zeebrugge je důležitým přínosem pro hospodářství i navzdory nedávnému poklesu tohoto odvětví.

Města

97 % Belgičanů žije ve městech. Hlavním městem, hospodářským centrem, důležitým obchodním a kulturním střediskem je Brusel. Je také sídlem vedení Evropské unie. Přístavním městem ve vnitrozemí jsou Antverpy (468 000). Řeka Schelda a Albertův kanál tvoří spojnici s městem Lige. Třetí největší město Belgie Gent (230 000) je vnitrozemským přístavem. Gent je známý svým textilem, ale dnes je navíc sídlem moderního elektrotechnického průmyslu. Liege (195 000) a Charleroi (207 000) jsou významnými průmslovými městy.

Jazyky

Dvěma hlavními jazykovými skupinami jsou francouzsky mluvící Valoni na jihu (33 % obyvatelstva) a holandsky mluvící Vlámové na severu (55 %). Hranice mezi těmito dvěma skupinami není přesně určitelná, leží nedaleko na jih od Bruselu, na spojnici měst Ronse a Tongeren. Mezi těmito skupinami vždy existovalo napětí. Brusel je dvojjazyčným městem. Na jih od Liege je malá německy mluvící komunita čítající asi 68 000 lidí.

Základní údaje Belgie

Rozloha: 30 525 km2
Poloha: 49°30′- 5°30′ severní šířky, 2°35′- 6°25′ východní délky
Počet obyvatel: 10 054 000
Hustota osídlení: 323 obyvytel na km2
Hlavní a největší město: Brusel (970 000 obyvatel)
Úřední jazyk: francouzština, vlámština a němčina
Dovoz: ropa, ropné produkty, chemikálie, dopravní prostředky, diamanty, neželezné kovy, železo a ocel
Vývoz: chemické výrobky, železo, ocel, plasty, dopravní prostředky, textil
Měna: Euro (1 EUR = 100 centů)
Hrubý domácí produkt: 209 600 miliónu dolarů
Státní zřízení: království

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*