Nezařazené

Afghánistán

Afghánistán je vnitrozemská země ve střední Asii. Tři čtvrtiny země pokrývají divoce rozeklané hory, jejichž centrem je pohoří Hindúkuš. Je to druhé nejvyšší pohoří na světě. Mnohé vrcholy přesahují výšku 6 100 metrů. Většinu zbytku země tvoří vyprahlé nížiny, stepí, které na severu, jihu a východě přecházejí v horské svahy. Jihozápadní náhorní plošina je z větší části pouští, a není proto obydlena. Většina obyvatelstva žije v úrodných údolích podél Kábulu, Bamjanu a Dželábádu. K důležitým vodním tokům patří řeka Hilmand a Kábul.

Podnebí

Afgánistán má suché, kontinentální a velmi proměnlivé podnebí. Ačkoli se v zemi střídají čtyři roční období, teploty se i v jejich průběhu značně liší v závislosti na oblasti. V zimě padá sníh, zatímco léta bývají horká a suchá. Podzim bývá mírný. Průměrné roční srážky jsou okolo 34 cm a většinou prší na jaře. Kábul má teploty – 3 °C v lednu a 24 °C v srpnu.

Obyvatelstvo

Téměř všichni Afghánci jsou muslimové a 80 % z nich jsou sunnité. Paštunové jsou dominantní etnickou a jazykovou komunitou a tvoří asi 50 % obyvatelstva. Druhou největší komunitou (20 %) jsou Tádžikové hovořící persky. Asi 11 % obyvatelstva tvoří Turkmeni a Uzbekové, kteří žijí v severních stepích. Jsou to především zemědělci a pastevci. V zemi žije ještě mnoho menšin, z nichž nejdůležitější jsou Núristánci ve vysokých východních horách a Balúčové obývající jižní pouštní oblast. Ve městech také žilo několik tisíc Hindů a Sikhů, kteří se živili především obchodem. Do sedmdesátých let dvacátého století byl Afghánistán monarchií v čele s králem. Nicméně v roce 1972 levicový převrat svrhnul krále a byla nastolena republika. Vojenským převratem v roce 1978 se dostala moc do rukou Lidové demokratické strany Afghánistánu, což byla frakce afghánských komunistů. Ustal politický chaos. Jenže v roce 1979 vpadla do země Sovětská armáda a vyvolala válku za osvobození, kterou podporovaly Spojené státy. Významnou roli sehráli mudžáhidové (svatí válečníci), kteří stáli v čele protivládních bojovníků. Ačkoliv Sovětská armáda byla v roce 1989 vytlačena, následovala občanská válka, která od roku 1991 pokračovala mezi vítěznými frakcemi islámských fundamentalistů. Země je hospodářsky zaostalá a nestabilní.

Přírodní suroviny a energie

Na severu se těží zemní plyn, jehož má země bohaté zásoby. Část zemního plynu se vyváží do Uzbekistánu. Afghánistán má významné zásoby barytu, chrómu, mědi, zlata, železné rudy, lazuritu, lignitu, zemního plynu, ropy, rubínů, soli, stříbra, mastku a uranu, ale většina z těchto zásob se stále ještě netěží. Elektřinu vyrábějí tepelné elektrárny (40 %) využívající zemní plyn. V zemi je šest hydroelektráren. Důležitým zdrojem energie je stále ještě dřevo, přestože mnohé oblasti už byly značně vykáceny.

Zemědělství

Zemědělství a pěstování ovcí (včetně karakulského chovu na perzián) jsou nejvýznamnějším odvětvím země. 57 % pracujícího obyvatelstva je zaměstnáno v zemědělství a vyrábějí třetinu exportu země. 12 % země se využívá pěstování plodin, 46 % země tvoří pastviny. Běžně je zde úroda dvakrát do roka. Jednak je to pšenice (hlavní potravinové obilí), ječmen nebo čočka, další je rýže, kukuřice a proso. V Afghánistánu se daří ovoci, zvláště hroznovému vínu a melounům. Afghánistán byl kdysi soběstačnou zemí, pokud jde o výživu obyvatelstva, ale války zničily téměř čtvrtinu obděláváné půdy. Bavlník je důležitou tržní plodinou a hojně rozšířené je nelegální pěstování makovic pro výrobu opia.

Průmysl

V průmyslu je zaměstnáno 21 % pracovních sil. Mezi starší průmyslová odvětví patří zpracování bavlny, ruční tkaní koberců, zpracování vlny, výroba obuvi, nábytku, výroba cukru, konzervárenství (zpracování ovoce) a řemeslná výroba. Díky zvyšování těžby zemního plynu, uhlí a dalších nerostných surovin vzrůstá i počet těch, kteří v této oblasti pracují. Nová průmyslová odvětví představují strojírenské závody a továrny na výrobu dopravních prostředků. Ze zemního plynu se vyrábějí chemické látky a jsou zde i cementárny.

Města

Kábul ležící na stejnojmenné řece Kábul ve výšce 1 800 metrů nad mořem byl založen před více než třemi tisíci lety. Procházela tudy starobylá obchodní stezka spojující Dálný východ se Středním východem. Kábul je stále ještě významné domácí obchodní středisko. Je to centrum obchodu a průmyslové centrum země s průmyslovými odvětvími, jako jsou průmysl textilní, potravinářský, nábytkářský i obuvnický. Kandahár (230 000 obyvatel) je druhé největší město a byl založen v polovině osmnáctého století Ahmadšáhem Abdálí Durráním, zakladatelem Afghánistánu. Je to obchodní a průmyslové centrum jihozápadní části země.

Doprava

Americká pomoc na začátku 70. let a ruská pomoc v 80. letech přispěly k výstavbě sítě silnic, jichž bylo v roce 1986 přes 22 000 km. Z toho je 2 800 km s pevným povrchem. Hlavní silnice vedou z Kábulu do dalších významných měst, včetně tunelu Salang, který byl v roce 1964 proražen v Hindúkuši. Silnice vede i přes hranice s Pákistánem a prochází Chajbarským průsmykem. Silnice vedou i z Herátu do Turkmenistánu a k íránským hranicím. Menší cesty jsou schůdné pouze za příznivého počasí a spojují významná osídlená místa v zemi. Síť vnitrostátních leteckých linek spojuje všechny provincie. Krátká železniční trať vede přes hranici s Uzbekistánem a vodní doprava využívá větší řeky.

Základní údaje Afghánistánu

Rozloha: 652 090 km2
Počet obyvatel 20 150 000
Hustota osídlení: 31 km2
Hlavní město: Kábul (700 000 obyvatel)
Úřední jazyk: paštština a darí (afghánská perština)
Dovoz: dopravní prostředky, ropné produkty, textílie
Vývoz: zemní plyn, ovoce a ořechy, koberce
Měna: afghání (1 afghání = 100 pulů)
Hrubý domácí produkt: 5,50 miliard US dolarů
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*