Nezařazené

Bangladéš

Bangladéš leží v největší deltě světa, kde se vlévají do moře řeky Ganga, Padma, Méghna, Brahmaputra a další. Naplavená půda je nízko položená a rovná a je v ní mnoho močálovitých oblastí, které bývají často postiženy záplavami. Původně byla celá oblast zalesněná a podél pobřeží rostly manglové stromy, zatímco ve vnitrozemí byly deštné pralesy. Většina vnitrozemských pralesů však byla vykácena kvůli kultivaci krajiny. Pravidelné každoroční záplavy obnovují úrodnost půdy, protože navyšují nánosy bahna. Díky těmto nánosům se zvětšuje území země směrem do Bengálského zálivu.

Lesnictví

Zalesněno je 14 % země, zvláště pak v oblasti Čítágáonské pahorkatiny. Dřevo z lesů se většinou využívá jako palivo. Lesy v hornatých oblastech bývají velmi husté a převažují v nich porosty s tvrdým dřevem, jako je například dřevo týkové. Nejznámnější univerzální rostlinou je na mnoha nevyužívaných prostranstvích rostoucí bambus, jenž se používá jako lehký a pevný stavební materiál, ale z nějž lze vyrobit také postroje pro zvířata nebo košíkářské zboží. V deltě řeky Gangy je přes 5 000 km

2

manglových lesů, ale rostou zde i stromy, které poskytují měkké dřevo na výrobu zápalek, papíru a dřevotřísky.

Průmysl

Bangladéš má zásoby nerostných surovin, které se těží málo nebo vůbec, ale začal již alespoň jejich průzkum. Obrovské zásoby méně hodnotného uhlí jsou přístupné z Rádžšáhi a Džamálpuru. Ropné vrty jsou v Bengálském zálivu. Předpokládá se, že země má dostatečné zásoby zemního plynu na nějakých 200 let, konkrétně v blízkosti Sylhetu a Komilly. Většina existujícího průmyslu je spojena s nerostnými surovinami. Bangladéš však zůstává především zemědělským státem. Prádelny na jutu jsou ve městech Dháka a Nárájangaňdž, Čitágáon a Khulna. Dřevěné výrobky mají původ v Khulně a dalších městech. Rozvíjejí se průmyslová odvětví typu textilní produkce, výroby hnojiv a skla, rafinerie ropy, výroby cukru, cementu a hliníku. 90 % elektřiny pochází z tepelných elektráren a 10 % z hydroelektráren.

Zemědělství

V zemědělství pracuje 70 % obyvatelstva a asi 70 % země se využívá pro pěstování plodin. Dalších 5 % země tvoří pastviny. Problémem mnoha oblastí je nízká produktivita práce, takže země má problémy s tím, aby byla soběstačná ve výrobě potravin. Pěstuje se zde jen malé množství plodin. Hlavní tržní plodinou je juta a hlavní plodinou pro výživu obyvatelstva je rýže. Juta je nejvýznamnějším zdrojem příjmů z vývozu, neboť v Bangladéši se vypěstuje více než 700 000 tun ročně, což je celá jedna čtvrtina roční světové produkce. Polovina této úrody se vyváží nezpracovaná, zbytek je zpracováván na jutovou pytlovinu a na podklad pro koberce. Rýže roste v podobných oblastech jako juta, protože obě plodiny vyžadují stojaté vody a v období růstu vysoké teploty. 75 % zemědělské půdy se využívá právě k pěstování rýže. Celková produkce je 21 milionů tun, což je množství srovnatelné například s produkcí rýže v Thajsku. Čaje vypěstuje Bangladéš kolem 40 000 tun, a to zejména v chladnějších oblastech Čitágáonui a v pohoří Silhat. Z ostatních plodin se v zemi pěstují ještě brambory, luštěniny a tabák. Přestože země trpí nedostatkem prostoru, všude je obrovské množství zvířat. Je zde kolem 91 milionů kusů drůbeže, 23 milionů kusů dobytka a 1,9 milionu buvolů. Velice důležitým zdrojem potravy jsou ryby a rybolov a průmysl s ním spojený zaměstnává více než jeden milion lidí.

Podnebí

Bangladéš leží v monzunové oblasti a v zemi jsou tři rozdílné roční sezóny. Chladné období je od listopadu do února, období vedra je od března do června a hlavní období dešťů je od června do září. Dešťové srážky jsou vydatné a časté zejména v červnu, kdy v nížinách dosahují průměru 200 cm, zatímco v severní, hornaté části země jsou roční srážky v průměru 300 cm. Od září do listopadu prší méně často, ale zato vydatně. Je to také období, kdy zemi zasahují ničivé tropické cyklony. Teploty v hlavním městě Dháce jsou v lednu 18 °C, což je nejchladnější měsíc, a v dubnu, květnu a červnu dosahují až 29 °C, což jsou naopak měsíce nejteplejší. Když začne období dešťů, průměrná teplota lehce klesáí, a sice na 28 °C.

Města

Pouze 13 % obyvatelstva žije ve městech. V Dháce žije více než čtvrtina veškerého městského obyvatelstva. Většina lidí žije v chudých chatrčích nahuštěných v okrajových oblastech města. V tomto městě je také soustředěna většina průmyslu země, včetně tradičních řemesel, jako je například zpracování mušelínu, vyšívání, stříbro a zlatotepectví, ale jsou zde také přádelny juty a továrny na zpracování rýže. Druhým největším městem je Citágáon (1 364 000 obyvatel), který je rovněž nejvýznamnějším přístavem. Z něho se vyváží většina juty, ve městě je i několik odvětví těžkého průmyslu. Třetí největší město je Khulna (545 849 obyvatel), což je také centrum pro oblast jihozápadu. Většina lidí v zemi žije na hranici bídy a důležitou součástí bangladéšské ekonomiky jsou zásilky dělníků pracujících v cizině.

Základní údaje Bangladéše

Rozloha: 144 000 km

2

Poloha: 21°5′- 26°40′ severní šířky, 88°5′ – 92°50′ východní délky
Počet obyvatel 120 433 000
Hustota osídlení: 836 obyvatel na km

2

Hlavní město: Dháka (3 600 000 obyvatel)
Úřední jazyk: bengálština
Dovoz: strojírenské výrobky, dopravní prostředky, chemikálie, obiloviny, surová ropa
Vývoz: výrobky z juty, kůže, čaj, textilní výrobky, rybí produkty
Měna: Taka (1 taka = 100 pajsů)
Hrubý domácí produkt: 24 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*