Nezařazené

Argentina

Argentina zabírá většinu mírného pásma Jižní Ameriky na východní straně And. V nejširším místě dosahuje šířky 1 580 km. Země je rozdělena na tři hlavní oblasti. Severní Gran Chaco a Meziříčí (známá jako Entre Rios – země mezi řekami) tvoří rozsáhlé nížiny často pokryté lesy. Jižně na ně navazuje Laplatská pampa, obrovská travnatá plocha rozprostírající se na 650 000 km

2

. V nejjižnější části země, na jih od řeky Colorado, je Patagonie, vysočina s převážně travnatým porostem.

Podnebí

Podnebí v Argentině se od severu na jih mění. Vysoké horské pásmo And brání vzdušnému proudění z Tichého oceánu, aby proniklo do nitra země. Patagonie je na jihu suchá a polovysušená země narozdíl od Chile, které leží na druhé straně hor. V pampě a Entre Rios přicházejí srážky z východu a průměrně zde spadne 100 cm na pobřeží, ačkoliv směrem do vnitrozemí srážek ubývá až k průměrným 50 cm na úpatí And. V Santiagu del Estero jsou lednové průměrné teploty 29 °C a červencové okolo 14 °C. Teploty v Buenos Aires dosahují v lednu 21 °C a v červencíi 10 °C, zatímco v jižní Patagonii je to kolem 11 °C a 2 °C.

Obyvatelstvo

Evropského původu je 56 % obyvatel a 7 % populace jsou současní přistěhovalci, kteří se ještě narodili v jiné zemi. Na svazích And a v nejjiřnější části žije menší množství Indiánů a mesticů. Nejlidnatější oblastí je pampa. Argentina je zemí, kde většina obyvatelstva žije ve městech (přes 85 %). Buenos Aires s přilehlými oblastmi má přes +0 miliónů obyvatel a je druhým největším městem Jižní Ameriky.

Zemědělství

Pastviny pokrývají asi 60 % země. V zemědělství pracuje 11 % obyvatel. Zemědělská produkce společně s pasteveckými produkty tvoří asi 85 % vývozu země. Hlavní plodinou je pšenice, a to zejména v Laplatské nížině a v pampě, kde se ještě pěstuje len, kukuřice, brambory, tabák a slunečnice. Blízko Mendozy se pěstuje vinná réva. Argentina vyrábí z neevropských zemí snad největší množství vína. Na severozápadě se pěstují olivy, citrusové plody, cukrová třtina. Bavlník se pěstuje v okrajových částech oblasti Chaco a v Entre Rios se pěstuje čaj. V zemi se chová 56 miliónů kusů dobytka a 29 miliónů ovcí.

Těžba

Argentina je země bohatá na nerostné suroviny, ačkoliv mnohé z nich se ještě netěží. K nejdůležiějším surovinám patří ropa, která se těží v oblasti And a v Patagonii, kde se také těží zemní plyn, v San Lorenzu je rafinerie. V současné době se v zemi stavějí ropovody a plynovody. Dále se v Argentině těží uhlí, zlato, stříbro, měď, cín, železo, olovo, slída, wolfram, mangan a zinek. Pokud jde o výrobu elektrické energie – 56 % se jí vyrábí v tepelných elektrárnách, které využívají domácí zdroje ropy, plynu a uhlí, a 38 % elektříny vyrábějí hydroelektrárny.

Průmysl

Nejstarší průmysl Argentiny byl spjat se zemědělskou výrobou, například balení masa, výroba bavlněných a vlněných látek, cigaret, produkce vína, mletí mouky, výroba cukru. V současné době je zde spotřebitelský průmysl, výroba aut, chemikálií, petrochemie, tiskařský průmysl a metalurgie. Buenos Aires je nejdůležitějším průmyslovým městem, dále jsou velké ocelárny v San Nicolasu a rafinerie ropy v San Lorenzu rovněž produkuje petrochemické výrobky.

Lesnictví a rybářství

Tvrdá dřeva a tanin se získávají ze stromů kebračo, které rostou v oblasti Chaco a Entre Rios. Na svazích And se těží měkké dřevo, ale papír a papírovina se dovážejí. Zalesněno je 22 % země, ačkoliv místy jsou to jenom trnité křoviny. Ročně se zde vyloví půl miliónu tun ryb, nejvýznamnějším rybářským přístavem je Mar del Plata. Loví se hlavně hejci a sardelky pro obživu lidí i jako krmivo pro zvířata.

Doprava

V pampě je síť silnic a železnic, která je nejlepší z celé Jižní Ameriky, ačkoliv v ostatních částech země jsou pouze jednotlivé a nepropojené cesty. Železniční tratě měří 40 617 km a silnice 219 200 km, z nichž je 37 088 km s upraveným povrchem. Využívá se rovněž 11 000 km vnitrozemských vodních toků. Významným přístavem je Buenos Aires, ale pro jižní část pampy a pro Patagonii je významný Bahia Blanca.

Flora a fauna

Vysoko na svazích And roste pouze lipnice a keře odolávající suchu, ale na nižších svazích jsou husté bukové a borovicové lesy. V pampě žije lama huanaco a nandu, kteří připomínají lamy a pštrosy. V Andách žijí lamy a kondoři a v lesích pumy, jaguáři a z ptáků papoušci.

Základní údaje Argentiny

Rozloha: 2 766 890 km

2

Poloha: 22°- 55° jižní šířky, 53°40′- 73°30′ západní délky
Počet obyvatel: 34 587 000
Hustota osídlení: 13 obyvatel na km

2

Hlavní město: Buenos Aires (2 961 000 obyvatel)
Úřední jazyk: španělština
Dovoz: strojírenské výrobky, chemikálie
Vývoz: obiloviny, zelenina, oleje a tuky
Měna: Argentinské peso (1 peso = 100 centavů)
Hrubý domácí produkt: 256,6 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*